utForskerne som metode i KRLE og samfunnsfag

utForskerne som metode i KRLE og samfunnsfag

Tegning av unge voksne som gjør ulike aktiviteter.
utForskerne: Drøfte-alt-Didrik («Debate-it-all-Derek), Se-sammenhengen-Sara («See-the-story-Suzie»), Prøve-sjøl-Petter («Have-a-og-Hugo»), Tør-å-spørre-Trine («Ask-it-all-Ava») 

Lærere ved Charlottenlund Universitet skole (NTNU) har videreutviklet den engelske metodikken for bruk i samfunnsfag og KRLE i norsk skole. Sentralt for metodikken er 4 karakterer med 4 ulike sett av metoder og tilhørende verdier, som blir verktøy for tverrfaglig dybdelæring. Metodikken legger til rette for utforsking i fagene og setter elevene i sentrum for egen læring i likhet med hvordan forskere jobber. Målet er en dypere forståelse om hvordan (egen og andres) kunnskap formes. På denne nettsiden vil du finne informasjon om hvordan du kan jobbe med utForskerne i skole og lærerutdanning, i samfunnsfag og KRLE. Du finner også informasjon hvordan vi jobber med dette i prosjekter, som MOVe og InDeep. Ta gjerne kontakt for å dele dine erfaringer med metodikken. Se også KRLEpoddens temaside om RE-searchers (lenke).  


Tema tab utforskerne

RE-searchers Approach - RE:ONLINE (reonline.org.uk)

Freathy R., Freathy, G. Doney, J. Walshe, K. and Teece, G. (2015). The Re-Searchers: A New Approach to Religious Education in Primary Schools. Exeter: University of Exeter.

Freathy, G. and Freathy, R. (2016). The RE-searchers Approach: A quick start guide with exemplar units of work and activities. Exeter: University of Exeter.

Freathy, R., Reed, E.D., Davis, A., John, H. and Schmidt, A. (2018). Who is Jesus? University of Exeter.

Larkin, F. Freathy, R., Doney, J. & Freathy, G. (2019) Metacognition, Worldviews and Religious Education | A Practical Guide (taylorfrancis.com) Routledge.

Rob Freathy: lecture on RE-searchers: RE searchers Approach - YouTube.

Rob Freathy, Jonathan Doney, Giles Freathy, Karen Walshe & Geoff Teece (2017) Pedagogical Bricoleurs and Bricolage Researchers: The case of Religious Education, British Journal of Educational Studies, 65:4, 425-443.

Rob Freathy & Helen C. John (2019) Religious Education, Big Ideas and the study of religion(s) and worldview(s), British Journal of Religious Education, 41:1, 27-40.

Rob Freathy & Helen C. John  (2019) Worldviews and Big Ideas: A Way Forward for Religious Education? 2019:4, Nordidactica, Vol 9: 2019:4.

MOVe

Menneske og Verden (MOVe), er et lærerinitiert prosjekt innenfor Universitetskolesamarbeidet i Trondhem - USSiT

Mer om MOVe

I prosjektet Menneske og Verden, MOVe, tok Bjarte Mongstad og Gunvor Wendel utgangspunkt i egne erfaringer som lærere ved Charlottenlund Ungdomsskole og Meld. St. 28 / fornyingen av kunnskapsløftet og tok et initiativ til å jobbe tverrfaglig med samfunnsfag og KRLE med mål om å få til dybdelæring. Gjennom Universitetsskolesamarbeidet fikk de med seg Yngve Skjæveland, samfunnsfag og Oddrun M. H. Bråten, KRLE.

Etter samorganiseringen av de to fagene i MOVe, ønsket vi som neste «aksjon» å utforske den engelske metodikken RE-searchers, utviklet i samarbeid mellom skolelærere og forskere: Rob og Giles Freathy, Jonathan Doney og andre ved Universitetet i Exeter. Metodikken er utforskende («Enquiry based») og setter eleven i sentrum for egen læring.

Vi jobbet ut fra en teori om at elever kan skape sin egen kunnskap, i likhet med hvordan forskere jobber. Dette krever en nivåtilpasset metodebevissthet, som metodikken representerer gjennom 4 ulike karakterer med 4 metoder og tilhørende verdier og verktøy for læring. Originalt MOVe prosjekt er at vi bruker dette tverrfaglig, og både i KRLE og samfunnsfag, og utforsker metodikkens egnethet i forhold til mål i nye norske læreplaner.

Aktiviteter som studietur til England, utprøving i egen skole, erfaringsdeling med kolleger i egen skole, og med lærere fra universitetskolen Lunde skole i Stavanger, og parallelt i KRLE undervisning i lærerutdanningen, la grunnlag for et nytt og større prosjekt: «Innovation in Deep learning with Social, Religion and Worldviews Studies (InDeep)».


InDeep plan B

Innovasjon for dybdelæring med utforskende metoder i KRLE og samfunnsfag (InDeep) 

Prosjektet InDeep «Innovation in Deep Learning with Social, Religion and Worldviews Studies» var tuftet på på MOVe, men ble utviklet gjennom tre forskningssøknader.  

InDeep Plan B er dette forskningsprosjektet gjennomført uten midler fra NRF. Det har varighet i fire år, med oppstart høsten 2022.
 
Prosjektet har arbeidsgrupper som jobber med begrepet dybdelæring i samfunnsfag og KRLE, tverrfaglighet mellom KRLE og samfunnsfag i skolen og i lærerutdanningen og ser også på hvilke kontekstuelle faktorer som hjelper eller hindrer dybdelæring i disse to fagene. I prosjektet utForsker vi utForsker-metodikken til formålet, i skole og lærerutdanning. 


InDeep ULF

InDeep ULF en videreføring av MOVe, og er nå både et delprosjekt i InDeep Plan B og et delprosjekt i Universitetsskolens nye satsing på Utforskende Læringsformer (ULF).

Ta kontakt

Ta kontakt

Oddrun Marie Hovde Bråten, professor, NTNU (bruk i skole)

Camilla Stabel Jørgensen, professor, NTNU (bruk i lærerutdanning)

Knut Aukland, førsteamanuensis, OsloMet (KRLEpodden)

Marianne Hafnor Bøe, professor, Universitetet i Stavanger