RE-searchers som metodikk for dybdelæring

RE-searchers som metodikk for dybdelæring

Tegning av unge voksne som gjør ulike aktiviteter.

Undervisningsmetodikken RE-searchers er utviklet i samarbeid mellom skolelærere og forskere ved Universitetet i Exeter. Den er videreutviklet for bruk i samfunnsfag og KRLE i norsk skole, av lærere ved Charlottenlund Universitet skole. Metodikk legger til rette for utforsking i fagene og setter elevene i sentrum for egen læring i likhet med hvordan forskere jobber. Målet er en dypere forståelse om hvordan (egen og andres) kunnskap formes. I sentrum for metodikken finner vi 4 karakterer med 4 ulike sett av metoder og tilhørende verdier, som blir verktøy for tverrfaglig dybdelæring.

På denne siden vil du finne informasjon om hvordan du kan jobbe med RE-searchers i skolen og i lærerutdanningen, i samfunnsfag og KRLE. Du finner også informasjon hvordan vi jobber med dette i prosjektene MOVe og InDeep. (Siden er under utvikling).


Undervisningsmetodikk faner

Freathy R., Freathy, G. Doney, J. Walshe, K. and Teece, G. (2015). The Re-Searchers: A New Approach to Religious Education in Primary Schools. Exeter: University of Exeter.

Freathy, G. and Freathy, R. (2016). The RE-searchers Approach: A quick start guide with exemplar units of work and activities. Exeter: University of Exeter.

Freathy, R., Reed, E.D., Davis, A., John, H. and Schmidt, A. (2018). Who is Jesus? University of Exeter.