Bakgrunn og aktiviteter

Undervisning

 • KRLE-faget i grunnskolelærerutdanningen
 • KRLE og RE fagenes didaktikk i praktisk pedagogisk utdanning
 • Videreutdanning for lærere

 

Fagfelt og forskingsinteresser

 • Religions- og livssynsdidaktikk, ekskursjoner i religions- og livssynsfaget
 • Skriving som nøkkelkompetanse, literacy, vurdering av skriving
 • Estetikk i religions- og livssynsfaget, visuell kunst, arkitektur, fortellinger
 • Religionsdialog, livssynsdialog, filosofisk samtale
 • Eksistensielle spørsmål, etikkdidaktikk og demokratiopplæring

 

Forskingsprosjekt

Pågående:

 • Literacy og faglegheit i skule og arbeidsliv eit tverrfagleg forskingsmiljø (forsker og med i styringsgruppa)
 • Utvikling av RLE i praksisfelleskap (forsker)

Avsluttet:

 • SKRIV - Skriving som grunnleggende ferdighet og utfordring i alle fag (forsker)
 • KURLE - Kartleggings- og utviklingsprosjekt i RLE (forsker)

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport

 • Jørgensen, Camilla Stabel. (2018) Ethical Excursions and Philosophical Dialogues in Teacher Education. A Waste of Time or a Wise Way to Necessary Knowledge?. Challenging Life. Existential Questions as a Resource for Education.
 • Jørgensen, Camilla Stabel. (2017) Bør ekskursjoner være del av religions- og livssynsundervisningen?. Religion i skolen : didaktiske perspektiver på religions- og livssynsfaget.
 • Jørgensen, Camilla Stabel. (2015) Siden det er du som spør, er vel Jesus svaret! Om skriveoppgaver med relevans for RLE-faget i Normprosjektet. Å invitere elever til skriving. Ulike perspektiver på skriveoppgaver..
 • Jørgensen, Camilla Stabel. (2014) Elevvurdering i religions- og livssynsfaget Kvantitativt og kvalitativt rapporterte vurderingspraksiser: Hva forteller ulike tilnærminger?. RLE i klemme: Ein studie av det erfarte RLE-faget.
 • Jørgensen, Camilla Stabel. (2011) Fagsjangere og fagspråk i RLE. På sporet av god skriveopplæring - ei bok for lærere i alle fag.
 • Jørgensen, Camilla Stabel. (2010) Skriftlige spor etter elevers lesing i religions- og livssynsfaget - en undersøkelse av elevers KRL-notater. Faglig lesing i skole og barnehage.
 • Jørgensen, Camilla Stabel. (2010) Skriving i religions- og livssynsfaget - en analyse av læreplaner for faget. Rammer for skriving. Om skriveutvikling i skole og yrkesliv.
 • Jørgensen, Camilla Stabel; Domaas, Ola Erik. (2010) Kritisk literacy i elevers skriving i RLE. Skriving i alle fag - innsyn og utspill.
 • Jørgensen, Camilla Stabel. (2008) Skriving og engasjement. Om oppgavene i de nye lærebøkene i KRL. Å skrive i alle fag.

Rapport/avhandling

 • Jørgensen, Camilla Stabel. (2014) Som du spør får du svar? En empirisk studie av skriving i religions- og livssynsfaget. 2014. ISBN 978-82-471-4941-6. Doktoravhandlinger ved NTNU (15).
 • Jørgensen, Camilla Stabel. (2001) Utviklingen av det ikonografiske programmet i glassmaleriene i Nidarosdomen. Hovedoppgave i religionshistorie. 2001.