Bakgrunn og aktiviteter

Undervisning

  • KRLE-faget i grunnskolelærerutdanningen

Fagfelt og interesseområder

  • Teologi
  • Filosofi og etikk
  • Religion og samfunn
  • Utvikling av studentaktive læringsmetoder

Pågående FoU-arbeid

  • Theory and practice in RE-teacher education: Investigation of how a writing assignment invite students to establish relevance of theory to practice. Artikkelprosjekt i samarbeid med Camilla Stabel Jørgensen 

  • RE-searchers – en religionspedagogisk tilnærming utviklet for primary schools av RE-miljøet i Exeter. Gjennom å bruke fire tegnseriefigurer illustreres fire ulike metodiske tilnærminger til religionsfeltet. I samarbeid med NTNU RE Reseach Group.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Rapport/avhandling

  • Andreassen, Øyvind Soltun. (2016) Hvordan bør man forstå Gud som skaper av verden i lys av evolusjonslæren? - En drøfting og sammenligning av koherensen i John F Haughts og Keith Wards skapelsesteologi. 2016.