Velkommen KRLE2020

Mennesker som ser på noe. Smiler. Foto
Foto: Esben Krogstad Kamstrup/NTNU

Trondheim, 9.–10. november 2021

Utforsking av religioner og livssyn med ulike metoder i skolen

Med fagfornyelsen har KRLE-faget fått fem kjerneelement, og et av dem er «Utforsking av religioner og livssyn med ulike metoder». Konferansen hadde som mål å bidra til forståelse av kjerneelementet og deling av ideer om hvordan det kan arbeides med kjerneelementet i lærerutdanning og grunnskole. Blant annet var metodene i disiplinfagene som ligger til grunn for skolens religions- og livssynsfag aktuelle å tematisere. Det var også aktuelt å belyse metoder knyttet til bestemte religions- og livssynsdidaktiske tilnærminger, og måter elever (studenter) kan arbeide med ulike typer kilder.

Det var plenumsforedrag, parallelle sesjoner. Konferansen ble arrangert på Kalvskinnet, midt i Trondheim sentrum.

Foredragsholdere

Professor Rob Freathy, University of Exeter

«Big Ideas about the study of religion(s) and worldview(s)»

Professor Øystein Brekke, OsloMet

«KRLE som fagleg konglomerat - fagontologi, vitskapsfag, skulefag»


Høyre sidebar KRLE2020

NTNU RE Research Group


Paper presentert på konferansen kan (bearbeides og) sendes inn til temanummer 2/2022 i Prismet om kjerneelementet «Utforsking av religioner og livssyn med ulike metoder».

Frist for innsending: 10. januar 2022.

Forfatterveiledning og innsending til Prismet