Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

 • Eggen, Renate Waltraud Banschbach. (2015) The Parables of Jesus – Complex Sources for our Knowledge of the Historical Jesus. Iesus Aboensis. Åbo Akademi Journal for Historical Jesus Research. vol. 1 (1).

Bøker

 • Eggen, Renate Banschbach. (2007) Gleichnis, Allegorie, Metapher. Narr Francke Attempto Verlag. 2007. ISBN 978-3-7720-8238-2.
 • Eggen, Renate Banschbach. (2007) Gleichnis, Allegorie, Metapher : zur Theorie und Praxis der Gleichnisauslegung. Narr Francke Attempto Verlag. 2007. ISBN 9783772082382.
 • Eggen, Renate Banschbach; Hognestad, Olav. (2000) Relieff nr. 41: Tempel og katedral. Kunst og arkitektur som gudstroens speilbilde. Tapir Akademisk Forlag. 2000.
 • Eggen, Renate Banschbach; Hognestad, Olav. (2000) Tempel og katedral. Arkitektur og kunst som gudstroens speilbilde. Tapir Akademisk Forlag. 2000. Relieff (41).
 • Eggen, Renate Banschbach; Hognestad, Olav. (2000) Tempel og katedral. Kunst og arkitektur som gudstroens speilbilde. Relieff 41. Tapir Akademisk Forlag. 2000.
 • Eggen, Renate Banschbach; Hognestad, Olav. (2000) Tempel og katedral. Kunst og arkitektur som gudstroens speilbilde. Relieff nr. 41. Tapir Akademisk Forlag. 2000.
 • Hognestad, Olav; Eggen, Renate Banschbach. (2000) Tempel og katedral. - Arkitektur og kunst som gudstroens speilbilde. 2000. Relieff (41).
 • Hognestad, Olav; Eggen, Renate W. Banschbach. (2000) Relieff 41. Tempel og Katedral. Kunst og arkitektur som gudstroens speilbilde. Tapir Akademisk Forlag. 2000.
 • Eggen, Renate Banschbach; Hognestad, Olav. (1997) Dødehavsrullene : funn og forskning i 50 år (Relieff : 39). Tapir Akademisk Forlag. 1997. ISBN 82-519-1294-6.
 • Eggen, Renate Banschbach; Hognestad, Olav. (1997) Dødehavsrullene : funn og forskning i 50 år (Relieff : 39). Tapir Akademisk Forlag. 1997. ISBN 82-519-1294-6.
 • Eggen, Renate Banschbach; Hognestad, Olav. (1997) Dødehavsrullene : funn og forskning i 50 år. (Relieff ; 39). Tapir Akademisk Forlag. 1997. ISBN 82-519-1294-6.
 • Eggen, Renate Banschbach; Hognestad, Olav. (1997) Dødehavsrullene. Funn og forskning i 50 år. Relieff 39. Tapir Akademisk Forlag. 1997. ISBN 82-519-1294-6.
 • Hognestad, Olav; Eggen, Renate W. Banschbach. (1997) Relieff 39. Dødehavsrullene. Funn og forskning i 50 år. Tapir Akademisk Forlag. 1997. ISBN 82-519-1294-6. Relieff (39).
 • Eggen, Renate Banschbach; Hognestad, Olav. (1992) Kristusbilder. Kristustolkninger i litteratur, kirkekunst, musikk og film, Relieff 32. Tapir Akademisk Forlag. 1992.
 • Eggen, Renate Banschbach; Hognestad, Olav. (1992) Relieff 32. Kristusbilder. Kristustolkninger i litteratur, kirkekunst, musikk og film. Tapir Akademisk Forlag. 1992.

Del av bok/rapport

 • Eggen, Renate Banschbach. (2015) The Parables. The Mission of Jesus: Second Nordic Symposium on the Historical Jesus, Lund, 7-10 October 2012.
 • Eggen, Renate W. Banschbach. (2014) Understanding the Identity of Jesus on the Basis of his Parables. The Identity of Jesus: Nordic Voices.
 • Eggen, Renate W. Banschbach. (2002) The Reception of the Parables of Jesus in the Synoptic Gospels. The New Testament as Reception.
 • Eggen, Renate W. Banschbach. (2001) Matteusevangeliets litterære Kristustolkning. Kristusbilder II. Kristustolkninger i nyere bildende kunst, film og i klasserommet.