Bakgrunn og aktiviteter

Forskingsprosjekt

Pågående Ph.D-studie:

  • Lesing i KRLE på ungdomstrinnet. Fagspesifikk lesing, fagspesifikk literacy og kompetanser.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Del av bok/rapport

  • Unstad, Lars. (2014) I skyggen av storesøster? Om kirkelig mangfold i RLE-undervisningen. RLE i klemme: Ein studie av det erfarte RLE-faget.