Bakgrunn og aktiviteter

Forskingsprosjekt

Pågående Ph.D-studie:

  • Lesing i KRLE på ungdomstrinnet. Fagspesifikk lesing, fagspesifikk literacy og kompetanser.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

2020

  • Unstad, Lars; Jørgensen, Camilla Stabel; Fjørtoft, Henning. (2020) Lesing og skriving i religions-og livssynsfaget i den norske grunnskolen. En kartlegging av forskningsfeltet 2005-2018. Nordidactica.

2014

  • Unstad, Lars. (2014) I skyggen av storesøster? Om kirkelig mangfold i RLE-undervisningen. RLE i klemme: Ein studie av det erfarte RLE-faget.

2012

  • Unstad, Lars. (2012) Trenger vi private grunnskoler bygd på livssyn?. Prismet.

2011

  • Unstad, Lars. (2011) Alle vet at Mariam bruker hijab, men hvem skal fortelle lærerstudentene hvorfor Mariam bruker hijab?. Utdanning.