Lydrik(k)

Forskning – Institutt for lærerutdanning

Lydrik(k)

Dekorasjon. Tegning av eventyrverden. JPG
Foto: Eirik Heggen

om lydrikk

Lydrik(k) er et samarbeid mellom Institutt for lærerutdanning på NTNU, profesjonelle artister og Rosenborg skole, hvor lærerstudenter, elever, profesjonelle artister og lærerutdannere årlig utforsker forbindelser mellom musikk og lyrikk gjennom låtskaping og arbeid med sanglyrikk og musikkproduksjon. Prosjektet drives av forskningsgruppa Estetikk på tvers (E.T.)

Se videoen under for nærmere presentasjon (video laga av Spætt Film, i forbindelse med Utdanningskvalitetsprisen 2020).

I Lydrik(k) møtes deltakerne innafor faglige, risikofylte og ambisiøse rammer hvor litteraturen og kunsten danner utgangspunktet og betingelsene for læring. Prosjektets eksperimenterende og utøvende design gjøres helt konkret gjennom skrive- og låtlagingsprosesser. Elever og studenter får tett oppfølging av fagpersoner og utøvende eksperter, og kunnskapen og erfaringene som lærerstudentene får i undervisningen og gjennom gruppearbeid, aktualiseres direkte i møte med tilsvarende prosesser blant skoleungdommene involvert. Arbeidet er fundert i et syn som vektlegger prosess framfor produkt. Dermed erfarer deltakerne at språk, tekst og mening alltid kan forhandles. Lydrik(k) er også et prosjekt som undersøker og utforsker tilnærminger til flerspråklighet og transspråking, og prosjektet foregår også i samarbeidsskolens mottaksklasse (så vel som i andre av skolens klasser).

Dokumentar om Lydrikk (27 minutter)

Læringsressurs

Lydrik(k) – kreativ skriving og musikkproduksjon i norsk- og musikkfaget.

Publisert forskning (og populærvitenskapelig skriving) med utgangspunkt i Lydrik(k)

Kjelaas, I. & Dagsland, S. (2023). Aisha trer fram som skriver. Kreativ, transspråklig skriving for nyankomne elever. I K. Kverndokken & J.O. Bakke (red.), 101 skrivegrep - em teoretisk og praktisk skrivedidaktikk.

«Raplyrikk i norskfaget. Samtale med Even I. Diesen og Sindre Dagsland» (podcast: Litt.snakk).  

Dagsland, S., Diesen, E.I & Harstad, O. (2021). Om havfruer og havmenn: Samspillet mellom sangtekst, beat og flow i elevlåten "Rundlurt" og i morsmålsfagets sanglyrikkundervisning. I L. Jølle, A. S. Larsen, H. Otnes & L. I. Aa (red.), Morsmålfaget som fag og forskningsfelt i Norden. Universitetsforlaget.

Dagsland, Diesen og Harstad (2020): Motstand som didaktisk potensial i kreative skriveprosesser. I Norsklæreren, Vol. 44 (3)

Diesen, Dagsland og Harstad (2020): Trøblete tenåringstematikk. Rapplyrisk posisjonering og tekstkompetanse i elev- og studentproduksjoner. I Norsklæreren, Vol. 44 (4)

Gjerde Nilsen og Sæterbakk (2020): Lærerperspektiver på Lydrik(k). I Norsklæreren, Vol. 44 (4)

Harstad, Dagsland og Diesen (2020): «Lysne» som lysning. Vestlandslyrikk og eksistensielt orientert litteraturundervisning. I Norsklæreren, Vol. 44 (4)

Blogginnlegg om Lydrik(k)


Eksterne medlemmer

Eksterne medlemmer

  • Sjur Dagsland, musiker/produsent, musikkteknolog
  • Eirik Fagerslett, MiST
  • Tone Fegran, MiST
  • Jo Kjærem, rapper/musiker
  • Øystein Gjerde Nilsen, lærer, Rosenborg skole
  • Ida Muren Olsen, lærer, Rosenborg skole
  • Johnny Engdahl Silseth, rapper, musiker
  • Hans Kristian Sæterbakk, lærer, Rosenborg skole