Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

  • Dagsland, Sindre; Harstad, Ola. (2014) Gentle Steps and Smiles - Mellom flerstemmighet og autoritet. Litteraturtidsskriftet Lasso.

Del av bok/rapport

  • Dagsland, Sindre. (2015) Om relasjonen skrivehandling-skriveoppgave-elevtekst. Utfordringer ved antatt reflekterende elevtekster. Å invitere elever til skriving. Ulike perspektiver på skriveoppgaver..