Bakgrunn og aktiviteter

Interesseområder

Anvendt språkvitenskap, dialogisme, diskursanalyse, relieffteori, posisjoneringsanalyse, aspektanalyse, skriveopplæring, utvikling av skrivekompetanse, skriveforskning, norskdidaktikk, litteraturdidaktikk, flerstemmighet i overganger mellom musikk og litteratur, elevers skaping av estetiske uttrykk, vitenskapsteori. 

Prosjekter

2013-2017: Doktorgradsstipendiat i Normprosjektet (Developing national standards for the assessment of writing. A tool for teaching a learning). www.norm.skrivesenteret.no 

2018-dd: "Lydrik(k)": Lærerstudenters og elevers skaping av tekst og lydlandskaper i en norsk- og musikkfaglig setting (undervisnings- og forskningsprosjekt), prosjektleder sammen med Even Igland Diesen. 

2018-2019: Tildelt NTNUs Innovasjonsstipend 2018: Teoretisk videreutvikling og didaktisk konkretisering av en kontekstuell tilnærming til aspekt i elevtekster. 

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

2019

2018

  • Dagsland, Sindre. (2018) Om å jakte på heffalomper: Et metalingvistisk perspektiv på antatt reflekterende og antatt utforskende skriving i norsk og matematikk. 2018.

2017

  • Harstad, Ola; Dagsland, Sindre; Skaftun, Atle. (2017) Tankegods: Mikhail M. Bakhtin. Samtale . Litteratur på Blå; Blå. 2017-11-21 - 2017-11-21.

2015

  • Dagsland, Sindre. (2015) Om relasjonen skrivehandling-skriveoppgave-elevtekst. Utfordringer ved antatt reflekterende elevtekster. Å invitere elever til skriving. Ulike perspektiver på skriveoppgaver..

2014

  • Dagsland, Sindre; Harstad, Ola. (2014) Gentle Steps and Smiles - Mellom flerstemmighet og autoritet. Litteraturtidsskriftet Lasso.