Bakgrunn og aktiviteter

Leder av forskningsgruppa Kunstutdanning i Samarbeid (KiS)

Deltar i forskningsgruppa Musted

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

Del av bok/rapport

  • Bandlien, Bjørn-Terje; Selander, Staffan. (2019) Designing as composing music with iPads: A performative perspective. Performative Approaches in Arts Education: Artful Teaching, Learning and Research.

Rapport/avhandling

  • Bandlien, Bjørn-Terje. (2019) Ungdomsskoleelevers komponering med GarageBand på iPad: En musikkdidaktisk studie av performative stopp-punkter i et kritisk designteoretisk perspektiv (Doktorgradsavhandling). 2019. ISBN 978-82-326-4206-9.

Andre