Bakgrunn og aktiviteter

Bjørn-Terje Bandlien (Ph.d.) er førsteamanuensis i musikk ved NTNU, Institutt for lærerutdanning. Han underviser og veileder på grunn-, master- og ph.d.-nivå i musikkfaglige og musikkdidaktiske emner. Hans doktorgradsarbeid (2019) handlet om ungdomsskoleelevers komponering med GarageBand på iPad i et kritisk designteoretisk perspektiv. Fra 2019 har han også arbeidet med kulturskolerelatert forskning, og med særlig vekt på samarbeid mellom grunnskole og kulturskole. I den forbindelse deltar han i Norsk kulturskoleråds FOU-arbeid, og ledet forskningsgruppa Kunstutdanning i Samarbeid (KiS), som i 2021 ga ut antologien Utdanning i kunstfag: Samarbeid, kvalitet og spenninger. Fra 2022 deltar Bandlien i DIKU-prosjektet Unikup- Universitetskulturskole; et samarbeid mellom Institutt for lærerutdanning ved NTNU, Institutt for musikk ved NTNU og Trondheim kulturskole. Her leder han en arbeidspakke om samarbeid mellom grunnskole og kulturskole. Han deltar også i forskningsgruppene Musikkpedagogikk i utvikling (MiU)Fagleg literacy i skule og lærarutdanning, og MusTed - Musikkteknologi i didaktisk praksis, og sitter i redaksjonen til tidsskriftet Journal for research in arts and sports education (JASEd).

Bandlien har bakgrunn som lektor med hovedfag i musikk fra NTNU, Institutt for musikk (2007) og Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU), NTNU (1998). Han har arbeidet som lærer i folkehøgskole og grunnskole i perioden 1999–2013, samt som utøvende kirkemusiker med piano og orgel som instrument fra ca 1994.

Fra 2013 har Bandlien arbeidet med lærerutdanning ved Høgskolen i Sør-Trøndelag (HIST), Avdeling for lærer- og tolkeutdanning (ALT) og NTNU, Institutt for lærerutdanning (ILU). I perioden 2015–2016 var han seksjonskoordinator for Musikkseksjonen ved ALT, og fra 2017–2021 faggruppeleder for musikk, dans, drama/teater ved ILU.

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

2021

2020

2019

  • Bandlien, Bjørn-Terje. (2019) Ungdomsskoleelevers komponering med GarageBand på iPad: En musikkdidaktisk studie av performative stopp-punkter i et kritisk designteoretisk perspektiv (Doktorgradsavhandling). 2019. ISBN 978-82-326-4206-9.
  • Bandlien, Bjørn-Terje; Selander, Staffan. (2019) Designing as composing music with iPads: A performative perspective. Performative Approaches in Arts Education: Artful Teaching, Learning and Research.

2018

2015

  • Bandlien, Bjørn-Terje. (2015) Komponering og musikkvideo-produksjon på iPad.