Bakgrunn og aktiviteter

Førsteamanuensis ved norskseksjonen på Institutt for lærerutdanning (ILU) ved fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap (SU). Utdannet ph.d. i nordisk litteraturvitenskap fra NTNU.

Forskningsgrupper:

Litteraturdidaktiske grunnlagsproblemer: https://www.ntnu.no/ilu/litteraturdidaktiske-grunnlagsproblemer

Forskningsinteresser

 • Nordisk litteratur, med særlig vekt på samtidslitteratur
 • Norskdidaktikk
 • Virkelighetslitteratur (selvbiografiske tekster, litterær selvfremstilling og iscenesettelse, autofiksjon og fiksjonstvetydige tekster)
 • Performance og performativitet i litteratur
 • Litteratur og nyere medier
 • Flerkulturell litteratur og litteratur i et mangfoldsperspektiv
 • Barne- og ungdomslitteratur

Ph.d.-avhandlingen Litterær selvfremstilling som handling og terskelfenomen. Performance, performativitet og liminalitet hos Jonny Halberg, Kjersti Annesdatter Skomsvold og Karl Ove Knausgård undersøker samspillet mellom tekst, forfatter, leser og den mediale offentligheten i selvbiografiske romaner og virkelighetslitteratur i nyere skandinavisk litteratur.

Undervisning

For tiden underviser jeg i norsk og norskdidaktikk (med særlig vekt på litteratur) ved grunnskolelærerutdanningen ved ILU. Jeg har tidligere undervist i nordisk litteratur på bachelor- og masternivå ved Institutt for språk og litteratur (ISL), NTNU.

Fordypningsemner jeg har undervist i inkluderer:"Det moderne gjennombrudd", "Identitet og selvfremstilling", "Identitet og performativitet", "Litterære kulturmøter og kulturell identitet"

Fra 2009-2014 var jeg tilknyttet Nordkurs, som underviser og kursleder. Nordkurs er et internordisk samarbeidskurs mellom høyskoler og universitet for studenter i hele Norden, finansiert av nordisk ministerråd: http://nordkurs.org/

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

2019

 • Lyngstad, Anne Berit; Boasson, Frode Lerum; Eidsvåg, Terje. (2019) Men er det bra? NTNUs litteraturpris spesial. Paneldebatt . Litteraturhuset i Trondheim; Trondheim folkebibliotek, Rådhussalen. 2019-10-26 - 2019-10-26.
 • Lyngstad, Per Arvid; Kjølsvik, Idar; Lyngstad, Kari Andrea; Lyngstad, Anders; Lyngstad, Anne Berit; Lyngstad, Lars Martin. (2019) Bygdenes katedral. Alstadhaug kirke i Skogn. Embla Akademisk. 2019. ISBN 978-82-93689-01-0.

2018

 • Lyngstad, Anne Berit. (2018) Litterær selvfremstilling som handling og terskelfenomen: Performance, performativitet og liminalitet hos Jonny Halberg, Kjersti Annesdatter Skomsvold og Karl Ove Knausgård. 2018. ISBN 978-82-326-3358-6.

2014

 • Kjørholt, Ingvild Hagen; Lyngstad, Anne Berit; Svelstad, Per Esben. (2014) Bokstavelig talt: Litterær diskusjon om Ingrid Storholmens "Her lå Tirpitz". Bokstavelig talt . Studentersamfundet; Trondheim. 2014-11-12.

2013

 • Lyngstad, Anne Berit. (2013) Autobiographical Acts and the Contemporary Scandinavian Author. SASS . Society for the Advancement of Scandinavian Studies; San Francisco. 2013-05-02 - 2013-05-04.
 • Lyngstad, Anne Berit; Boasson, Frode Lerum; Furuseth, Sissel; Kjørholt, Ingvild Hagen; Warberg, Silje. (2013) Bokstavelig talt: Litterær diskusjon om Hanne Ørstaviks "Det finnes en stor åpen plass i Bordeaux". Bokstavelig talt . Studentersamfundet; Trondheim. 2013-11-06.

2012

 • Boasson, Frode Lerum; Lyngstad, Anne Berit; Malvik, Anders Skare; Østerud, Erik; Furuseth, Sissel. (2012) Bokstavelig talt: Litterær diskusjon om Geir Gulliksens "Bøyde knær". Bokstavelig Talt . Kulturutvalget, Samfundet; Samfundet. 2012-10-03 - 2012-10-03.
 • Lyngstad, Anne Berit. (2012) On Gitelman's Always, Already New. Media History, and the Data of Culture. ESTET-forskerkurs . NTNU; New York. 2012-05-02 - 2012-05-04.

2011

 • Lyngstad, Anne Berit. (2011) Autobiographical staging in Jonny Halberg’s All verdens ulykker (2007) [All Kinds of Accidents]. Across Media . NTNU; Trondheim. 2011-05-05 - 2011-05-07.
 • Lyngstad, Anne Berit. (2011) Henrik Ibsens Et dukkehjem Samtaler om norsk språk. Gjesteforelesninger ved universitetet i Gdansk . Universitetet i gdansk; Universitetet i Gdansk. 2011-02-28 - 2011-03-04.

2010

 • Lyngstad, Anne Berit. (2010) Jeg-Litteraturen. Om liv og diktning. Adresseavisen [Avis]. 2010-03-13.

2008

 • Lyngstad, Anne Berit. (2008) Sug etter virkelighet. Identitet og selvfremstilling i Nikolaj Frobenius' Teori og praksis og Dag Solstads 16.07.41. 2008.