Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

 • Høgseth, Harald. (2009) About not seeing the forest for the trees. Vitark: Acta archaeologica Nidrosiensia.
 • Høgseth, Harald. (2008) We must be able to combine both theoretical and practical knowledge. ?.
 • Høgseth, Harald. (2001) Endringer i middelalderens håndverkskunnskap, mekanismer som påvirker og fornyer etablert byggeskikk. ?.

Kunstneriske produksjoner

 • Høgseth, Harald. (2007) Undersøkelser av verktøyspor. Videodokumentasjon av tradisjonskunnskap. UKJENT. 2007.

Bøker

 • Høgseth, Harald. (2006) Håndverk og kunnskap. 2006. ISBN 8251921600.

Del av bok/rapport

 • Høgseth, Harald B.. (2012) Knowledge Transfer: The Craftmens Abstraction. Archaeology and Apprenticeship. Body Knowledge, Identity, and Communities of Practice.
 • Høgseth, Harald B.. (2012) The language of craftsmanship. Embodied Knowledge. Perspectives on Belief and Technology.
 • Høgseth, Harald. (2006) Å skrive håndverk. Håndverk og kunnskap.

Rapport/avhandling

 • Høgseth, Harald. (2009) Rekonstruksjon av hus med tømra skjelter med utgangspunkt i arkeologisk kildemateriale : rapport 160209. 2009.
 • Høgseth, Ingeborg Collin; Høgseth, Harald. (2009) Med tradisjon og historie i pilegrimenes fotefar mot Nidaros : Kartlegging av mulige samarbeidsprosjekter i møtepunktet mellom bygningsvern og opplevelsesnæringer langs pilegrimsleden i Nord- og Sør-Trøndelag. Forprosjekt. 2009. ISBN 9788278771976.
 • Høgseth, Harald. (2008) Praksismanual "bachelor teknisk bygningsvern og restaurering". 2008.
 • Bender Jørgensen, Lise; Høgseth, Harald Bentz. (2007) "Håndverkerens redskapskasse" En undersøkelse av kunnskapsutøvelse i lys av arkeologisk bygningstømmer fra 1000-tallet. 2007. ISBN 978-82-471-5479-3.
 • Høgseth, Harald. (2007) Håndverkets redskapskasse: En undersøkelse av kunnskapsutøvelse i lys av arkeologisk bygningstømmer fra 1000-tallet e.Kr. 2007. ISBN 9788247154793.
 • Høgseth, Harald. (2004) Rekonstruksjonsforslag for K60, en middelaldersk stovebygning fra ca. år 1000 e.kr i Nidaros. Upublisert rapport, oppdrag for Stiklestad Nasjonale Kultursenter. 2004.
 • Høgseth, Harald. (2002) Analyse av verktøyspor og materialbruk på brygge fra rundt 1650 e. Kr., Aure Kommune. 2002.
 • Høgseth, Harald. (2000) Landsskogtakseringen og kulturminner: Metoder for registrering og overvåking av Kulturminner i skog. 2000.
 • Høgseth, Harald. (2000) Utgravningene på Eggevammen, prosjekt 2000/458, Steinkjer. 2000.
 • Høgseth, Harald. (1999) Arkeologiske registreringer av automatisk fredete kulturminner i forbindelse med Regionfelt Østlandet, Åmot kommune, Hedmark fylke. Oppdragsmelding fra NINA - NIKU. 1999. ISBN 8242611181.
 • Høgseth, Harald. (1999) Landsskogtakseringens overvåkingssystem. Et egnet utgangspunkt for registrering og overvåking av Kulturminner i skog?. 1999.
 • Høgseth, Harald. (1998) Appendix, Middelalderske bygningslevninger som kunnskapsformidler. 1998.