Barne- og kvinnehelse

Barne- og kvinnehelse

Fagenhet for barne- og kvinnehelse har flere forskningsgrupper og favner bredt tematisk.

Forskningsgrupper

 1. Barnerevmatologi og smerte (CRY)
 2. Luftveisinfeksjoner hos barn (CAIR)
 3. Tidlig hjerneutvikling (CEBRA)
 4. Cerebral parese
 5. NTNU Low Birth Weight Life - Barn med lav fødselsvekt
 6. Nyfødtmedisin - NTNU Neo
 7. Kreftsykdom hos barn
 8. Barn og unges utvikling
 9. Barneendokrinologi og fedme
 10. Kvinnehelse og Polycystisk ovariesyndrom (PCOS)
 11. Ultralyd og obstetrikk
 12. Bekkenbunngruppen
 13. Overgrep og voldtekt

Samarbeidspartnere

Fagenhet for barne- og kvinnehelse samarbeider med forskere ved Centre of Molecular Inflammation Research (CEMIR) og Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie (NTNU) og St. Olavs hospital. Flere forskere bruker data fra Medisinsk fødselsregister og Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT). Vi samarbeider tett med Nasjonal behandlingstjeneste for avansert invasiv fostermedisin ved St. Olavs hospital. Våre forskere samarbeider med flere nasjonale og internasjonale forskningsinstitusjoner.

18 sep 2020

person-portlet

Fagenhetsleder

Henrik Døllner
Professor i pediatri og barnelege
henrik.dollner@ntnu.no
73559531
72574658

NTNU medisin og helse

NTNU Medisin og helse - Fagblogg