Barne- og kvinnehelse

Institutt for klinisk og molekylær medisin

Barne- og kvinnehelse

Fagenhet for barne- og kvinnehelse har flere forskergrupper og favner bredt tematisk.

Forskningsgrupper

Samarbeidspartnere

Fagenhet for barne- og kvinnehelse samarbeider med forskere ved Centre of Molecular Inflammation Research (CEMIR) og Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie (NTNU) og St. Olavs hospital. Flere forskere bruker data fra Medisinsk fødselsregister og Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT). Vi samarbeider tett med Nasjonal behandlingstjeneste for avansert invasiv fostermedisin ved St. Olavs hospital. Våre forskere samarbeider med flere nasjonale og internasjonale forskningsinstitusjoner.

30 jan 2020

person-portlet

Fagenhetsleder

Henrik Døllner
Professor i pediatri og barnelege
henrik.dollner@ntnu.no
73559531
72574658

NTNU Medisin og helse - Fagblogg