Barne- og kvinnehelse

Fagenhet

Barne- og kvinnehelse

Gravid kvinne i sykehusseng som snakker med en sykehusansatt i hvit frakk

Fagenhet for barne- og kvinnehelse har flere forskningsgrupper og favner bredt tematisk.

Forskningsgrupper

 1. Barn og unges utvikling
 2. Barn med lav fødselsvekt - NTNU Low Birth Weight Life
 3. Barnerevmatologi og smerte (CRY)
 4. Bekkenbunngruppen
 5. Cerebral parese
 6. Gynekologi og obstetrikk
 7. Kreftsykdom hos barn
 8. Kvinnehelse og Polycystisk ovariesyndrom (PCOS)
 9. Luftveisinfeksjoner hos barn (CAIR)
 10. NTNU Livsløp
 11. Nyfødtmedisin - NTNU Neo
 12. Registerbasert langtidsoppfølging
 13. Traumatiske livshendelser og kvinnehelse

Samarbeidspartnere

Fagenhet for barne- og kvinnehelse samarbeider med forskere ved Centre of Molecular Inflammation Research (CEMIR) og Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie (NTNU) og St. Olavs hospital. Flere forskere bruker data fra Medisinsk fødselsregister og Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT). Vi samarbeider tett med Nasjonal behandlingstjeneste for avansert invasiv fostermedisin ved St. Olavs hospital. Våre forskere samarbeider med flere nasjonale og internasjonale forskningsinstitusjoner.

05 sep 2022

NTNU medisin og helse

Kontakt oss

Kontakt oss

  Ansatte - Barne- og kvinnehelse

  kontakt@ikom.ntnu.no

Postadresse

NTNU Institutt for klinisk og molekylær medisin, 7491 Trondheim

Besøksadresse

Olav Kyrres gate 11, Kvinne-Barn senteret 6. etasje, KB 241.06.034

NTNU Medisin og helse