Bekkenbunngruppen

Forskningsgruppe

Bekkenbunngruppen

​​​​​​

Research activity

Forskningsprosjekter

Forskningsprosjekter

Pågående forskningsprosjekter

TVTOPP studien: Tensjonsfri VaginalTape kirurgi - OPPfølging etter 10 og 20 år: Vellykkethet og langtidskomplikasjoner

 

Vi spør alle kvinner som ble operert med tensjonsfri vaginaltape (TVT) mot urinlekkasje i periodene 2001-02 og 2011-12 om deltakelse. Målet med studien er å undersøke hvor stor andel av kvinnene som anser operasjonen som vellykket 10 og 20 år etter behandling og hvor mange som har opplevd ubehag eller komplikasjoner.

Vi innhenter data fra spørreskjema, fra Norsk Kvinnelig Inkontinensregister (NKIR) og fra kliniske undersøkelser.

Vi undersøker sammenheng mellom seksuell aktivitet og vellykkethet eller komplikasjoner og sammenheng mellom muskelskade og funksjon og smerte i bekkenbunnen.

Vi ønsker også å identifisere flere faktorer som kan være assosiert med utkomme:

 • Demografiske faktorer
 • Sykdommer og tidligere kirurgi
 • Anatomi og funksjon i bekkenbunnen:
 • TVT båndets beliggenhet og bevegelighet i forhold til urinblære, urinrør
 • Bakterieflora i urinblære (Urin microbiota)
 • Forhold registrert før/under operasjonen:
 • Hvor godt samsvarer data fra NKIR med vellykkethet og komplikasjoner etter 20 år?

 

Tension Free Vaginal Tape Surgery - Follow up After 10 and 20 Years - Full Text View - ClinicalTrials.gov

ClinicalTrials.gov Identifier: NCT04912830

En internasjonal multisenterstudie der vi bruker ultralyd til å undersøke førstegangsfødende kvinner med langsom framgang i andre stadium av fødselen.

Can Ultrasound Predict Labor Outcome in Operative Vaginal Deliveries? ClinicalTrials.gov, NCT01878591

Kontakt

Vi planlegger publikasjon av artikler ut fra data samlet inn ved Seksjon for gynekologisk poliklinikk ved St. Olavs hospital.

Kontakt oss

Tidligere prosjekter

Tidligere prosjekter

Tidligere forskningsprosjekter i bekkenbunnsgruppen

Dette er en randomisert klinisk studie der vi undersøker effekt av trening på kvinner som skal opereres for urogenitaldescens.

Bekkenbunnstudien ContraPop vil gi økt forståelse av funksjon og dysfunksjon i bekkenbunnen og vil derfor kunne ha betydning for mange kvinner. Forskningen vil i første omgang ha betydning for kvinner som undersøkes og behandles for underlivsframfall (descens) og urinlekkasje. En samfunnsmessig gevinst vil være bedre kunnskap om hvilke kvinner som har økt risiko for tilbakefall etter kirurgi, og kunnskap om tiltak for å forebygge tilbakefall. 

I ContraPop-studien ønsker vi å undersøke om systematisk bekkenbunnstrening i forkant av kirurgi kan bedre resultatet av operasjon. Vi ønsker også å sammenlikne styrke i bekkenbunnsmuskulatur hos kvinner som opereres for descens med kvinner fra normalbefolkningen (se UROPRO-studien). Vi vil utvikle en ultralydskala for mål av styrke og kontraksjon (evne til å knipe sammen) i bekkenbunnsmuskulaturen. Alle kvinner som opereres for descens fra og med februar 2017 ved St. Olavs hospital kan delta i studien fram til vi har rekruttert 150 kvinner (ca. 1 år). I samme periode vil vi i tillegg rekruttere 65 kvinner som opereres for inkontinens og 65 gravide for validering av ultralydskalaen.

Hva innebærer studien?

Descenspasienter som har vært undersøkt i gynekologisk poliklinikk og som søkes til operasjon kan delta i studien ved å gi skriftlig samtykke. De blir da randomisert til standard behandling eller bekkenbunnstrening og livsstilsråd i ventetiden (ca. 3 mnd.) før operasjon. De fyller ut et spørreskjema om symptomer på underlivsfremfall og lekkasje, og undersøkes ved tre anledninger: når de søkes til operasjon, rett før operasjon og etter 6 måneder.

Vi undersøker

 • Styrke i bekkenbunnsmuskler
 • Grad av livmorfremfall eller fremfall av skjedevegg
 • Bekkenbunnsmusklene med ultralyd

Friske gravide undersøkes to ganger: rett før termin og 6 mnd. etter fødsel. Inkontinenspasienter undersøkes to ganger: rett før kirurgi og seks måneder etter operasjon. Les mer informasjon om studien i CONTRAPOP informasjonsbrosjyre (pdf)

Deltakelse i studien er frivillig. Studien gjennomføres i regi av Kvinneklinikken ved St. Olavs hospital og NTNU. Studien er godkjent av Regional komite for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk Midt-Norge. Studien er finansiert med midler fra Samarbeidsorganet.

Pelvic Floor Exercise Before Surgery in Women With Pelvic Organ Prolapse (CONTRAPOP). ClinicalTrials.gov, NCT03064750

Samarbeidspartnere

MD FRCOG Abdul Sultan og MD FRCOG Ranee Thakar, Croydon University Hospital, England. MD Rodrigo Guzman-Rojas, Clinica Alemana, Santiago, Chile.

Dette er en tverrsnittstudie der vi undersøker sammenheng mellom forløsningsmetode, skader på bekkenbunn og bekkenbunnslidelser 20 år senere.

I UROPRO studien ønsker vi å undersøke om ulike fødselsmåter har innvirkning på utvikling av fremfall fra underlivet (descens) og lekkasje (urininkontinens og analinkontinens). Vi innhenter opplysninger fra en gruppe kvinner som fødte sitt første barn ved St. Olavs hospital i perioden 1990-1997, enten med tang, vakuum, keisersnitt eller vanlig fødsel. Med utgangspunkt i koder i sykehusets pasientadministrative system (PAS), har vi identifisert hvem vi ønsker å invitere til å delta i studien. Kun de som har mottatt invitasjon fra oss kan delta.

Hva innebærer studien?

Alle som deltar i studien fyller ut et spørreskjema om symptomer på underlivsfremfall og lekkasje. Noen av studiedeltakerne, som på forhånd samtykker til det, møter til undersøkelse ved St. Olavs hospital i Trondheim

 • Vi undersøker styrke i bekkenbunnsmuskler
 • Vi måler grad av livmorfremfall eller fremfall av skjedevegg
 • Vi undersøker bekkenbunnsmusklene med ultralyd

Mer informasjon om studien finnes i UROPRO informasjonsbrosjyren (pdf)

Deltakelse i studien er frivillig. Vi håper at flest mulig fyller ut og returnerer samtykkeerklæring og spørreskjema. Vi ønsker også svar fra de som ikke har plager fra underlivet. Dette hjelper oss til å beregne hvor stor prosent av kvinner som har slike plager. Her kan du fylle ut Samtykke og spørreskjema. Husk navn og eller deltakernummer. Blant studiedeltakerne trekker vi ut en vinner av en iPad. Studien gjennomføres i regi av Kvinneklinikken ved St. Olavs hospital og NTNU. Studien er godkjent av Regional komite for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk Midt-Norge og er finansiert med midler fra Extrastiftelsen og Norske Kvinners Sanitetsforening.

Delivery Method and Risk for Urogenital Prolapse 15-20 Years Later (uropro). ClinicalTrials.gov, NCT01766193

Kontakt oss

 uropro@stolav.no      90254539

foto_tre personer

Bilde av medarbeidere i Bekkenbunngruppen

03 aug 2021

person-portlet

Gruppeleder

Ingrid Volløyhaug
Professor II
ingrid.volloyhaug@ntnu.no