NTNU livsløp

Forskningsgruppe

NTNU livsløp

– Befolkningsbasert forskning på sårbare barn og unge

Research activity

Prosjekter

Prosjekter

Målet for RECAP er å fremme helse og velferd for barn og voksne som er født for tidlig. Prosjektets hovedmål er å tilrettelegge for at oppfølgingsstudier av for tidlig fødte kan sammenstilles og videreføres. Slik kan forskningsresultatene bli mest mulig pålitelige og få mest mulig praktiske konsekvenser for behandling og oppfølging.

En viktig del av prosjektet er å utnytte nordiske befolkningsbaserte registerdata. Vi samarbeider med THL National Institute for Health and Welfare i Helsinki, Finland, København Universitet og Karolinska Institutet i Stockholm, Sverige om dette arbeidet i prosjektet «Barn og voksne født for tidlig. Hva kan vi lære av nordiske registre?».

Barn og voksne født for tidlig. Hva kan vi lære av nordiske registre?

Ved å kombinere nasjonale registerdata fra flere land, kan vi undersøke konsekvenser av for tidlig fødsel i et befolkningsperspektiv, for personer født i perioder med ulike behandlingsmuligheter og for ulike grader av for tidlig fødsel. Registerdata gir også mulighet til trekke inn informasjon om foreldres helse og å gjøre analyser på familienivå.

Sentrale spørsmål

  1. Hvordan påvirker for tidlig fødsel risiko og samsykeligheten for en rekke kroniske sykdommer som hjerte-kar-sykdommer, kreft, lungesykdommer, autoimmune sykdommer, ASD og ADHD, alvorlig psykisk sykdom og ulykker i ungdoms- og voksenliv?
  2. I hvilken grad påvirkes sammenhengene over av antatt beskyttende og forverrende faktorer?
  3. Hvordan fungerer for tidlig fødte sosialt og i samfunnet? (stifte familie, reproduksjon, fullføre skolegang og utdanning, evne til å delta i arbeidsliv)
  4. Hvilke faktorer påvirker dødelighet i og utover nyfødtperioden ved for tidlig fødsel og hvilken betydning har forskjeller i overlevelse over tid for senere helse blant de overlevende?

Ph.d. prosjekt for Christine Bachmann, finansiert av Samarbeidsorganet, Helse Midt-Norge.

I dette prosjektet vil vi studere noen av konsekvensene av å være født for tidlig, spesielt i ungdomstid og ung voksen alder.

Vi vil se på hvorvidt for tidlig fødte barn er mer sårbare sammenlignet med terminfødte barn i forhold til å bruke medisiner for psykiske lidelser som ungdom og ung voksen og i forhold til å tåle/takle påvirkninger fra livshendelser og oppvekstbetingelser. I tillegg vil vi studere hvilke faktorer som kan gjøre disse barna mer robuste.

Prosjektet benytter norske registerdata til å følge alle født i Norge i perioden 1967-1998 inn i ungdomstid/voksen alder. I tillegg til mer tradisjonelle epidemiologiske metoder gjør størrelsen og omfanget av datamaterialet det mulig å benytte mer moderne metoder som søskenanalyser og innen-individ analyser. For eksempel kan for tidlig fødte barn sammenlignes med sine søsken i forhold til senere bruk av medisiner for ADHD og angst/depresjon. Medisinbruk i perioden før og etter en uheldig livshendelse kan følges innen en og samme person, og forløpene for for tidlig fødte barn kan sammenlignes med forløpene til terminfødte barn.

person-portlet

Prosjektleder

Kari Risnes
Professor/Overlege
kari.risnes@ntnu.no
95170397