Luftveisinfeksjoner hos barn

Forskningsgruppe

Luftveisinfeksjoner hos barn

Marit Anthonsen, stipendiat. Foto

Research activity

Forskningsprosjekter

Forskningsprosjekter

Lokal kohort ved St. Olavs hospital med flere tusen barn med luftveisinfeksjon og
flere hundre kontroller inkludert fra 2006-17. Danner bakgrunnen for studier av forekomst av enkeltvirus, betydning av enkeltvirus, virulogiske forhold og kliniske forhold ved barns nedre luftveisinfeksjoner, herunder pneumoni og bronkiolitt.

Fra 2022 har vi startet et nytt luftveisprosjekt på Ålesund sjukehus og St. Olavs hospital. Barn som innlegges med tegn på luftveisinfeksjon inkluderes for å undersøke sammenhengen mellom virus og nedre luftveisinfeksjon, og sammenhengen mellom spesielle virus og risikoen for senere å utvikle astma. Vi vil også beskrive hvordan forekomsten av luftveisvirus og bakterier varierer over tid, og hvor lenge koronavirus, bocavirus og andre virus skilles ut under en infeksjon.

Oppfølging for astma av barn som var innlagt i sped- og småbarnsalder med tegn på luftveisobstruksjon i nedre luftveisinfeksjon utløst av forskjellige virus som rhinovirus, RSV, koronavirus og metapneumovirus. Kliniske, lungefysiologiske, immunologiske og genetiske studier av forholdet mellom tidlig alvorlig virusinfeksjon og astma i barnealder.

I vesten pneumokakkvaksineres de fleste barn, og behovet for antibiotika antas å minske. Vi deltar i et norsk randomisert multisenterstudie ledet av OUS-Ullevål for å se på effekten av amoxicillin-behandling hos barn med nedre luftveisinfeksjon. I en sub-studie forsker vi på nye biomarkører. Målet er å minske bruken av antibiotika og mikrobiell resistens.

CAIR gruppen leder denne nordiske multisenterstudien som er finansiert fra programmet KLINBEFORSK. Vi vil se på om man kan forebygge astma i barnealder hos predisponerte småbarn ved å intervenere første gang de utvikler obstruktiv lungesykdom pga en rhinovirusinfeksjon. Deltakerne randomiseres til 3 dagers intervensjon med dexametason vs placebo. Oppfølging planlegges flere ganger i løpet av de første 2 år og etter 6 og 14 år. Per Januar 2023 er 80 barn inkludert i INSTAR.

Samarbeidspartnere

Samarbeidspartnere

Vi har samarbeid med andre forskere på NTNU og St. Olavs hospital, og forskere på en rekke norske barneavdelinger bl.a. Ålesund sjukehus, Universitetssykehuset i Oslo-Ullevål, Akershus universitetssykehus, Universitetssykehuset Nord-Norge, Haukeland universitetssykehus og Universitetssykehuset i Stavanger. Internasjonalt samarbeider vi bl.a. med forskere ved Turku University Hospital, Finland, Karolinska University Hospital, Sverige, Swiss Institute of Allergy and Asthma Research (SIAF), Switzerland, og Yale School of Public Health, USA.


cair logo

CAIR logo