Luftveisinfeksjoner hos barn

Institutt for klinisk og molekylær medisin

Luftveisinfeksjoner hos barn

Marit Anthonsen, stipendiat. Foto

Research activity

Prosjekter

Prosjekter

Luftveisprosjektet

Lokal kohort ved St. Olavs hospital med flere tusende barn med luftveisinfeksjon (LVI) og
Flere hundre kontroller inkludert fra 2006-17. Danner bakgrunnen for studier av enkeltvirus’ forekomst, kausal betydning av enkeltvirus, virologiske forhold og kliniske forhold ved barns nedre luftveisinfeksjoner, herunder pneumoni og bronkiolitt.

VIRAS

Oppfølging for astma av barn som var innlagt i sped- og småbarnsalder med nedre luftveisinfeksjon utløst av forskjellige virus som rhinovirus, RSV, metapneumovirus og bocavirus. Kliniske, lungefysiologiske, immunologiske og genetiske studier av forholdet mellom tidlig alvorlig virusinfeksjon og astma i barnealder.

NAPIC

I vesten vaksineres de fleste barn og behovet for antibiotika antas å minske. Vi deltar i et norsk randomisert multisenter studie ledet av OUS-Ullevål for å se på effekten av amoxicillin hos barn med nedre luftveisinfeksjon. I en sub-studie forsker vi på nye biomarkører. Målet er å minske bruken av antibiotika og mikrobiell resistens.

INSTAR

Nordisk multisenterstudie under planlegning hvor vi vil se på om man kan forebygge astma hos predisponerte barn. Førstegangs obstruktive barn med lungeinfeksjon utløst av rhinovirus randomiseres til 3 dagers intervensjon med dexametason vs placebo. Oppfølging planlegges etter 2, 6 og 14 år. I tillegg til den kliniske studien, planlegges immunologiske og genetiske studier på basis av innsamlede biologiske prøver og in vitro.

person-portlet

Gruppeleder

Henrik Døllner
Professor i pediatri og barnelege
henrik.dollner@ntnu.no
73559531
72574658

cair logo

CAIR logo