Barn og unges utvikling

Forskningsgruppe

Barn og unges utvikling

Barn løper. Foto

Research activity

Prosjekter

Prosjekter

Hendelser tidlig i livet kan påvirke helse og funksjon inn i ungdomsalder og voksenliv. Det er for eksempel kjent at de som har forholdsvis lav fødselsvekt har økt risiko for tidlig død og hjerte-karsykdom som voksne.

Flere studier viser sammenheng mellom for tidlig fødsel og økt risiko for sykdom og død senere i livet. Vi bruker befolkningsbaserte databaser og registre til å se på langsiktige konsekvenser av hendelser i fosterliv og nyfødtperiode.

Mennesket tidlig i livet er sårbart for ytre påvirkninger

Vi vet at mennesket tidlig i livet er spesielt sårbart for ytre påvirkninger, både under svangerskap, fødsel og spedbarnsalder. Noen eksempler er ernæring eller sykdom under svangerskap, for tidlig fødsel og tidlige sosiale og familiemessige forhold. Slike forhold kan påvirke alle organsystemer og legger grunnlaget for utvikling, som i noen tilfeller kan komme til uttrykk som sykdom eller nedsatt funksjon flere tiår senere.

I våre studier bruker vi befolkningsbaserte registre som inneholder informasjon om svangerskap og fødsel, for eksempel Medisinsk fødselsregister, og knytter denne informasjonen til andre registre (Norsk pasientregister, Kreftregisteret, Dødsårsaksregisteret, Reseptregisteret og registre over utdanning og deltakelse i arbeidslivet).

Forskningsgruppen deltar i EU-prosjektet Horizon 2020: Research on Children and Adults born Preterm (RECAP) i perioden 2017-2020. Målet for RECAP er å fremme helse og velferd for barn og voksne som er født for tidlig og å studere underliggende risiko- og beskyttende faktorer. En viktig del av prosjektet er å harmonisere og kombinere nordiske registerdata om barn og voksne som har blitt født for tidlig. Vi samarbeider med THL og KI om dette arbeidet.

Samarbeid

Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie, NTNU | THL National Institute for Health and Welfare, Helsinki, Finland | Karolinska Institutet (KI), Stockholm, Sverige | Yale School of Public Health, CPPEE, New Haven, CT, USA.

Kontakt

Kari Risnes (Prosjektleder)

CFS (Chronic Fatigue Syndrome) og ME (myalgisk encefalopati)

Diabetes

 

person-portlet

Gruppeleder

Kari Risnes
Professor/Overlege
kari.risnes@ntnu.no
+4795170397