Kjemisk-/mineralogisk laboratorium

Kjemisk-/mineralogisk laboratorium

Forsker i laboratorium

Kjemisk- /mineralogisk laboratorium utfører analyser på geologisk materiale (bergarter, leire, mineralråstoffer/malmer). Hovedkunden er forskere og studenter ved NTNU. I tillegg utføres også analyser for eksterne oppdragsgivere.

Våre analyser er hovedsakelig identifikasjon og kvantifisering av mineralogi med røntgendiffraksjon (XRD) og elementanalyser med røntgenfluorescense (XRF).

I tillegg har vi utstyr for magnetseparasjon (Frantz) og elementanalyser med induktivt koblet plasma (ICP-MS).

Alle analyseoppdrag som leveres laboratoriet skal noteres på et skjema. Skjemaet kan om ønskelig lastes ned og fylles ut på forhånd før du ankommer laboratoriet.

Laboratoriet er lokalisert i 3. etasje i Bergbygget, med inngang ved "Bergmannen".