Kjemisk-/mineralogisk laboratorium

Kjemisk-/mineralogisk laboratorium

Forsker i laboratorium

Kjemisk- /mineralogisk laboratorium utfører analyser på geologisk materiale (bergarter, leire, mineralråstoffer/malmer). Hovedkunden er forskere og studenter ved NTNU. I tillegg utføres også analyser for eksterne oppdragsgivere.

Våre analyser er hovedsakelig identifikasjon og kvantifisering av mineralogi med røntgendiffraksjon (XRD) og elementanalyser med røntgenfluorescense (XRF).

Vi utfører også elementanalyser med induktivt koblet plasma (ICP-MS) for studenter og for egen forskning.

Alle analyseoppdrag som leveres laboratoriet skal noteres på et skjema. Skjemaet kan om ønskelig lastes ned og fylles ut på forhånd før du ankommer laboratoriet.

Laboratoriet er lokalisert i Berglaboratoriet, S.P Andersens veg 13A