Elektronmikroskoplaboratoriet

Elektronmikroskoplaboratoriet

bilde fra mikroskop

Ved hjelp av elektronmikroskop (SEM) kan vi studere mineraloverflater og kompliserte strukturer i geologisk materiale i mikrometerskala, og samtidig få informasjon om den kjemiske sammensetningen.

Elektronmikroskopi brukes i studier av mineralogi, mineralkjemi, og morfologi både for mineralindustri, bygg og miljøgeologi, og kan påvise farlig asbest i støvpartikler og problematiske leirmineraler i oljereservoarer.

EBSD (elektron tilbakespredning diffraksjons) -metoden gjør det mulig å studere mineralorientering og deformasjonsmekanismer i bergarter. Elektronmikroskopene har også innebygd katodeluminescensdetektor, til avbildning av sprekker og ulike generasjoner av krystallvekst/sement. IGB har nylig utviklet en avansert partikkeltekstur analysemetode (PTA) for å beskrive hvordan partikler opptrer i prøver av knust materiale.

Instituttet samarbeider med elektronmikroskoplaboratoriene ved NTNU om 3 elektronmikroskoper:

Hitachi SU-6600 med CL, BED, 2x EDS, EBSD.
Zeiss SUPRA 55VP (Lavvakuum, BED, EBSD, EDS).
Zeiss ULTRA 55 (BED, EDS, EBSD) samt elektronmikrosonde for kvantitative mineralkjemiske analyser (5WDS, EDS, CL, BEI).
Se Electron microscopy in Materials Science at NTNU for nærmere informasjon om EM laboratoriene.