Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Del av bok/rapport

  • Tijhuis, Laurentius; Brattli, Bjørge; Sæter, Ola. (2007) Levels of trace metals and sequential extraction of arsenic in topsoil and sand from sandboxes at playgrounds in Oslo, Norway. Arsenic in Soil and Groundwater Environment: Biogeochemical Interactions.