Mikroskoperingslaboratoriet

Mikroskoperingslaboratoriet

Laboratorium og mikroskop

Petrografisk mikroskopering av tynnslip og polerslip gir verdifull informasjon om bergartenes mineralogi og mikrostrukturer. Petrografiske studier i lysmikroskop danner grunnlag for å forstå bergarters egenskaper, stabilitet og opprinnelse.

Ved IGB har vi et velutrustet undervisningslaboratorium med 16 petrografiske mikroskop for gjennomfallende og reflektert lys. I tillegg et mikroskop satt opp for demonstrasjon på PC og prosjektor, og et mikroskop er satt opp med diskusjonstubus.

Vår forskningslab for mikroskopi inneholder et avansert petrografisk mikroskop (transmittert og reflektert, og lys) koblet til digitalt kamera og PC. Dette mikroskopet er også satt opp med mulighet for UV-belysning av fluorescerende prøver. I tillegg inneholder forskningslaboratoriet mikrotermometri, utstyr for studier av væskeinneslutninger i mineraler, samt høytemperatur mikrotermometri-utstyr til oppvarming til svært høye temperaturer for studier av smelteinneslutninger og termiske egenskaper hos mineraler og bergarter.

Instituttet har eget laboratorium for fremstilling av preparatene som benyttes.