Ingeniørgeologisk laboratorium

Ingeniørgeologisk laboratorium

Redskap i ingeniørgeologisk laboratorium

Ved å analysere geologiske materialers fysiske egenskaper er det mulig å forutsi forhold som kan påvirke tid, kostnader og stabilitet ved bygging i jord og berg. Ingeniørgeologisk laboratorium utfører et vidt spekter av tester. Noen av teststandardene er utviklet i vårt laboratorium.

Ingeniørgeologiske tester:

Borbarhet
- Drilling Rate Index (DRI™), Bit Wear Index (BWI™), Cutter Life Index (CLI™)
  Borbarhetsindeksene er utviklet ved NTNU/NTH, og varemerket er tilknyttet dette laboratoriet

DTA (Differentialtermisk analyse)
- Mineralogi, særlig kvarts- og sulfidkonsentrasjon

Cerchar Abrasivity Index (CAI), Ball Mill Value (BMV)
Testrigg for fjellsikringsbolter
- Egenutviklet fullskala testrigg for de fleste typer fjellsikringsbolter
  Kapasitet strekk/skjær: 600/500 kN
- Uttrekksforsøk

Svelleegenskaper
- Frisvelling, svelletrykk (ødometertest), 3D-svelling (bergartskuber)

Slake durability test
Permeabilitetstest løsmasse
Skjærstyrke løsmasser
- Storskala skjærboks (30 x 30 x 20 cm)
  Maksimal normallast: 1000 kPa
  Maksimal skjærlast: 1000 kPa

Kornfordelingsanalyse
- Sikting
- Laserdiffraksjon