Oppredningslaboratoriet

Oppredningslaboratoriet

Mann i laboratorium

Forskning og undervisning ved oppredningslaboratoriet gir viktig kunnskap om bærekraftig foredling av mineralske råstoffer og gjenvinning av verdifulle industrielle avfallsprodukter. Oppredningslaboratoriet ved NTNU er det eneste i sitt slag i Norge.

Ved oppredningslaboratoriet knuses og males malmer og mineralske råmaterialer slik at de enkelte fasene frimales. Deretter kan partiklene separeres for å utvinne verdifulle mineraler, fjerne forurensningskomponenter eller dele inn materialet i ulike størrelsesfraksjoner. Separasjonen skjer på grunnlag av forskjeller i partiklenes fysiske og kjemiske egenskaper, og kan være basert på egenvekt, magnetisme, overflatekjemi, kornstørrelse, mekanisk styrke, elektrisk ledningsevne eller utseende. Laboratorieutstyret er modulært og enhetsoperasjoner kan dermed kjøres enkeltvis eller settes sammen til kontinuerlige prosesser. Laboratoriet kan også mikronisere mineralske produkter etter spesifikasjon fra sluttbruker.

Laboratoriet ligger sentralt plassert i instituttets lokaler og er omgitt av en rekke avanserte anayselaboratorier. I tillegg til den store oppredningshallen består oppredningslaboratoriet av flere spesialtilpassede enheter, blant annet knuserom, finknuserom, mikroniseringshall, flotasjonslaboratorium, tørrseparasjonslaboratorium og et fleksibelt studentlaboratorium.

Laboratoriet er lokalisert i Berglaboratoriet, S.P Andersens veg 13A

Rana Gruber i Berglaboratoriet

Rana Gruber i Berglaboratoriet

Rana Gruber AS er i en kontinuerlig prosess for å forbedre sine produkter for å øke lønnsomheten og oppnå målet om bærekraftig produksjon og bærekraftige produkter. For å oppnå målene sine kjører de i tester i Berglaboratoriet ved NTNU.