Bergmekanisk laboratorium

Bergmekanisk laboratorium

Arbeidsbenk i laboratorium

Kunnskap om bergarters mekaniske egenskaper er helt avgjørende for all planlegging og gjennomføring av anlegg i berg. Bergmekanikklaboratoriet utfører en rekke standardiserte tester og er fleksible til å utføre spesialoppgaver.
Laboratoriet har uført in situ bergspenningsmålinger siden 1964. Denne aktiviteten ledes i dag av SINTEF Byggforsk - Anlegg og infrastruktur, som bruker samme laboratorium.

Bergmekaniske tester:

Enaksial og treaksial trykkfasthet
- Tøyningsmålinger for beregning av E-modul og Poissons forholdstall
- Poretrykk

Lydhastighet: P- og S-bølger
Punktlasttest
Strekkfasthet: Indirekte (Braziltest) og direkte strekkfasthet, bøyestrekkfasthet
Tilttest
Utstyr/fasiliteter:

GCTS RTR-4000 bergpresse
- Maksimal aksiallast: 4000 kN
- Maksimalt omslutningstrykk: 140 MPa
- Maksimalt poretrykk: 140 MPa
- Akustisk emisjon (8 kanaler)
- Temperaturkontroll opptil 200°C
- Dimensjoner kjerneprøve: diameter 35-100 mm; lengde < 250 mm
- Servokontrollert

Losenhausen bergpresse
- Maksimal aksiallast: 100 kN

GCTS mobil punktlastpresse (kan benyttes i felt)
- Maksimal aksiallast: 100 kN

 Prepareringsutstyr
- Radialbormaskin for kjerneboring
- Diamantsager
- Planslipemaskin