Forsøkshall

Forsøkshall

Mann med hjelm i verksted

Hallen benyttes til eksperimentell forskning og testing innen brønnteknologi og geofysikk.
Den inkluderer en avansert strømnings sløyfe, en brønn rigg med 100 meters dybde og tank for seismikk test og simuleringer.