Forsøkshall

Forsøkshall

Mann med hjelm i verksted

Forsøkshall

Forsøkshallen gir en unik mulighet til å gjennomføre forsøk i litt større skala. Her bygges det opp og modifiseres forsøksrigger etter behov, i nært samarbeid med mekanisk- og elektronikkverksted som er i samme bygg. Hallen benyttes hovedsakelig til eksperimentell forskning og testing innen brønnteknologi og geofysikk.

I dag består hallen av:

  • 100m dypt borehull hvor det kjøres tester på "surge & swab"
  • Drillbotics
  • Strømningssløyfe for subsea separasjon av olje og vann
  • Strømningssløyfe for borekakstransport i helning.
  • Strømningssløyfe for borekaks deteksjon.
  • 30m brønn med blant annet fiber og hydrofoner.

Hallen ligger i Hallbygget https://bit.ly/3eu4OsO.