Sliplaboratoriet

Sliplaboratoriet

Redskap i slipelaboratoriet

God prøvepreparering er viktig for resultatene ved optisk mikroskopi og elektronmikroskopi.

Laboratoriet ved NTNU fremstiller tynnslip og polerslip av pulver og faste bergartsprøver, samt vakuumimpregnering av porøse bergarter med farget epoksy. Prøvene benyttes i undervisning og forskning både til optisk mikroskopi og elektronmikroskopi.

Arbeidet utføres hovedsakelig for instituttets studenter, stipendiater og vitenskaplige ansatte. I tillegg utføres eksterne oppdrag for andre forskningsinstitutt og for industrien.

Alle prøver som leveres sliplaboratoriet skal noteres på en prøveliste. Skjemaet kan om ønskelig lastes ned og fylles ut på forhånd før du ankommer laboratoriet. Sliplaboratoriet ligger i 4. etasje sammen med instituttets øvrige lokaler.