Reservoar laboratoriet

Reservoar laboratoriet

Studenter i laboratorium

I reservoar laboratoriet måles porositet og permeabilitet av bergarter for å finne reservoarets lagringsegenskaper og flømmingsegenskaper.Disse målingene benyttes for å bestemme mengden olje og gass i resrvoaret og hvilke produksjonsrater som kan oppnåes.