Reservoarlaboratoriet

Reservoarlaboratoriet

Studenter i laboratorium

Er aktiviteten på sokkelen stor blir det mer aktuelt å gjøre laboratoriestudier for å undersøke nye metoder for økt utvinning av olje og gass i reservoarene.

I vårt reservoarlaboratorium utføres semesteroppgaver og Masteroppgaver, PhD-studenter og postdoktorer gjør sine eksperimentelle oppgaver. Studentene bygger opp ulike apparaturer, kjører forsøk og utfører målinger i samarbeid med ansvarlig ingeniør.

Her kan vi måle porøsitet og permeabilitet av bergarter for å finne reservoarets lagringsegenskaper og flømmingsegenskaper. Disse målingene benyttes for å bestemme mengden olje og gass i reservoaret og hvilke produksjonsrater som kan oppnås.

I disse nevnte målingene bruker vi i hovedsak en sylindrisk sandsteinsprøver, som må være renset og tørr. Steinen blir montert inne i en prøveholder. Ved å benytte en pumpe kan vi for eksempel injisere saltvannsblandinger og ulike typer av oljer gjennom prøven, trykk og temperatur kan måles, slik at prøvens produksjonsrate kan beregnes. Disse målingene gjøres i en såkalt flømmingsrigg.  Vårt laboratorium har ulike måleinstrumenter for å beregne væskens tetthet og viskositet, og det samme gjelder for målinger -og beregninger av bergartens fuktegenskaper.

I slam laboratoriet kan vi lage ulike blandinger av for eksempel vann med Bentonitt. Til blandingen kan også kjemikalier tilsette, alt etter til hvilket formål blandingene skal brukes til, i forbindelse med oljeboringen. Her måler vi tetthet og viskositet, PH, temperatur, blandingens sandinnhold og vi utfører også filterpresse forsøk.

Reservoarlaboratoriet er lokalisert i PTS1, laboratoriebygget i 3.etasje, i S.P. Andersens vei 15A.