Data

Studer data

Vil du være med på å gjøre fremtiden grønn, digital og elektrisk?

Slider

I 2030 trenger Norge 40 000 flere teknologer. Vil du være en av dem?

Behovet for teknologer er rekordhøyt og vil øke. Hjelp oss med å gjøre framtida smart, trygg og bærekraftig. Ta en utdannelse i data!

Virtuell virklighet

Tre data

Mange veier til mål

Som student hos oss har du flere måter å nå målet ditt på. Du kan ta en bachelor, og senere bestemme deg for om du vil gå videre med en mastergrad. Eller så kan du gå rett på en femårig sivilingeniørgrad. Uansett hva du velger, får du en ettertraktet utdannelse med uendelige muligheter.

Sjekk våre studier innenfor data

Sjekk våre studier innenfor data

Studier som gir bachelorgrad

Dataingeniør i systemutvikling er for deg som vil bli god i programmering. Vil du være med å skape fremtidens digitale løsninger?

Du får kunnskap om smidige utviklingsmetoder, arkitektur, interaksjonsdesign og sikkerhetshåndtering, grunnleggende prinsipper og arkitektur for datakommunikasjon.

Du lærer å utvikle datasystemer med de moderne og effektive verktøyene som brukes i arbeidslivet.

Lær mer om dataingeniør systemutvikling.

Sikkerhet er en forutsetning for det moderne samfunnet. De som kan lage sikre løsninger vil være med å forme fremtidens hverdag. Vil du være med å programmere og skape en sikker digitalisering?

Du får kunnskap og ferdigheter innen cybersikkerhet, programmering, databaser, operativsystemer og nettverk. Studieretningen er spesielt rettet mot utvikling av applikasjoner, samt drift og sikkerhet i IT-infrastrukturer.

Mange av prosjektoppgavene og de fleste bacheloroppgavene foregår i samarbeid med arbeidslivet. Du kan også ta et emne ute i en bedrift i femte semester. Et helt semester med valgbare emner gir mulighet for å velge din egen spesialisering og studieopphold ved andre campus i Norge eller utlandet.

Lær mer om dataingeniør i cybersikkerhet og programmering.

Applikasjonsutvikling er for deg som vil bli skikkelig god i programmering av mobil- og webapplikasjoner. Moderne digtale løsninger krever kreative og gode designløsninger.

Studieretningen Applikasjonsutvikling fokuserer på mobilapplikasjoner, webteknologi, webtjenester og andre skytjenester. Det legges også vekt på god forståelse for brukerens opplevelse og mulighetene for innovasjon ved applikasjonsutvikling.

Mange av prosjektoppgavene og de fleste bacheloroppgavene foregår i samarbeid med næringslivet. Du kan også ta et helt fag ute i en bedrift i femte semester. Et helt semester med valgbare emner gir mulighet for å velge din egen spesialisering og studieopphold ved andre campus i Norge eller utlandet.

Lær mer om dataingeniør i applikasjonsutvikling.

Lær å lage brukervennlig programvare

Dette er et praktisk studium der du får gode ferdigheter i programmering og du lærer lage brukervennlige datasystemer. Du lærer om informatikk både fra et teknisk, menneskelig og samfunnsmessig perspektiv.

IT er en naturlig del av vår hverdag, fra vi blir vekket om morgenen av mobiltelefonen til vi sovner med nettbrettet. Å lage gode systemer, både for bedrifter og folk som skal bruke dem, krever en helhetsforståelse som du får gjennom informatikkstudiet.

Du vil få en solid utdanning i utvikling, forbedring, evaluering og bruk av datasystemer.
Studiet inneholder mye programmering, er forskningsnært og kreativt. Det kreves ingen erfaring innen programmering før du starter.

Lær mer om informatikk bachelorstudium.

Legg til rette for god informasjonsflyt

Det nettbaserte fulltidsstudiet i informasjonsbehandling kvalifiserer deg til å tilrettelegge og organisere informasjon i en virksomhet. Du lærer å programmere og utvikle tidsriktige webløsninger. Du får kunnskap om datasikkerhet, og en grunnleggende forståelse for hvordan bedrifter i dag bruker informasjonsteknologi på en god og effektiv måte.

En bred og allsidig dataforståelse er et godt utgangspunkt for å jobbe med digitaliserings- og effektiviseringsprosesser i mange bedrifter og organisasjoner. Du får en helhetlig forståelse av informasjonsforvaltning, noe som gjør deg attraktiv når du skal søke jobb.

Studiet er et nettbasert fulltidsstudium og passer for deg som vil studere hjemmefra eller i kombinasjon med en jobb. Enkelte valgfag i studiet undervises på campus i Trondheim.

Lær mer om informasjonsbehandling.

Bli ekspert på digitale løsninger for utvikling av bedrifter

Teknologimulighetene kan bidra til nye idéer, øke effektiviteten og måten vi samhandler på. På dette studiet lærer du hvordan bedrifter kan styrke sin konkurranseposisjon gjennom strategisk bruk av IT.

Forretningsmulighetene som skapes gjennom digitalisering og digital innovasjon kan føre til digital transformasjon i ulike bransjer. Du lærer å utvikle forretningsmodeller for å se hvor man kan skape konkurransefortrinn.

Du bruker kunnskapene dine i digital økonomi til å bli en effektiv og løsningsorientert endringsagent. Det gjør deg etterspurt i det nye digitaliserte arbeidslivet.

Lær mer om digital forretningsutvikling.

Vil du at jobben skal gjøre seg selv og maskinene tenke på egen hånd?

Da er ingeniørstudiet i automatisering og intelligente systemer midt i blinken for deg!

Automatisering tar stadig over flere rutinepregede oppgaver. Slike løsninger er smartere, tryggere og mer effektive. Automatisering er viktig for en bærekraftig utvikling og økt verdiskapning.

Du har sikkert hørt om biler, skip og fly som styrer seg selv. Medisinsk teknologi som letter hverdagen for mange. Automatisert industri. Roboter. Kunstig intelligens. Maskinsyn. Dette handler utdanningen om.

Lær mer om automatisering og intelligente systemer.

Studier som gir mastergrad

Studier som gir mastergrad

Datateknologi er nødvendig for å utvikle fremtiden

Datatekniske utfordringer blir mer komplekse og må løses i samarbeidet mellom brukere, bedrifter og samfunn. Denne utdanningen gir deg kompetanse til å løse spennende problemstillinger for fremtiden.

Har du en bachelorgrad i ingeniørfag data eller tilsvarende? Dette 2-årige masterstudiet i datateknologi bygger videre på graden din.

Du vil få en kompetanse som gjør deg svært konkurransedyktig for ekspertjobber innen databaser og søk, programvaresystemer, kunstig intelligens eller algoritmer og datamaskiner. Du får graden sivilingeniør.

Lær mer om det 2-årige datateknologistudiet.

Datateknologi er nødvendig for å utvikle fremtiden

Er du nysgjerrig på den teknologiske utviklingen? Vil du være med å skape bærekraftige løsninger?  

Datateknologi bidrar til å løse viktige samfunnsutfordringer innen klima, bærekraft og helse. Datateknologi er en sentral del av kunstig intelligens, medisinsk teknologi og tingenes internett (Internet of Things IoT) og andre fremtidsrettede teknologier.

Du vil lære å bidra til utvikling av komplekse IT-systemer til nytte for mennesker og samfunn. Alle bruker datateknologi daglig, langt færre vet hvordan datateknologien kan brukes til å utvikle et produkt eller en tjeneste.  

Aldri har denne kunnskapen vært viktigere enn nå.

Lær mer om det 5-årige Datateknologistudiet.

Vil du løse viktige samfunnsutfordringer og forme fremtidens teknologi?

Dette studiet er for deg som vil fortsette å studere informatikk etter en bachelorgrad. Med en master i informatikk får du ferdigheter og forskningskompetanse for å løse nye og komplekse utfordringer som teknologiutviklingen fører med seg.  

Du kan være med å forme fremtiden med å forstå og ta del i eksisterende teknologi.
Du får utviklet vitenskapelig kompetanse innen et av disse fagområdene:

 • databaser og søk
 • kunstig intelligens
 • programvaresystemer
 • interaksjonsdesign, spill- og læringsteknologi

Lær mer om det 2-årige informatikkstudiet.

Vil du utvikle digitale løsninger for å forbedre samspillet mellom mennesker og teknologi?

Lær å mestre teknologien for å utvikle applikasjoner, verktøy og systemer for digitale medieapplikasjoner. Nå som kunstig intelligens og virtuell virkelighet har inntatt hverdagen vår er det viktig å forstå hvordan disse teknologiene fungerer og brukes.  

Applikasjonsutviklere kan bidra til å forhindre klimautslipp, hindre naturkatastrofer, redde liv, avdekke alvorlig sykdom eller lage underholdning. Vi har blitt avhengige av teknologier for applikasjoner.

På dette studiet kan du spesialisere deg i:

 • Web og mobilteknologi 
 • Avansert applikasjonsutvikling
 • Desentralisert teknologi
 • Datasyn og grafikk  
 • Farge- og bildebehandling
 • Visuell databehandling
 • Medisisk bilderedigering

Lær mer om applied computer science.

Vil du lede digitaliseringsprosesser?

Digital samhandling er et spennende og framtidsrettet masterstudium som er etterspurt i arbeidsmarkedet. Du kan være med på å innføre og lede digitaliseringsprosessene som arbeidslivet står ovenfor.

Studiet er for deg som er nysgjerrig på ny teknologi og hvordan dette påvirker menneskene som forventer at tjenester, informasjon og løsninger er tilpasset deres behov.

De fleste bedrifter i dag har et økende behov for å effektivisere, både innad i egne team, men også på tvers av organisasjonen. Masterstudiet i Digital samhandling gir deg kunnskap om hvordan digitale systemer kan bidra til mer effektiv samhandling på tvers av ulike fagområder.

Lær mer om digital samhandling.

Vil du lære teknologien som brukes for å simulere og visualisere?  

Simulering- og visualiseringsteknologi brukes i alt fra å trene på nødsituasjoner i et fly, kirurgiske inngrep i mennesker, til evakuering ved naturkatastrofer. Hensikten er å skape et forenklet digitalt miljø hvor vi kan teste ulike scenarier før vi starter prosesser eller utvikling.  

Mennesker forstår gjerne data bedre når det formidles visuelt. Spillteknologi og virtuell virkelighet brukes for å skape realistiske treningsarenaer. Teknologien bidrar til å forbedre eksisterende løsninger og teste ut nye løsninger. Teknologien kan brukes til realistiske trening av fagpersonell slik at feil som kunne skjedd på arbeidsplassen skjer i en simulator.

Dette er et internasjonalt masterprogram som undervises på engelsk. 

Lær mer om simulering og visualisering.

Bunn reklame data

Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk

Vi er Norges største aktør på utdanning innan fagområdene våre både på bachelor-, master- og ph.d.-nivå.

Les mer om våre studier

datastudenter