Cybersikkerhet og programmering

Bachelor i ingeniørfag, data - Gjøvik

Cybersikkerhet og programmering

​​​​​​​

 

Studieretning​​​​​​​ Cybersikkerhet og programmering, Gjøvik

​​​​​Digitaliseringen skyter fart i samfunnet. På tvers av funksjoner, organisasjoner og land oppstår det en digitalisering det er vanskelig å kontrollere. Det skaper en samfunnsmessig sårbarhet som fort kan føre til uønskede hendelser. Vellykket digitalisering krever god sikring for å beskytte seg mot  cyberangrep.

Samfunnet digitaliseres som aldri før med mål om økt verdiskaping, vekst og innovasjon. Sikkerhet får derfor en stadig viktigere rolle i samfunnet som krever robuste løsninger på alle nivå. Digitaliseringen forutsetter fokus på sikkerhet fremover.

I løpet av ditt studium på Gjøvik vil du gjennomføre prosjekter i samarbeid med medstudenter og bedrifter der du får være med å løse realistiske problemstillinger i tilknytning til programmering og sikkerhet. I tillegg får du erfaring med avanserte programmeringsteknikker for å utvikle skyløsninger og automatisk tolkning av bilder. Din avsluttende bacheloroppgave gjennomføres som regel med problemstillinger fra lokalt arbeidsliv.

 

Hvorfor bør du velge denne studieretningen?

Sikkerhet er en forutsetning for det moderne samfunnet. De som kan lage sikre løsninger vil være med å forme fremtidens hverdag. Vil du være med å programmere og skape en sikker digitalisering?

Du får kunnskap og ferdigheter innen cybersikkerhet, programmering, databaser, operativsystemer og nettverk. Studieretningen er spesielt rettet mot utvikling av applikasjoner, samt drift og sikkerhet i IT-infrastrukturer.

Mange av prosjektoppgavene og de fleste bacheloroppgavene foregår i samarbeid med arbeidslivet. Du kan også ta et emne ute i en bedrift i femte semester. Et helt semester med valgbare emner gir mulighet for å velge din egen spesialisering og studieopphold ved andre campus i Norge eller utlandet.

 

Godt arbeidsmarked

Med samfunnets fokus på sikkerhet er det behov for vår kompetanse i alle bransjer. Derfor er det stor etterspørsel etter våre nyutdannede ingeniører. 

 

Studiemiljø

Gjøvik er et studiested hvor det er lett å bli kjent med medstudenter, også på tvers av studieretning, og du får tett og god kontakt med forelesere og fagmiljø.

Studiebyen Gjøvik

 

Studieplan

Det første året er likt for alle studieretninger, uavhengig av studieby. I andre studieår spesialiserer du deg. Det siste studieåret består høstsemesteret av bare valgemner og avsluttes med et bachelorprosjekt.

Studieplan for dataingeniør

ID til krysspublisert artikkel - kodeløypa på Gjøvik

Kodeløypa på Gjøvik

Kodeløypa gir deg som elev på ungdomstrinnene i Gjøvik-regionen mulighet til å komme en dag til NTNU og lære om programmering sammen med klassen din.

Tre studenter som jobber med kodeløypa. Foto.Ved hjelp av utforming og kreative oppgaver skal kodeløypa gi deg et førsteinntrykk av dataverdenen og innholdet i en utdanning innen teknologi. Kodeløypa fokuserer på interaktivitet og eksperimentering med utstyret som stilles til rådighet. Målet er at du får prøvd deg på å programmere og å lage egne spill.

Kodeløypa bygger på teknologiene Scratch og micro:bit som er open source. Scratch er et visuelt programmeringsspråk som er nettbasert og gratis. Du kan derfor fortsette å utforske mulighetene etter besøket, enten på skolen eller hjemme. Erfarne studenter veileder deg gjennom Kodeløypa. 

Interessert i å besøke oss?

Kontakt oss på kodeloypa-gjovik@idi.ntnu.no.

Krysspublisert - Gjøvik - ID: 1290570527

Gjøvik

Studieby med nærhet til alt

Studenter som spiller Scrabble. Foto.

Gjøvik er Innlandets største by med 30 000 innbyggere, men likevel passe stor, med gangavstand til det meste fra campus. Som student i Gjøvik blir du del av et levende og aktivt studentmiljø med 4000 studenter.

→ Mer om studentlivet i Gjøvik

Bunnlinje med strek


Se andre studieprogram ​​​​​​​