Applikasjonsutvikling

Bachelor i ingeniørfag, data - Ålesund

Applikasjonsutvikling

​​​​​​​

 

Studieretning applikasjonsutvikling, Ålesund

​​​​​​Med samfunnets fokus på digitalisering og automatisering er systemintegrasjon et komplisert puslespill. Nye og gamle systemer skal spille sammen og datagrunnlag fra ulike applikasjoner skal utnyttes. Brukerne stiller stadig høyere krav og sikkerhetskravene øker. Derfor er det stor etterspørsel etter applikasjonsutviklere.

Digitalisering betyr i praksis å utvikle nye datasystemer. For å lykkes med å lage brukervennlige datasystemer lærer du å jobbe effektivt i team. Vi lærer deg både praktisk programmering og systemutvikling, slik at du blir med på å forme fremtiden.

I løpet av ditt studie i Ålesund vil du gjennomføre prosjekter der du sammen med andre lager nye spill, apper og løsninger. Din avsluttende bacheloroppgave gjennomføres som regel med problemstillinger fra lokalt næringsliv.

 

Hvorfor bør du velge denne studieretningen?

Applikasjonsutvikling er for deg som vil bli skikkelig god i programmering av mobil- og webapplikasjoner. Moderne digtale løsninger krever kreative og gode designløsninger.

Studieretningen Applikasjonsutvikling fokuserer på mobilapplikasjoner, webteknologi, webtjenester og andre skytjenester. Det legges også vekt på god forståelse for brukerens opplevelse og mulighetene for innovasjon ved applikasjonsutvikling.

Mange av prosjektoppgavene og de fleste bacheloroppgavene foregår i samarbeid med næringslivet. Du kan også ta et helt fag ute i en bedrift i femte semester. Et helt semester med valgbare emner gir mulighet for å velge din egen spesialisering og studieopphold ved andre campus i Norge eller utlandet.

 

Tett på næringslivet

NTNU i Ålesund har unike relasjoner til næringslivet i regionen. Nærhet til næringslivet og et fokus på anvendt teknologi i dataingenørstudiet gir mange muligheter for praksis i bedrift og relevante bacheloroppgaver.

Vi samarbeider tett med blant annet Offshore Simulator Centre (OSC), Acando (CGI), Avento, Cordel, Driw og Spilka.

 

Studiemiljø

Ålesund er et studiested hvor det er lett å bli kjent med medstudenter, også på tvers av studieretning, og du får tett og god kontakt med forelesere og fagmiljø.

Studiebyen Ålesund

 

Studieplan

Det første året er likt for alle studieretninger, uavhengig av studieby. I andre studieår spesialiserer du deg. Det siste studieåret består høstsemesteret av bare valgemner og avsluttes med et bachelorprosjekt.

Studieplan for dataingeniør

Krysspublisert - Ålesund - ID: 1290570453

Ålesund

Byen mellom fjord og fjell

Ålesund ligger vakkert plassert mellom fjord og fjell, nært flere av Norges mest kjente natur- og kulturattraksjoner. Med sine 3000 studenter er studentmiljøet i Ålesund tett sammenknyttet og inkluderende.

→ Mer om studentlivet i Ålesund

Bunnlinje med strek


Se andre studieprogram ​​​​​​​