Systemutvikling

Bachelor i ingeniørfag, data - Trondheim

Systemutvikling

 

​​​​Studieretning systemutvikling, Trondheim​​​​​​​

Med samfunnets fokus på digitalisering er det behov for datakompetanse i alle bransjer. Som systemutvikler vil du være med å utvikle og lage programvare ved hjelp av moderne datateknologi.

Denne studieretningen er konsentrert om systemutvikling. Du lærer å lage brukervennlig og sikker programvare for f.eks. Internett og mobile enheter. Vi lærer deg gode arbeidsvaner med modellering, testing og høy kodekvalitet.

Studiet er praktisk rettet. Teori som undervises omsettes straks i praktisk problemløsning ved datamaskinen. I løpet av studiet vil du, i samarbeid med andre studenter, utvikle større datasystemer gjennom flere utviklingsprosjekter.

Din avsluttende bacheloroppgave gjennomføres som regel med problemstillinger fra lokalt næringsliv.

 

Hvorfor bør du velge denne studieretningen?

Systemutvikling er for deg som vil bli god i programmering. Vil du være med å skape fremtidens digitale løsninger?

Du får kunnskap om smidige utviklingsmetoder, arkitektur, interaksjonsdesign og sikkerhetshåndtering, grunnleggende prinsipper og arkitektur for datakommunikasjon.

Du lærer å utvikle datasystemer med de moderne og effektive verktøyene som brukes i arbeidslivet.

 

Godt arbeidsmarked

Med samfunnets fokus på digitalisering er det behov for vår kompetanse i alle bransjer. Derfor er det stor etterspørsel etter våre nyutdannede systemuviklere. Mange av våre studenter får seg jobb allerede før de er ferdige med studiet.

 

Studiemiljø

Som bachelorstudent i Trondheim blir du en del av et stort og mangfoldig studiemiljø hvor du kan ta del i mange aktiviteter.

Studiebyen Trondheim

 

Studieplan

Det første året er likt for alle studieretninger, uavhengig av studieby. I andre studieår spesialiserer du deg. Det siste studieåret består høstsemesteret av bare valgemner og avsluttes med et bachelorprosjekt.

Studieplan for dataingeniør

Krysspublisert - Trondheim - ID: 1290570129

Trondheim

Byen som preges av studenter

Mange studenter i publikum på konsert. Foto.

Trondheim er Norges tredje største by og hjem for hele 33 000 studenter. Trondheim har lenge vært kjent for å være landets beste studentby, med en unik studentkultur preget av frivillighet. Hva du nå enn liker å gjøre i fritiden, så finner du helt sikkert noe å være med på.

→ Mer om studentlivet i Trondheim

Bunnlinje med strek


Se andre studieprogram ​​​​​​​