Inclusion in Arts, Physical Education and Sports

Forskning – Institutt for lærerutdanning

Inclusion in Arts, Physical Education and Sports

Illustrasjon energi. Foto

Bakgrunnen for etableringen av forskergruppen Inclusion in Arts, Physical Education and Sports er et genuint ønske om å fremme kunnskap for å fremme inkluderingen av alle elevene i skolen og i fritiden.  Å føle seg inkludert handler om å føle seg som en del av et fellesskap, og en opplevelse av å bli verdsatt og anerkjent for den man er uavhengig av sine forutsetninger og bakgrunn. Det fremheves i fagfornyelsen at elevene skal lære å akseptere og anerkjenne forskjellighet og se verdien av å samhandle med alle. Dermed må man ha en plan for undervisning som bidrar til at alle kan delta. Inkludering er noe som skal gjelde alltid for alle, og derfor er det viktig å utvide forståelsen og kompetansen av hvorfor inkludering er viktig og hvordan man kan inkludere.

I lærerutdanningen er det viktig å gi studentene både teoretisk kunnskap og praktisk erfaring med hva inkludering kan være og hvordan ulike tilpasninger kan virke inkluderende. I tillegg må man skape en gjennomgående interesse for inkludering og vilje til å tilpasse. Dette kan også handle om hvilke standarder vi tenker at vi skal tilpasse til. Er det for eksempel slik at vi verdsetter ulike type kompetanser, og er det rom for å gjennomføre en øvelse eller bevegelse på ulike måter? Videreformidler lærerutdanningen at det er fokus på prosessen bak en kompetanse? Som lærerutdanning, er det et mål at vi bidrar til lærere som kan drive inkluderende læringsaktiviteter i praksis.

Overordnede spørsmål for forskningsgruppen

 • Hvordan kan vi forberede lærerstudenter å drive med inkluderende læringsaktiviteter?
 • Hvordan kan vi fremme lærerstudenters holdninger og vilje til å tilpasse og inkludere alle?
 • Hvordan kan kroppsøving og kunstfagene tenkes annerledes for å gi plass til ulike elever og lærere?
 • Hvordan kan strukturer, organisasjon og ledelse i skole og lærerutdanning endres for å i større grad åpne for inkludering?

Aktuelle forskningsområder

 • teoretiske diskusjoner omkring begrepene tilpasset opplæring, inkludering, tilrettelegging, forskjellighet og anerkjennelse
 • Hvordan skape en forståelse av at inkludering er noe grunnleggende som alltid gjelder i skolen?
 • Hvordan gi lærerstudenter erfaringer med ulikhet?
 • sammenhengen mellom inkludering og prosessorientert undervisning
 • Hvordan fremme kompetansen om inkludering i fritidsaktiviteter?
 • Hvordan kritisk endre på strukturer som hindrer reell inkludering i skole og lærerutdanning?
 • Hvordan engasjere til kritisk tenkning om faglige tradisjoner, som kan være ekskluderende, i kroppsøving og kunstfagene?

Vedul-Kjelsås, V. & Elnan, I. (2021). Kroppslig læring for å fremme lærerstudenters forståelse av inkluderende kroppsøvingsundervisning. I G. Engelsrud, T.P. Østern, Ø. Bjerke & A.G. Sørum (Red.), Kroppslig læring. Perspektiver og praksiser. (s. 237-249). Universitetsforlaget.