HUNT4 Kondisprosjektet smacktop

HUNT4 Kondisprosjektet bildekollasj

Kondisprosjektet i HUNT 4

HUNT4 Kondisprosjektet

Datainnsamlingen i den fjerde helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag ble avsluttet i februar 2019. I Kondisprosjektet i HUNT4 inviterte vi alle deltakere med atrieflimmer til å få målt hjertefunksjonen og kondisjonen sin på vår teststasjon i Levanger. I tillegg inviterte vi alle som var med i Kondisprosjektet i HUNT3, hvor vi målte kondisjonen til flere tusen nordtrøndere.

Bakgrunn for studien

Understudie: HUNT4 PAI-studien

Bakgrunn for studien

Kondisprosjektet i HUNT3

Lite fysisk aktivitet og dårlig fysisk form i befolkningen er en av våre største helseutfordringer. HUNT er en unik database for forskning på hvordan fysisk aktivitet og kondisjonen påvirker folkehelsa.

Under HUNT3 i 2006–08 fikk alle uten spesielle sykdommer som deltok på storstasjonene i Stjørdal, Levanger, Verdal og Namsos tilbud om kondisjonstesting på tredemølle. Skoleelever fra Steinkjer fikk også det samme tilbudet. Kondisprosjektet ble en suksess, og til sammen ble det målt kondisjon på over 5000 HUNT3-deltakere.

Viktig forskning

Datamaterialet er et av verdens største på direkte målt kondisjon, og det første store som kan si noe om hva som er et normalt kondisjonsnivå for kvinner og menn i ulike aldersgrupper. Tidligere målinger var gjort med mindre nøyaktige metoder og i grupper som ikke nødvendigvis representerte hele befolkningen.

Resultatene fra Kondisprosjektet i HUNT3 har til nå vært brukt i over 20 vitenskapelige publikasjoner og seks doktorgrader. Blant annet har vi sett på hvordan kondisjonen henger sammen med ulike typer fysisk aktivitet, hjerteinfarkt, risikofaktorer for hjertesykdom, lungefunksjon, søvnvansker, hodepine og ulike blodmarkører. Vi har også funnet nye gener som påvirker kondisjonen og hjertehelsa. Og vi har utviklet nye praktiske verktøy som vi tror kan hjelpe folk til å bli mer aktive og bedre helsa, blant annet Kondiskalkulatoren og PAI.

Hvorfor et nytt Kondisprosjekt?

Alle som var med i Kondisprosjektet forrige gang ble invitert til nye tester i løpet av høsten 2017 og vinteren/våren 2018. Å følge opp disse deltakerne på nytt etter ti år gir oss unike muligheter for å studere hvordan kondisjonen endrer seg over tid og etter hvert som man blir eldre. Vi kan også studere hvordan denne utviklingen påvirkes av både arv, livsstil og miljø.

Denne gang har vi dessuten utvidet prosjektet til å inkludere deltakere med atrieflimmer (forkammerflimmer), som er en av de hjerterelaterte sykdommene som øker mest i Europa i dag. Sammenlignet med andre hjertesykdommer vet man lite om sammenhengen mellom fysisk aktivitet, kondisjon og atrieflimmer. Vi håper dette prosjektet kan bidra til å gi kunnskap som kan forebygge nye tilfeller av atrieflimmer og gi økt livskvalitet og prognose for pasienter som allerede har sykdommen.


HUNT4 PAI-studien

HUNT4 PAI-studien

I en understudie av HUNT4 Kondisprosjektet ønsker vi å se på om et aktivitetsarmbånd som måler fysisk aktivitetsnivå i PAI-poeng er effektivt for å forbedre kondisjonen og gjøre befolkningen mer fysisk aktiv.

HUNT4 PAI-kollasj

Les mer om HUNT4 PAI-studien

Vanlige spørsmål

Vanlige spørsmål

Ja, Kondisprosjektet er et tilleggsprosjekt til HUNT4, og data skal sammenstilles med data fra hovedprosjektet og lagres i HUNT sin databank. Det er derfor en forutsetning at du har deltatt i HUNT4.

Etter oppmøte i HUNT4 vil en rekke deltakere inviteres til oppfølgende undersøkelser. Ofte innebærer tilleggsundersøkelsen et nytt oppmøte. Disse utvalgene trekkes på bakgrunn av svar i spørreskjema, resultat av målinger, tidligere deltakelse i tilleggsprosjekter eller helt tilfeldig. Kondisprosjektet er en del av HUNT4 som finansieres og organiseres selvstendig av forskergruppen CERG ved NTNU. Prosjektet er godkjent og anbefalt av HUNT4 Styringsgruppe.

Maksimalt oksygenopptak (forkortet VO2max) er kroppens maksimale evne til å ta opp og nyttiggjøre seg oksygen under aktivitet. Oksygenopptaket er bestemt av hvor effektivt hjertet klarer å pumpe ut blod til musklene og hvor mye av oksygenet i blodet musklene klarer å ta opp. Jo høyere oksygenopptak, jo større arbeid klarer man å gjennomføre.

Testen foregår ved at man går eller løper på tredemølle med gradvis økende belastning. Belastningen økes ved at man enten øker farten eller stigningen på tredemølla. Selve testen tar 8–12 minutter, og det er bare de siste 2–3 minuttene som er veldig anstrengende. Under testen har man på seg en maske tilkoblet et apparat som måler innholdet av oksygen i lufta man puster ut. Testen brukes på alt fra toppidrettsutøvere til hjertepasienter på rehabilitering.

Hjertet blir undersøkt med ultralyd, også kalt ekkokardiografi. Undersøkelsen gir informasjon om hvordan hjertet ser ut og fungerer. Dette foregår ved at man ligger på en benk og får ført en lydprobe over brystet som gir levende bilder av hjertet på en dataskjerm. Undersøkelsen er helt smertefri. Hjerteultralyd kan si noe om hjertets posisjon, størrelse, bevelighet av klaffer og hvor raskt blodet strømmer gjennom ulike deler av hjertet.

Du vil få muntlig tilbakemelding på en del resultater underveis på teststasjonen. For kondisjon (maksimalt oksygenopptak) vil du få forklart hva tallene betyr og hvordan du ligger an i forhold din aldersgruppe. Du vil også kunne få enkle råd om hvordan effektivt øke kondisjonen og myndighetenes anbefalinger for fysisk aktivitet. Dersom noe er unormalt med hjerterytmen eller hjertefunksjonen vil du få tilbakemelding om dette.

Kontaktinfo, Kondisprosjektet

Kontaktinfo, Kondisprosjektet

E-post-logo kondis@hunt.ntnu.no

Postadresse:

NTNU,
Fakultet for medisin og helsevitenskap
Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk
Postboks 8905
7491 Trondheim