Senter for idrettsanlegg og teknologi (SIAT)

Senter for idrettsanlegg og teknologi (SIAT)

Vi forsker og bidrar til teknologiske løsninger innen idrettsanlegg og idrettsteknologi - til beste for idretten og samfunnet.


Karusell

  • Teknisk rom. Foto: Geir Mogen

  • Måling temperatur curlinghall.  Foto: Geir Mogen

  • Pebling.  Foto: Geir Mogen

     

Kontakt oss

Kontakt oss


Fungerende senterleder: 
Olav Torp

Alle ansatte

Epost:
kontakt@siat.ntnu.no

Faks:
(+47) 73 59 70 21

Besøksadresse:
Høgskoleringen 7A

Postadresse:
Senter for idrettsanlegg og teknologi
Institutt for bygg- og miljøteknikk
NTNU
7491 Trondheim

Sosiale medier

Aktuelt


Forskning

Prosjekt og masteroppgaver

Eksperter i team