NTNU Center for Sport and Culture Management Research

NTNU Center for Sport and Culture Management Research

Om senteret

Det har vært en økende profesjonalisering av styring og ledelse innen idrett og kultur de siste tiårene. Likevel finnes det mange eksempler idretts- og kulturarrangement som sliter med økonomiske problemer. Denne typen virksomheter driver ut fra en non-profit tankegang, noe som kan medføre større grad av risiko sammenlignet med kommersielle bedrifter hvis aktivitet har som formål å skaffe overskudd.

Tegneserieaktig fotballbilde

 

Forskere ved senteret har blant annet analysert problemstillinger som: 

  • Utfordringene med å avholde idretts- og kulturarrangementer
  • Styring og ledelse av kultur- og idrettsorganisasjoner i spennet mellom frivillighet, non-profit og det kommersielle
  • Analyser av etterspørselen etter idrett som kommersielt produkt
  • De økonomiske utfordringene innen lagidretter 
  • Diskriminering innen idretten

- Hvordan står det til med økonomien i norsk toppfotball? Intervju med Morten Kringstad


- Idrett - det optimale labratorium. Intervju med Cornel M. Nesseler


- Hvorfor er det slik at store idrettesarrangement ofte går med underskudd, og hva kan fremtidige arrangører lære? Intervju med Harry Arne Solberg

Publikasjoner

Seminar Spring 2021

Seminarer (zoom) våren 2021

NTNU Center for Sport and Culture Managesment Research vil tilby en rekke med seminarer på zoom våren 2021.

Forskningsgruppe

Tidligere arrangement

Tidligere arrangement

Litteraturhuset i Trondheim 30. november 2020: 

Professor Harry Arne Solberg leder samtale mellom Peter Henriksen Ringstad, Tax Justice Norway og Nils Skutle, tidligere direktør i Rosenborg Ballklubb

Hva er det med den internasjonale klubbfotballen?

fotballbilde