NTNU Center for Sport and Culture Management Research

NTNU Center for Sport and Culture Management Research

Om senteret

Idrett og kultur har en stor og viktig rolle i samfunnet, og  engasjerer mange aktører både på tilbuds- og etterspørselssiden som for eksempel frivillige, publikum, utøvere, arrangører, nasjonale og internasjonale forbund og sponsorer. Innen både idrett og kultur har det de siste tiårene vært en økende profesjonalisering av styring og ledelse, og det er et felt i sterk utvikling. Likevel finnes det mange eksempler på eksempelvis både idretts- og kulturarrangement som sliter med økonomiske problemer. Noe av grunnen til dette er at denne typen virksomheter driver ut fra en non-profit tankegang, noe som kan medføre større grad av risiko sammenlignet med kommersielle bedrifter hvis aktivitet har som formål å skaffe overskudd.

Forskning viser blant annet at alle OL siden 1960 har gått med underskudd og også at halvparten sprakk med over 100 prosent. Forskning viser også at de økonomiske virkningene som følge av store idrettsarrangementer ikke svarer til forventningene. Lokale arrangører har ofte forventninger om at deres sted bli oppdaget gjennom TV-bilder og mediedekning og at man dermed stimuleres til å reise til deres plass. Forskningen er tydelig på at dette ikke skjer og det heller er sånn at folk stimuleres til å besøke lignende arrangementer andre steder i verden enn tidligere arrangørsteder. Vi leser også etter hver festivalsesong om festivaler som ikke har oppnådd ønskede økonomiske resultater og må legge ned sin drift.

NTNU Center for Sport and Culture Management Research er med bakgrunn i dette interessert i analyser som ser nærmere på for eksempel: 

  • utfordringen med å avholde lønnsomme idretts- og kulturarrangementer
  • styring og ledelse av kultur- og idrettsorganisasjoner i spennet mellom frivillighet, non-profit og det kommersielle
  • etterspørselen etter sport som kommersielt produkt
  • årsaker til at klubber innen lagidretter sliter med underskudd

Livestream - Rapport om Sykkel-VM 2017

Livestream - Rapport om Sykkel-VM 2017

Publikasjoner

Forskningsgruppe