Bakgrunn og aktiviteter

 

Arbeidsområde:
 Jeg er medlem i Faggruppe for Vassdragsteknikk ved Institutt for Bygg og miljøteknikk, under Fakultet for teknologi og ingeniørvitenskap på NTNU. Jeg var professor i fagområdet Hydrologi og vannressursforvaltning, og ledet NTNU's internasjonale MSc-program i Hydropower Development. Er nå Emeritus Professor og deltar litt i faglige diskusjoner, men har ingen operative funksjoner lenger.

Erfaring:
Jeg er utdannet som siv.ing. (1969) og dr.ing. (1976) fra NTH, og har erfaring fra arbeid både i vannkraftbransjen, i forskningsinstitutt, som konsulent og ved universitetet. Jeg har arbeidet ved NTH/NTNU siden 1971 som vitenskaplig assistent og forsker i perioden 1971-76. Jobbet deretter 5 år med kraftutbygging i Trondheim E-verk og 10 år som forsker i SINTEF. Professor i full stilling fra 1985 til 2017 (Var både gruppeleder i SINTEF og Professor i årene 1985-1990).

I perioden 1977-82 arbeidet jeg som overingeniør med ansvar for planlegging av vannkraftutbygging i Trondheim E-verk, særlig med utbygging av Nedre-Nea kraftverk og kraftverkene i Orkla. Jeg var deretter forsker ved SINTEF-NHL (Vassdrags- og havnelaboratoriet) i perioden 1982-85 og ble gruppeleder for Hydrologi samme sted 1985-1990.

Jeg har også arbeidet en periode som Professor II ved UNIS på Svalbard (1997-2001) der jeg var med å bygge opp et fagtilbud i Arktisk Teknologi og har vært "Visiting Professor" ved University of Dar es Salaam siden 1997 med ansvar for et NUFU prosjekt som har pågått i over 10 år, med formål å bygge opp et MSc tilbud i Water Management.

Jeg har erfaring fra deltagelse i en rekke prosjekt utført av norske konsulentfirma i mange land særlig i Afrika. Har siden 1992 også arbeidet med utvikling av hydrologiske analysemodeller for det Nordiske og Europeiske kraftmarkedet, og leder et konsulentfirma (Hydroinformatikk AS) som leverte daglige analyser som ble brukt av de de fleste store europeiske energiselskapene. Programvare og modeller ble kjøpt opp og videreført av Markedskraft AS i 2012 (nå WattSight). Var med å starte forsknings-enteret for CEDREN (2008-2017) og var i hele perioden med i ledergruppen som NTNUs representant. Ledet også ett av de største forskningsprogrammene, HydroPEAK.

Undervisning

Jeg underviser ikke lenger på ordinære kurs men deltar ofte som foreleser på kurs hos ICH

Forskning

Min hovedinteresse ligger innenfor hydrologisk modellering, særlig med anvendelse for vannkraft planlegging og drift av vannkraftverk. I annet hovedområde er Snøhydrologi og Kaldt-Klima hydrologi inkludert Arktisk Hydrologi. Et tredje hovedområde er Miljøvirkninger av vassdragsregulering, og metoder for å kvantifisere slike virkninger. Et fjerde hovedområde er tropisk hydrologi med hovedvekt på Øst-Afrika. De siste årene har jeg jobbet mest med fornybar energi, både i CEDREN, ved NTNU's Senter for fornybar enegi (SFFE) og internasjonalt i IPPC gjennom deltagelse i skriving av rapporten "Renewable Energy Sources and Climate Change Mitigation" som kom ut i 2012.

Referanser til arbeid innen disse og andre områder kan finnes ved å følge link til Frida (se linker ndf).

 

Lenker:

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner