Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport

  • Neupane, Bibek; Panthi, Krishna Kanta; Vereide, Kaspar. (2019) INSTRUMENTATION AND PORE PRESSURE MONITORING TECHNIQUE FOR UNLINED TUNNELS OF NORWEGIAN HYDROPOWER PROJECTS – A CASE STUDY. FJELLSPRENGNINGSTEKNIKK-BERGMEKANIKK-GEOTEKNIKK.
  • Neupane, Bibek; Panthi, Krishna Kanta; Vereide, Kaspar. (2019) Method for monitoring of pore pressure in jointed rock mass of an unlined headrace tunnel subjected to varying power plant operation: A case study. Rock Mechanics for Natural Resources and Infrastructure Development.
  • Ødegaard, Henki; Vereide, Kaspar. (2018) Uforede luftputekammer - Tre forslag til designforbedringer. Fjellsprengningsteknikk Bergmekanikk/Geoteknikk 2018.
  • Vereide, Kaspar; Richter, Wolfgang; Lia, Leif. (2014) Benefits of the Air Cushion Surge Chamber for Alpine Hydropower Plants. 18th International Seminar on Hydropower Plants.

Rapport/avhandling