Ph.d-studier i bygg- og miljøteknikk

PhD-studier i bygg- og miljøteknikk


Foto. To Phd-kandidater jobber sammen. Tekst på bildet, ta en phd hos oss.

Phd studier tekst

PhD-studier i bygg- og miljøteknikk


Ta en doktorgrad! Et PhD-studie tar deg lenger og dypere, og gir deg en spisskompetanse innen ditt fagfelt. Du kan starte som Ph.d-kandidat like etter mastergraden er ferdig, eller etter noen år i arbeidslivet. En doktorgrad er den høyeste vitenskapelige utdanningen du kan ta. Hos NTNU jobber du i solide, etablerte forskerteam. Hos oss finner du et sosialt miljø med mange kolleger som også er i gang med et PhDstudie.

For å kunne få opptak til et PhD-program trenger du finansiering og en mastergrad med gode karakter.

NTNU legger kontinuerlig ut ledige stipendiatstillinger. Det er også mulig å ha andre finansieringskilder enn NTNU, for eksempel arbeidsgiver.

Se aktuelle doktorgradsprogram ved Fakultet for ingeniørvitenskap.

Kontakt oss for å høre mer om mulighetene for å ta en doktorgrad. 

person-portlet

Generelle PhD-henvendelser

Maren Berg Grimstad
PhD-koordinator
maren.grimstad@ntnu.no
73592018
+4790801610

person-portlet

Henvendelser om næringsfinansiert PhD

Kordula Valerie Anne Schwarzwälder
Forskningsrådgiver
kordula.v.a.schwarzwalder@ntnu.no