PhD-studier i bygg- og miljøteknikk


Foto. To Phd-kandidater jobber sammen. Tekst på bildet, ta en phd hos oss.

PhD-studier i bygg- og miljøteknikk


Et PhD-studie tar deg lenger og dypere, og gir deg en spisskompetanse innen ditt fagfelt. Vi har Ph.d-kandidtater som starter like etter mastergraden er ferdig, og andre som starter etter noen år i arbeidslivet. En doktorgrad er den høyeste vitenskapelige utdanningen du kan ta. Hos oss jobber du i solide, etablerte forskerteam. Hos oss finner du et sosialt miljø med mange kolleger som også er i gang med et PhDstudie.

For å kunne få opptak til et PhD-program må du ha finansiering og en mastergrad med gode karakter.

NTNU legger kontinuerlig ut ledige stipendiatstillinger. Det er også mulig å ha andre finansieringskilder enn NTNU, for eksempel arbeidsgiver.
 

Programmene som er aktuelle er
PhD i bygg-, anlegg og transport
PhD i vann- og miljøteknikk

Doktoravhandlinger på instituttet (kommer, siden er under utvikling etter fusjonen)

Instituttets PhD-emner

Se en av våre Ph.d-kandidater fortelle om sitt prosjekt


Seminarbaserte kurs i geoteknikk på PhDnivå


Faggruppen tilbyr to store seminarbaserte kurs på doktorgradsnivå. Samlingsukene består av intensiv undervisning og øvingsarbeid. Undervisningsspråk er engelsk. Kursene går på høsten og alternerer slik at hvert kurs blir undervist annethvert år. Normalen er at ledende internasjonale gjesteforelesere står for deler av undervisningen. 

Begge kursene gir 10 studiepoeng.

 

BA8305 Geodynamikk - Neste kurs planlagt høsten 2017

Kurset gir en innføring i teori for svingende systemer samt for bølgeforplantning Det vises hvordan grunnlaget benyttes til å bestemme de nødvendige geodynamiske parametere. 

Datoer for samlinger blir 2.-5. oktober 2017 og 13.-16. november 2017
Informasjonsbrosjyre for 2017-kurset

BA8304 Jordmodellering - Neste kurs planlagt høsten 2018

Kurset dekker prinsippene for utvikling og bruk av elsto-plastiske modeller for jords oppførsel. Muligheter og begrensinger ved enkle og mer komplekse, elastiske og elasto-plastiske modeller vil bli studert og sammenholdt med typiske trekk ved jords oppførsel.

Det endelige programmet for kurset 2018 blir klart tidlig vår 2018
Informasjonsbrosjyre for 2018-kurset
Lenke til studieplanen for BA8304.