Karriere for HF-studenter

Forskning og høyere utdanning

Illustrasjonsbilde, bransje forskning og utdanning. Foto: Victor Kleive

Liker du å undervise andre? Liker du å finne ny og viktig informasjon innenfor ditt forskningsfelt og presentere denne for verden? Trives du med teoretiske, administrative og strukturelle oppgaver? HF-kandidater som jobber innen forskning og høyere utdanning har til felles at de elsker faget sitt og er nysgjerrige av natur. 

 Alle som ønsker seg en karriere som forsker må ha avlagt mastergrad før de kan søke på stillinger som stipendiat. Stipendiatstillinger varer ofte i tre til fire år, der tre av årene er satt av til forskning, og det fjerde året til undervisning. Dette kalles også pliktarbeid. Alle forskerutdanninger er lønnet av arbeidsgiver. 

Om målet ditt er å undervise andre på høyskole- og universitetsnivå innenfor ditt fagfelt holder det med en mastergrad. De som ønsker å gå videre fra stillingen som stipendiat kan bli postdoktorer (forsker) eller førsteamanuensis, og senere professorer. Et slikt karriereløp krever at du er lidenskapelig interessert i fagfeltet ditt, samtidig som du bør ha evnen til å videreformidle kunnskap og ta til deg ny kunnskap godt. 

Fri, 14 Jul 2017 22:58:21 +0200

Møt tidligere studenter i bransjen

Signe Rix Berthelin tar doktorgrad i språkvitenskap. Møt henne og andre tidligere HF-studenter som i dag jobber innen forskning og høyere utdanning.

Signe Rix Berthelin

Møt arbeidsgiverne

Hva ser arbeidsgivere etter når de ansetter folk, og hva er deres tips til deg som skal ut å søke jobb?

Møt arbeidsgivere fra ulike bransjer og sektorer.
 

Arbeidsgivere - bildercollage av ulike mennesker.

Andre relevante bransjer