Doktorgradsutdanning

Det humanistiske fakultetet

Doktorgradsutdanning

Alle nye doktorar saman med rektorat og dekanar på doktopromosjon november 2016. Foto.

HF tilbyr doktorgradsutdanningane ph.d. og ph.d. i kunstnarisk utviklingsarbeid.

Ph.d.-studiet er ei 3-årig doktorgradsutdanning for personar som tek sikte på ein karriere innan høgare utdanning, forsking eller andre sektorar som krev akademisk spisskompetanse.

Det humanistiske fakultetet tildeler óg graden dr.philos.

Åpen utlysning stipendiatstillinger

Åpen utlysning stipendiatstillinger

HF lyser ut noen stipendiatstillinger åpent innenfor fakultetets fagområder, i tillegg til stillinger tilknyttet konkrete forskningsprosjekt. 

Åpen utlysning av stipendiatstillinger ved HF

Mini calevent portlet

Disputaser ved HF