Liv Mildrid Melkild Avset

Rådgiver i forskningsseksjonen

liv.avset@ntnu.no
73412854 2527B Bygg 2 Dragvoll, Trondheim