Ph.d.-program i kunstnerisk utviklingsarbeid

Ph.d.-program (doktorgrad)

Ph.d.-program i kunstnerisk utviklingsarbeid


Om ph.d.-programmet i kunstnerisk utviklingsarbeid

Om ph.d.-programmet i kunstnerisk utviklingsarbeid

Ph.d.-programmet gir deg mulighet til å spesialisere deg innenfor utøvende og skapende kunstfag som f.eks. musikk, billedkunst, arkitektur, design, teater og film. Det er selve kunstutøvelsen som står i sentrum for programmet. Programmet er tverrfaglig og tverrfakultært. Studiet gir også mulighet til en spesialisering på tvers av disiplinene, gjennom tverrfaglige kunstprosjekter.


Søk opptak

For å kunne få opptak til et ph.d.-program må du ha en finansieringsplan og du må ha gjennomført en mastergrad eller annen likeverdig utdanning (jmf. Kvalifikasjonsrammeverkets andre syklus nivå). Tilsvarende kunstnerisk kompetanse kan også vurderes. Du må kunne dokumentere sterk faglig og kunstnerisk bakgrunn og det stilles høye krav til prosjektbeskrivelsen.


Jobbmuligheter

En ph.d. er det høyeste nivået for formell utdanning i Norge.

Med en doktorgrad i kunstnerisk utviklingsarbeid fra NTNU er du godt kvalifisert for kunstnerisk utviklingsarbeid av høy internasjonal standard f.eks. innenfor akademia, men også for annet arbeid hvor det stilles store krav til kunstnerisk innsikt og kompetanse.


Studiets oppbygning

Ph.d. er et treårig studium som normalt bygger på  mastergrad eller annen likeverdig utdanning. Studiet består av en opplæringsdel på 30 studiepoeng og et doktorgradsarbeid bestående av kunstnerisk resultat, dokumentasjon og en kritisk refleksjon.

 

11 jun 2019

Fakta om studieprogrammet

Fakta om studieprogrammet

Gradsnivå: Ph.d.
Studieprogramkode: PHKUNST
Normert studietid: 3 år

Campus: Trondheim
Søknadsfrist: Rullerende opptak