Avlagte doktorgrader

Avlagte doktorgrader

Her følger en kronologisk oversikt avlagte doktorgrader siden 1999 ved Det humanistiske fakultet.

 

2020

Ronald Kibirige (ph.d.)
Dancing Reconciliation and Re/integration: Lamokowang and Dance-Musicking in the Oguda-Alel Post-War Communities of Northern Uganda

2019

Geir Grønnesby (ph.d.)
"...en plutselig og stærk omvæltning"? Eldre jernalder og overgangen til yngre jernalder i Trøndelag. Praksis og overregionale nettverk

Ingeborg Collin Høgseth (dr.philos.)
Å lage gull av gråstein. Kulturarvproduksjon og opplevelsen av middelalderbyen Cité de Carcassonne

Hilmar Thordarson (kunststipendiat)
ConDiS - Conducting Digital System
Extended role of the conductor in mixed music performance

 

 

2018

Katrine Antonsen (ph.d.)
Probing Privacy in Political Contexts: Secrecy, Identity, and Integrity in the Work of Michael Frayn

Celia Ferragut Bamberg (dr.philos.)
¿Errores en el aprendizaje o aprendizaje de los errores? Una aproximación al estudio de errores de concordancia en alumnos noruegos de español.

Jenny Melind Bergschöld (ph.d.)
Frontline Innovation - How frontline care professionals Innovate welfare technology and services

Ingvild Bjerkeland (ph.d.)
The New Regional Cinema/s of Norway

Sindre Dagsland (ph.d.)
Om å jakte på heffalomper: Et metalingvistisk perspektiv på antatt reflekterende og antatt utforskende skriving i norsk og matematikk

Hilde Dahl (ph.d.)
Institusjonaliseringen av farlighet, sinnsykdom og samfunnsvern i Norge: En studie av farlige kriminelle sinnssyke pasienter i Kriminalasylet og Reitgjerdet asyl, 1895-1940

Daniel Buner Formo (kunststipendiat)
The Music of Language and Language of Music

Maren Berg Grimstad (ph.d.)
English-origin verbs in American Norwegian: A morphosyntactic analysis of mixed verb

Lina Hopaneng Ingeborgrud (ph.d.)
Learning urban sustainability. Making visions and knowledge for cities of the future

Ann Kristin Kvellheim (ph.d.)
Building Power. Innovations in the intersection between the building and the power sectors and the transition to sustainability

Marianne Baudouin Lie (kunststipendiat)
Making Sense
The performer's perspective:
being, interpreting and developing as a performer

Anne Berit Lyngstad (ph.d.)
Litterær selvfremstilling som handling og terskelfenomen: Performance, performativitet og liminalitet hos Jonny Halberg, Kjersti Annesdatter Skomsvold og Karl Ove Knausgård

Tirza Meyer (ph.d.)
Elisabeth Mann Borgese Deep Ideology

Insa Müller (ph.d.)
The Local Museum in the Global Village: The Idea, Functions and Practices of Local History Museums in Rapidly Changing Diverse Communities

Ola Nordal (ph.d.)
“Between Poetry and Catastrophe”.  A Study on the Electroacoustic Music of Arne Nordheim

Marit Paasche (dr.philos.)
Forhandlinger med historien. Hvordan en arkivstudie over Hannah Ryggens kunstnerskap ga grunnlag for kritikk av det normative i kunsthistorien

Elisabeth Marie Piller (ph.d.)
Re-Winning American Hearts and Minds: German Public Diplomacy and the United States, 1902–1937

Brita Ramsevik Riksem (ph.d.)
Language mixing in American Norwegian noun phrases. An exoskeletal analysis of synchronic and diachronic patterns

Gisle Solbu (ph.d.)
Managing science and managing society in Norwegian bio- and nanotechnology research

Ingeborg Stensrud (ph.d.)
Europe not taken for granted: The Ford Foundation’s exchange programs in Eastern Europe in the 1950s and ‘60s

Elizabeth Svarstad (ph.d.)
«Aqquratesse i alt af Dands og Triin og Opførsel». Dans som sosial dannelse i Norge 1750-1820

Roger Andre Søraa (ph.d.)
Crafting practices in the framing of sustainable buildings

 

2017

Deniz Akin (ph.d.)
Queer Challenges to the Norwegian Policies and Practices of Immigration. Asylum seeking in Norway on the grounds of sexual orientation-based persecution

Marie Auensen Antonsen (ph.d.)
(U)Mulige medborgere: Engasjement, etikk og emosjoner i styring av human bioteknologi i Norge

Luis Rocha Antunes (ph.d.)
The Multisensory Film Experience: A Cognitive Model of Experiential Film Aesthetics

Signe Rix Berthelin (ph.d.)
The Semantics and Pragmatics of Uummarmiutun Modals

Sobh Chahboun (ph.d.)
Figurative language processing: A comparative study between typically developing individuals and highly verbal individuals with Autism

Morten Langfeldt Dahlback (ph.d.)
The Objectivity of Rationality. Three essays on reason and rationality

Silje Elisabeth Fretheim (ph.d.)
Mesolithic dwellings: An empirical approach to past trends and present interpretations in Norway

Johan Rørlien Henden (ph.d.)
Det er ikke alene et Universitets-, men ogsaa et Nationalbibliothek Axel Charlot Drolsum i Universitetsbiblioteket 1870-1922

Johan Thomassen Hjulstad (ph.d.)
Embodied Participation in the Semiotic Ecology of a Visually-Oriented Virtual Classsroom

Anne Kathrine Hundal (ph.d.)
Skriveutvikling på mellomtrinnet. En undersøkelse av sammenhengsmekanismer i elevtekster og hvilke didaktiske forhold som bidrar til utvikling av sammenheng

Anne Karine Kleveland (ph.d.)
Den hemmelege jubelen i denne forma. Spanskspråklig kultur og flerspråklighet i Kjartan Fløgstads forfatterskap

Nora Bilalovic Kulset (ph.d.)
Musickhood: Om verdien av musikalsk kapital og musikalsk trygghet i væremåten hos voksne i flerspråklige barnehager: En selvstudie av egen musikkpraksis

Per Esben Myren-Svelstad (ph.d.)
Den opne løyndomen. Homografiske lesingar i Åsmund Sveens forfattarskap

Mattias Solli (ph.d.)
Towards an Embodied Hermeneutics. Gadamer, Merleau-Ponty and Nondirective Meditation

Cecilie Louise Macé Stensrud (ph.d.)
"Den store verdens tone" - Opera i Norge 1800-1825

Torgeir Ekerholt Sæveraas (ph.d.)
"Beton macht Geschichte". Organisation Todt og utbyggingen av Festung Norwegen

Frode Weium (ph.d.)
Epokegjørende instrumenter eller kunstige surrogater? Elektroniske musikkinstrumenter i Norge før 1940

Knut Ove Æsøy (ph.d.)
Profesjon og vitskap. Ein samanliknande studie av tankemønster i nyare grunnleggande litteratur for grunnskulelærar- og sjukepleiarutdanninga

 

2016

 

Ane Maritdatter Alterhaug (ph.d.)
Bridging the Divide. The Role og the Commission in European Political Cooperation, 1969-1976

Christer Bakke Andresen (ph.d., Institutt for kunst- og medievitenskap)
Åpen kropp og lukket sinn. Den norske grøsserfilmen fra 2003 til 2015

Kristine Ask (ph.d., Institutt for tverrfaglige kulturstudier)
Ludic work: Assemblages, domestications and co-productions of play

Audrey Jeannie Aurore Beaudouin (ph.d., Institutt for historiske studier/Université Rennes 2)
Land, sea and communities in 18th-century Shetland Islands

Heidi Anett Øvergård Beistad (ph.d.)
An Almost Fanatical Devotion to the Pope? Power and Priorities in the Integration of the Nidaros Province c.1152-1300

Trond Bjerkås (ph.d., Institutt for historiske studier)
Fra tilskuer til deltager? Offentlig deltagelse i Norge i overgangen mellom enevelde og konstitusjonelt styre

Ingjerd Veiden Brakstad (ph.d., Institutt for historiske studier)
"Eldgammelt etnisk hat" - Myter og avpolitiseringen av politisk vold.  En analyse av samtidens norske medieframstillinger av massevolden i Bosnia-Hercegovina (1992-95) og Rwanda (1994)

Heidi Mjelva Breivik (ph.d., Institutt for historiske studier/Vitenskapsmuseet)
Dynamic relations between. humans and environment in the earliest settlement phase of Norway (9500–8000 cal BC)

Susan Lynn Erdmann (ph.d.)
Learner-Language Identities: Linguistic Instantiations of Identity in Additional-Language Student Texts

Anette Schjerpen Hoel (ph.d., Institutt for tverrfaglige kulturstudier)
Kompleksitet versus forskjell: farskap blant minoritetsetniske fedre i dagens Norge

Jørgen Jensehaugen (ph.d., Institutt for historiske studier)
Part of the Problem, not of the Solution: The Carter Administration and the Role of the Palestinians in the Arab-Israeli conflict

Irmelin Kjelaas (ph.d.)
Barns deltakelse i institusjonelle samtaler. En studie av samtaler mellom enslige asylbarn og miljøarbeidere på omsorgsenter

Eivind Myhre (ph.d., Institutt for historiske studier)
Farlige menn. Mannlighet, seksualforbrytelser og sinnssykdom 1895-1940

Rikke van Ommeren (ph.d., Institutt for språk og litteratur)
Den flerstemminge språkbrukeren. En sosiolingvistisk studie av norske bidialektale

Jon Reitan (ph.d.)
Møter med holocaust
Norske perspektiver på tilintetgjørelsens historiekultur

Kirstine Riis (ph.d.)
Designkundskabens DNA. Utforskning af designkundskab gennem designprocessen Mit DNA

Marit Olave Riis-Johansen (ph.d.)
Balanseganger. En samtaleanalytisk studie av politiavhør av voksne fornærmede

Maria Elena Perez Rodriguez (ph.d.)
The Impact of Digital Media on Contemporary Performance. How Digital Media Challenge Theatrical Conventions in Multimedia Theatre, Telematic and Pervasive Performance

Helga Dís Ísfold Sigurðardóttir (ph.d., Institutt for tverrfaglige kulturstudier/Nord universitet)
Concern, creativity and compliance - The Phenomenon of digital game-based learning in Norwegian education

Arne Anderson Stamnes (ph.d., Institutt for historiske studier/Vitenskapsmuseet)
The Application of Geophysical Methods in Norwegian Archaeology.
A study of the status, role and potential of geophysical methods in Norwegian archaeological research and cultural heritage management

Heidrun M.V. Stebergløkken (ph.d.)
Bergkunstens gestalter, typer og stiler. En metodisk og empirisk tilnærming til veidekunstens konstruksjonsmåter i et midtnorsk perspektiv

William Throndsen (ph.d.)
Response and responsibility. Smart meters, end use, and the possibility of a green material public

Silje Warberg (ph.d., Institutt for språk og litteratur)
Den fødte forbryter. Diskursive brytninger i fremstillinger av  kriminalitet og degenerasjon i norsk litteratur og offentlighet 1890-1910

 

2015

 

Anne Svånaug Blengsdalen (ph.d.)
Med Spiel at betiene Alle og Eenhver. Stadsmusikantordningen i Norge 1660-1800, med særlig vekt på Kongsberg og Skien

Frode Lerum Boasson (ph.d.)
Men Livet lever. Hamsuns vitalisme fra Pan til Ringen sluttet

Øystein Ekroll (ph.d.)
The Octagonal Shrine Chapel of St Olav at Nidaros Cathedral: An Investigation of its Fabric, Architecture and International Context

Lin Olderøien Elvegård (ph.d.)
Respekt for menneskerettighetene i et globalisert næringsliv – En analyse av aktsomhetsvurdering i transnasjonale forretningsrelasjoner

Ammara Farukh (ph.d.):
Dyslexia and learning English as a second language: An experimental study

Ane Møller Gabrielsen (ph.d.):
Makt og mening i hundeholdets konfliktsoner

Kristin Halvorsen (ph.d.):
Interactional dynamics of team decision making. A discourse analytic study of operational planning meetings in the petroleum industry

Gunnar Damhagen Hatlehol (ph.d.)
"Norwegeneinsatz" 1940-1945. Organisation Todts arbeidere i Norge og gradene av tvang

Jan Frode Hatlen (ph.d.):
Honour and domestic violence in the Late Roman West c. 300-600 A.D.

Robert Lorenzo Jomisko (ph.d.)
Under utredning. Om læreprosesser og kunnskapshåndtering i klima-, energi- og miljøpolitikk

Lennart Jøran Jølle (ph.d.)
Vurderingsdialogen. En undersøkelse av tekstvurderingspraksis ved nasjonal læringsstøttende prøve i skriving

Marius Støylen Korsnes (ph.d.)
Chinese Renewable Struggles: Innovation, the Arts of the State and Offshore Wind Technology

Kjersti Faldet Listhaug (ph.d.)
Spatial Prepositions and Second Language Acquisition. The acquisition of spatial prepositions in French by native speakers of Norwegian

Katrin Lunde (dr.philos.)
Zur Frage der syntaktischen Gleichartigkeit von Konjunkten

Bente Johnsen Rygg (ph.d.):
Renewable Energy as a Community Concern: How Local Communities Face the Challenge of Increasing Use and Production of Renewable Energy

Annabella Skagen (ph.d.)
Fra grevens gård til Prinsens gate. Teater i Trondhjem 1790-1814

Jon Skarpeid (ph.d.):
Kosmologi i miniatyr? Narrativitet i hindustanimusikk sett i relasjon til indisk religion

Dag Ove Skjold (ph.d.)
Organisering og samarbeid i norsk elforsyning, ca. 1900-1985

Sigrid Skutvik (dr.philos.)
En analyse av skuespillerutdannelsen ved Teaterhøgskolen og norsk teaterpolitikk 1993–2013.
Basert på en intervjuundersøkelse 2002–2005, egne erfaringer og minnesarbeid, oppfølgende intervjuer og nærlesing av utvalgte teaterpolitiske dokumenter

Håkon B. Stokland (ph.d.):
Towards a new approach for studies of endangered species management - Technologies of government in Norwegian wolf management (1960s-2010s)

Elisabeth Stubberud (ph.d.)
Au pairing in Norway. The production of a (non-) worker

Jana Bentze Sverdljuk (ph.d.)
In the Creative Space of Inclusion. Gender, sexuality and Ethnicity in the Representations of Migrants in Norway

Eirik Frøhaug Swensen (ph.d.):
"Kjærlighet og forviklinger" - snublesteiner for utviklingen av karbonfangst og -lagring (CCS) i Norge

David Berg Tuddenham (ph.d.):
Skipsfunn som samhandling i norsk kulturminnevern. Fra famlende begynnelse med store forventninger til sterk dikotomi og utfordring i forvaltningen

Leiv Inge Aa (ph.d.)
The Grammar of Verb-Particle Constructions in Spoken Norwegian

 

2014

 

Torgeir Rinke Bangstad (ph.d.):
Defamiliarization, conflict and authenticity: Industrial heritage and the
problem of representation

Srikrishna Priya Bharathi (ph.d.):
Sustainability in practice: Social science perspectives on architectural design, research and the implementation of building solutions

Jörn Bohlmann (ph.d.):
Segel und ihre Herstellung im 17. Jahrhundert. Rekonstruiert am Beispiel eines skandinavischen Lastbootes

David Brégaint (ph.d.):
Vox regis. Royal Communication in High Medieval Norway

Guro Busterud (ph.d.):
Anaforiske bindingskonstruksjoner i norsk som andrespråk

Martin Eugene Callanan (ph.d.):
Out of the Ice - Glacial archaeology in central Norway

Anne Dahl (ph.d.):
Young Second Language Learners: The acquistion of English in Norwegian first-grade classrooms

Elena Dickert (dr.philos.):
Die "Nutzbarmachung" des Produktionspotentials besetzter Gebiete durch Auftragsverlagerungen im Zweiten Weltkrieg. Staatliche Regulierung und Verlagerungsverhalten von Maschinenbau- und Automobilunternehmen

Edouard Christian Djob-Li-Kana (ph.d.)
Esthétique dialogique et quête identitaire dans la prose romanesque d'Ahmadou Kourouma

Åsne Lund Godbolt (ph.d.):
Market, money and morals. The ambiguous shaping of energy consumption in Norwegian households

Ian Peter Grohse (ph.d.):
The Norse-Scottish Frontier: Modalities of Power in Orkney and Shetland ca. 1266-1468/69

Lise Hovik (ph.d.):
De røde skoene - et kunsternisk og teoretisk forskningsprosjekt om teater for de aller minste

Cecilie Haagensen (ph.d.):
Lived Experience and Devised Theatre Practice. A Study of Australian and Norwegian Theatre Student' Devised Theatre Practice

Sara Heidenreich (ph.d.):
Blowing in the wind. The socialization of offshore wind technology

Merete Moe Henriksen (ph.d.):
Stille vann har dyp bunn. Offerteoriens rolle i forståelsens av depotfunn belyst gjennom våtmarksdepoter fra Midt-Norge ca. 2350-500 f.Kr.

Filip Ivanovic (ph.d.):
Love and Beauty, Deification: The Erotic-Aesthetic soteriology of Dionysius the Areopagite and Maximus the Confessor

Daniel Johansen (ph.d.):
Da makten fikk et ansikt. Den offentlige iscenesettelsen av kongemakten i det tidlige dansk-norske eneveldet 1660-1748

Alexandra Klimek (ph.d.):
Engineering and Politics: Embedding Carbon Capture, Transport and Storage (CCS) in Norway

Anders Skare Malvik (ph.d.):
Grensesnittets estetikk. Om mediekultur og subjektivitetsproduksjon i Matias Faldbakkens kunst og litteratur

Winfred Mkochi (ph.d.):
h3 Accent Constituents in CiTonga (Bantu): Universal Guidelines and Constraints

Ole Jørgen Maaø (ph.d.):
Vitenskap for politikk? Systemgruppen ved Forsvarets forskningsinstitutt og norsk forsvarspolitikk fra 1950 til 1980

Liana Müller (ph.d.):
From law to turnkey: Negotiating sustainability in buildings

Inger Hesjevoll Schmidt-Melbye (ph.d.):
Entre intention et intuition - une étude traductologique d`æuvres africaines francophones en norvégien

Helena Spilková (ph.d.):
Phonetic reduction in spontaneous speech: an investigation of native and non-native production

Børge Strand (dr.philos.):
Digital archives in historical research. Gender effects on labour marked participation in post-industrial Norway - a quantitative approach

Stine Helena Bang Svendsen (ph.d.):
Affecting change? Ultural politics of sexuality and "race" in Norwegian education

Ingvild Kvale Sørenssen (ph.d.):
Domesticating the Disney Tween Machine. Norwegian Tweens Enacting Age
and Everyday Life

Ingrid Ystgaard (ph.d.):
Krigens praksis. Organisert voldsbruk og materiell kultur i Midt-Norge ca. 100-900 e.Kr.

 

2013

 

Pål Rune Aam (ph.d.):
Fjernsynsforskaren - frå kritikar til innovatør. Som døme: Mediedesign av interaktiv journalistikk med levande bilde

Ivar Berg (ph.d.):
Eit seinmellomalderleg skrivemiljø: Nidaros erkesete 1458-1537

Erik Christensen (ph.d.):
Individ og fellesskap i bioetikken

Morten Haugdahl (ph.d.):
Fornuft og følelser? Forståelser og forvaltning av hval og hvalfangst

Sunniva Skjøstad Hovde (ph.d.):
Global Musicking. Om innvandring og den farlige forskjelligheten

Jon Olav Hove (ph.d.):
Development and decolonisation. The Gold Coast (Ghana), 1940-1957

Hallvard André Kjelen (ph.d.):
Litteraturundervisning i ungdomsskulen. Kanon, danning og kompetanse

Øystein Lundestad (ph.d.):
The Realm of Right. On the Development and Final Formulation of Kant's Legal Philosophy

Lucía Liste Muñoz (ph.d.):
The doing of Norwegian local governments digitalization: exploring ICT-mediated adventures

Dag Hallvard Nestby (dr.philos.):
The Great Dialogue. Overcoming the Dichotomising Logic of Orientalism

Mari Nygård (ph.d.):
Discourse ellipsis in spontaneously spoken Norwegian. Clausal architecture and licensing conditions

Mona Pedersen (ph.d.):
Forretning og fornøyelser. Stumfilmens kino i Norge 1910/1925

Tatjana Kielland Samoilow (ph.d.):
Kapitalbevegelse, familieforfall og romankunst. En nylesning av romanene til Alexander L. Kielland og Thomas Manns "Buddenbrooks"

Sigurd Sverre Stangeland (ph.d.):
Die Rolle Deutchchlands im Vöilkermord an den Armeniern 1915 - 1916

Siri Øyslebø Sørensen (ph.d.):
Likestilling uten kjønn?
En studie av hvordan kjønnskvotering til bedriftsstyrer ble montert som politisk reform

Marit Ulvund (ph.d.):
Echo Theatre. From experience to performance

Aagot Vinterbo-Hohr (dr.philos.):
…ein Harz, das zu genesen fürchtet. Goethes Wahlverwandtschaften im 21. Jahrhundert gelesen

 

2012

 

Siri Hall Arnøy (ph.d.):
The Hopeful Hydrogen. Scientists Advocating Their Matter of Concern

Ove Bergersen (ph.d.):
Språklæring som medborgerlig kunst. Framstillinger av språklæring i en polsk-norsk kontekst

Siv Gøril Brandtzæg (ph.d.):
The Sentimantal Courtship Novel and its Critics, 1769 - 1796

Steffi de Jong (ph.d.):
Musealising the Witness: Video Testimonies in Holocaust and Second World War Museums

Tsegay Berhe Gebrelibanos (ph.d.):
The political economy of salt production and the Arhotot trading system in Northeastern Ehiopia (c. 1831- 2005)

Heidi Gilstad (ph.d.):
Obstetric ultrasound experise as manifest in encounters between midwives and pregnant women: A case study from KwaZulu-Natal in South Africa

Karl Erik Haug (dr.philos.):
Folkeforbundet og krigens bekjempelse. Norsk utenrikspolitikk mellom realisme og idealisme

Marius Warholm Haugen  (ph.d.):
Jean Potocki: esthétique et philosophie de l'errance 

Thea Sofie Melhuus Hojem (ph.d.):
Regime actors: The role of consulting engineers in sustainable transitions

Henrik Kalstrøm (ph.d.):
Empowering markets? The construction and maintenance of a deregulated market for electricity in Norway

Ingvild Hagen Kjørholt (ph.d.):
Voltaires verdensborgere. En studie av det franske 1700-tallets kosmopolitisme

Kjartan Koch Mikalsen (ph.d.):
Justice Among States. Four Essays

Camilla Trud Nereid (ph.d.):
The Turkish Identity Politics of Modernization: Islam and the West

Øyvind Prytz (ph.d.):
Italo Calvinos litterære erfaringseksperiment

Guro Rønningsgrind (ph.d.):
Meaning, Presence, Process: The aesthetic challenge of John Cage's Musicircus

Turid Nøkleberg Schjønsby (ph.d.):
Bevegelse og uttrykk: Gestiske strukturer i tidligmodernistisk dans

Tomas Moe Skjølsvold   (ph.d.):
Towards a new sociology of innovation. The case of bioenergy in Norway and Sweden 

Thor-André Skrefsrud (ph.d.):
Å være lærer i interkulturell kontekst. Om dialogens betydning for lærerkompetansen

Per Sigurd Tveitevåg Styve (ph.d.):
Tidsoppfatningen i renessansens maleri. En studie i forholdet mellom tid som erfaring og visuell representasjon ved inngangen til den moderne epoke

Sunniva Eikeland Tøsse (ph.d.):
Uncertainties and insufficiencies: making sense of climate adaptation

 

2011

 

Jonathan Brindle (ph.d.):
Aspects of the Chakali language

Terje Finstad (ph.d.):
Varme visjoner og frosne fremskritt. Om fryseteknologi i Norge, ca. 1920-1965

Øyvind Gjems Fjeldbu (ph.d.):
Éducation et images mentales dans l'Émile de Jean-Jacques Rousseau. Étude d'un modèle cognitif et rhétorique

Henning Fjørtoft (ph.d.):
Jordsanger. Økokritiske analyser av Inger Christensens lange dikt

Ruth Anna Grüters (ph.d.):
Refleksjon i blogg. En hermeneutisk studie av refleksjon og dens tekstlige og retoriske manifestasjoner i en ny type skrive- og arkiveringsteknologi

Lars Peder Haga (ph.d.):
Erobrernes kart: Sovjetiske litterære, vitenskapelige og kulturelle aktørers mentale kartlegging av Øst- og Sentraleuropa, 1944-1953

Geir Petter Hjorthol (dr.philos.):
Tilbaketrekninga. Litteraturens politikk i Dag Solstads forfattarskap

Guro Korsnes Kristensen (ph.d.):
Familieplanlegging - bak tallene. Fortellinger om reproduksjon i det flerkulturelle Norge

Jakob Mattias Maliks (ph.d.):
Vilkår for offentlighet. Sensur, økonomi og transformasjonen av det offentlige rom i Danmark-Norge 1730-1770

Jo Sondre Moseng (ph.d.):
Himmel og helvete. Ungdom i norsk film 1969-2010

Trond Risto Nilssen (ph.d.):
Skrekkens monumenter. Historiebruk og formidling i et utvalg tidligere konsentrasjonsleirer etter 1945

Jesper Aagaard Petersen (ph.d.):
Between Darwin and the Devil. Modern satanism as discourse, milieu and self

Leif Inge Ree Petersen (ph.d.):
Siege Warfare in the Successor States: Byzantium, the West, and Islam, 400-800 A.D.

Birgit Nestvold Singstad (ph.d.):
Det "overbestemte" livet? Balansering av arbeid og familieliv i IT-bransjen i Norge, Malaysia og California

Nelly Foucher Stenkløv (ph.d.):
Quand le présent dépasse les bornes. Une analyse à la croisée des approches linguistiques et cognitives

Asbjørn Tiller (ph.d.):
Opplevelse av rom. Kunstens lydeksperimenter og audiovisuelle uttrykk

Martin Wåhlberg (ph.d.):
La scène de musique dans le roman du dix-huitième siècle

 

2010

 

Vigdis Aune (ph.d.):
Det lokalhistoriske spillet som kultur-estetisk praksis for ungdom

Andreas Bergsland (ph.d.):
Experiencing Voices in Electroacoustic Music

Kjersti Bruvoll (ph.d.):
Fra Sponsa Christi til krıstz ambatt. Kontinuitet og endring i gammelislandske oversettelser av latinske jomfrumartyrlegender

Bedilu Wakjira Debela (ph.d.):
Morphology and verb construction types of Kistaniniya

Trond Eriksen (ph.d.):
Pedagogiske muligheter i filmopplevelsens emosjonelle engasjement

Paal Fagerheim (ph.d.):
Nordnorsk faenskap: produksjon, ritualisering og identifikasjon i rap

Lars August Fodstad (ph.d.):
Folkelighet og forfall. Modernitetskritiske innganger til Alexander L. Kiellands "Jacob"

Marianne Eidem Fostervold (ph.d.):
Kjønnsbalanse eller likestilte prosesser? Forståelser av likestilling i Statens Vegvesen

Roe Fremstedal (ph.d.):
Kierkegaard and Kant on Anthropology and Religion: Evil, Faith, and Hope

Stian Hårstad (ph.d.):
Unge språkbrukere i gammel by. En sosiolingvistisk studie av ungdoms talemål i Trondheim

Tore Kirkholt (ph.d.):
Inderlighet og moderne drømmer. Kritikk og resepsjon av malerkunsten i Norge: 1820 - 1914

Stig Larssæther (ph.d.):
Responsible companies or moral products? The constitution of moral agency in/between organisations

Marit Hovdal Moan (ph.d.):
What We Owe Unwelcome Residents. The obligations of liberal democracies towards irregular immigrants

Hanne Eggen Røislien (ph.d.):
"A good Jew is in the IDF!" A study of the role of religion in a military universe of meaning

Kristian Steinnes (ph.d.):
The British Labour Party and the question of EEC/EC membership, 1960-72: A reassessment

Espen Storli (ph.d.):
Out of Norway Falls Aluminium: The Norwegian Aluminium Industry in the International Economy, 1908-1940

 

2009

 

Getahun Amare Agegnehu (ph.d.):
Argobba Verb Morphology and Syntax: A Documentation with Head-Driven Phrase Structure Grammar as Analytic Framework

Søren Birkvad (dr.philos.):
At ofre sig eller være offer. Et kritisk gensyn med den internationale dokumentarfilms kanon 1930-1960

Anne Merete Frank (dr.philos.):
Strukturelle og temporale trekk i norske spedbarns lydutvikling

Gard Hopsdal Hansen (ph.d.):
Encounters on the far side. Internationalization and domestication of Norwegian lifeboats in China

Petter Haugereid (ph.d.):
Phrasal subconstructions. A constructionalist grammar design, exemplified with Norwegian and English

Oddmund Løkensgard Hoel (ph.d.):
Målreising og modernisering i Noreg 1885-1940

Jon Hoem (ph.d.):
Personal Publishing Environments

Svein Høier (ph.d.):
Visjoner og realiteter for film- og videodistribusjon på Internett. En analyse av den norske utviklingen 2000-2008

Asle Helge Kiran (ph.d.):
The Primacy of Action. Technological co-constitution of practical space

Ota Ogie (ph.d.):
Multi-Verb Constructions in Èdó

Jon Raundalen (ph.d.):
Mellom Ersatzprodukt og Massenwirksamkeit - Genrefilmen som kulturelt felt i DDR 1966-1976

Aud Berggraf Sæbø (ph.d.):
Drama og elevaktiv læring. En studie av hvordan drama svarer på undervisnings- og læringsprosessens didaktiske utfordringer

Geir Zakariassen (ph.d.):
Reality-tv som inngang til norskfagets prosjekt: Identitetsskaping og iscenesettelse

Jon Øygarden (ph.d.):
Norwegian Speech Audiometry

 

2008

 

Gautam Kumar Borah (ph.d.):
The Indeterminacy of the Bare Noun and Classifiers: The Case of Assamese

Suzanne Bordemann (ph.d.):
"Meine Arbeiten haben die Kritiker immer polarisiert,einige lieben sie, andere hassen sie" Jon Fosses frühe Dramen und "Traum im Herbst" in norwegischen und deutschsprachigen Rezensionen, Autorenporträts, Interviews und Meldungen

Robert Bye (ph.d.):
Lærende bygninger - Nøkkelferdige brukere? Bruk, brukermedvirkning og energieffektivisering i yrkesbygg

Siri Granum Carson (ph.d.):
The Fact of Reason. A linguistic-pragmatic approach to the Free Agency Problem

Tsvetana Ivanova Dimitrova (ph.d.):
The Old Bulgarian Noun Phrase: Towards an Annotation Specification

Nancy Lea Eik-Nes (ph.d.):
Dialogging: Negotiating disciplinary identity through the medium of logs

Aleksandra Witczak Haugstad (dr.art.):
A Discipline Divided. Polish Economists and the Communist Regime, 1945 - 1960

Snefrid Holm (ph.d.):
Intonational and Durational Contributions to the Perception of Foreign-accented Norwegian. An Experimental Phonetic Investigation

Marit Johanne Høye (ph.d.):
The North French Kyrie Chant. A Historical and Stylistic Study of the Repertory before 1200

Lise Kvande (dr.art.):
Bilete av svangerskap - bilete av foster. Ultralyd-diagnostikk i norsk svangerskapsomsorg 1970-1995

Asbjørn Kårstein (ph.d.):
HyNor – den norske hydrogenveien? En studie av en stor tekno-politisk hybrid

Ragnhild Ljosland (ph.d.):
Lingua franca, prestisjespråk og forestilt fellesskap: Om engelsk som akademisk språk i Norge. Et kasusstudium i bred kontekst

Jardar Lohne (dr.art.):
Le triomphe de la vertu. Étude sur les représentations d'une épistémologie morale dans le Télémaque de Fénelon

Eli Løfaldli (ph.d.):
Less of a Man: Quixotism and Masculinities in Eighteenth-Century Fiction

George Nash (dr.philos.):
Northern Hunter/Fisher/Gatherer European Rock-art and Spanish Levantine Rock Paintings: A Study in Performance, Cosmology and Belief

Astri Ramsfjell (dr.art.):
"Kjære Gud jeg har det godt". Leserrolle og barndomskonstruksjon i religiøs didaktisk barnelitteratur

Elin Havelin Rekdal (ph.d.):
Kjønn og retorikk i tekst og teori: Toril Moi. Feminisme i skjæringspunktet mellom poststrukturalisme og dagligspråksfilosofi

Pål Thonstad Sandvik (ph.d.):
The Making of a Subsidiary, Falconbridge Nikkelverk, 1910-1929-2004

Yngve Skjæveland (dr.art.):
Teknologisk nyskapning og kulturell brytning: Norsk jarnbane 1840-1880

Kristin Hestflått Spilker (ph.d.):
Assistert slektskap: Biopolitikk i reproduksjonsteknologienes tidsalder

Lars Øystein Ursin (ph.d.):
The Informed Consenters. Biobank Research and the Ethics of Recruitment and Participation

 

2007

 

Nana Aba Appiah Amfo (ph.d.):
The Encoding of Procedures: a Pragmatic Analysis of Selected Function Words in Akan

Heidi Brøseth (ph.d.):
A neo-constructional approach to computer-oriented talk

Dagfinn Døhl Dybvig (ph.d.):
Kingdom and Exile. A study in Stanley Cavell's philosophical modernism and its dilemmas

Harald Bentz Høgseth (dr.art.):
"Håndverkerens redskapskasse". En undersøkelse av kunnskapsutøvelse i lys av arkeologisk bygningstømmer fra 1000-tallet

Grete Håkonsen (dr.art.):
Making a difference. Creative dialogues, protopractice and the moral shaping of knowledge in a media company

Erik Ingebrigtsen (ph.d.):
Revisjonismens fortsettelse med andre midler. Rockefeller Foundation og folkehelsen i Ungarn, 1920 - 1941

Fufen Jin (ph.d.):
Second Language Acquisition and Processing of Norwegian DP Internal Agreement

Finn Arne Jørgensen (ph.d.):
The infrastructure of everyday environmentalism. Tomra and the reverse vending machine, 1970-2000

Sissel Rolness Lysklett (dr.art.):
Dialog mellom ideer. Ideutviklingens vilkår i arbeidsgruppemøter

Robert Næss (dr.art.):
Grønn kunnskap, blå stemning. Teknologi og politikk for en bærekraftig energibruk?

Hildegunn Otnes (dr.art.):
Følge med og følge opp. Verbalspråklig lyttemarkering i synkrone nettsamtaler

Dagrun Annie Kibsgaard Sjøhelle (ph.d.):
Læringsfellesskap og profesjonsutvikling. Språklig kommunikasjon på e-forum i desentralisert lærerutdanning

Ingfrid Thowsen (dr.art.):
Identity at Risk. An Analysis of Female Identity in Four of Elizabeth Bowen's Wartime Texts

Bård Toldnes (dr.art.):
"Indtil Automobilerne har gaat sin rolige men sikre Seiersgang". Integrering av ny teknologi i perioden 1895 - 1926

 

2006

 

Wondwosen Tesfaye Abire (ph.d.):
Aspects of Diraytata Morpology and Syntax: A Lexical-Functional Grammar Approach

Sigalit Ben-Zion (dr.art.):
The Quest for Social Identity through Group Interaction: Negotiating Social Position through Imitation, Confrontation and Cooperation: A focus on the Tannaitic Sages

Thomas Brandt (dr.art.):
Frie hjerter og små motorer. Kulturell produksjon, formidling og bruk av den italienske Vespa-scooteren, 1946 - 1969

Terje Brattli (dr.art.):
Fortid og forvaltning. En analyse av norsk kulturminneforvaltning i perioden 1990 - 2005, med hovedvekt på arkeologiske forhold

Janne C.Haugnes Bromseth (dr.art.):
Genre trouble and the body that mattered. Negotiations of gender, sexuality and identity in a Scandinavian mailing list community for lesbian an bisexual women

Magne Bø (dr.art.):
Norsk skole og den etterlengtede helhet. En studie i et læreplanverks forsøk på å skape helhet i et differensiert samfunn og religionens tildelte oppgave i dette forehavende

Bodil Børset (dr.art.):
Støy og stemmer. Radioteknologi og stemme i Nathalie Sarrautes "pièces radiophoniques"

Svein Carstens (dr.art.):
Lokal sykehusutvikling i en medisinsk brytningstid. Trondhjems Borgerlige Sygehus, senere Trondhjems Communale Sygehus 1805 - 1902

Camilla Kolstad Danielsen (dr.art.):
Potpurri som genrepraksis i Voltaires sene filosofiske fortellinger

Rositsa Panayotova Dekova (dr.art.):
Lexical Encoding of Verbs in English and Bulgarian

Renate Banschbach Eggen (ph.d.):
Gleichnis und Allegorie. Zur Kritik der Gleichnisauslegung seit Adolf Jülicher

Kristian Skagen Ekeli (ph.d.):
Intergenerational Ethics and Representation of Posterity

Tor Einar Fagerland (dr.art.):
Krigføring og politisk kultur i nordisk middelalder. De mellomnordiske konfliktene 1286-1319 i et europeisk perspektiv

Anne Margrete Fiskvik (dr.art.):
Koreomusikalsk idealisering og praksis. En komparativ koreomusikalsk analyse av 13 versjoner av balletten Ildfuglen

Ben-Willie Kwaku Golo (ph.d.):
Towards an African Earth Theology of Liberation. A study of Deforestation in Ghana in a Globalised World

Knut Hermstad (dr.art.):
Forbrytelse og selvforståelse. Et bidrag til forståelsen av en gruppe menn dømt til fengsel for seksuelle overgrep, i lys av terapi, etikk og strafferett

Kristin Lofthus Hope (dr.art.):
New Knowledge Objects?Exploring Cultures of Representation in Knowledge-Intensive Work

Marek Thue Kretschmer (dr.art):
Rewriting Roman History in the Middle Ages. The ""Historia Romana"" and the Manuscript Bamberg, Hist. 3

Roy Gunnar Krøvel (ph.d.):
Fra gerilja til globale solidaritetsnettverk i Chiapas, Mexico

Anne Mangen (dr.art.):
New narrative pleasures? A cognitive-phenomenological study of the experience of reading digital narrative fictions

Helene Tronstad Moe (ph.d.):
Tro, håp og hybrid ventilasjon - mål på miljøvennlighet i bygninger

Frode Nesbø Nordås (dr.art.):
Digital filmproduksjon i Noreg. Praktiske og estetiske konsekvensar

Rune Nydal (dr.art.):
Rethinking the topoi of normativity. Co-production as an alternative to epistemologically modelled philosophies of science

Jon Anders Risvaag (dr.philos.):
Mynt og by. Myntens rolle i Trondheim by i perioden ca. 1000-1630, belyst gjennom myntfunn og utmynting

Eli Raanes (dr.art.):
Å gripe inntrykk og uttrykk. Interaksjon og meningsdanning i døvblindes samtaler. En studie av et utvalg dialoger på taktilt norsk tegnspråk

Randi Solheim (dr.art):
Språket i smeltegryta. Sosiolingvistiske utviklingsliner i industrisamfunnet Høyanger

Randi Bjørshol Wærdahl (dr.art.):
Noregs konges rike og hans skattland. Kongemakt og statsutvikling i den norrøne verden i middelalderen

Arne Johannes Aasen (dr.art.):
"Retretten til skrifta". Språkkritikk og globalisering i nokre romanar av Kjartan Fløgstad

 

2005

 

Eva Amdahl (dr.art.):
Kunnskapens koreografi. Hva metode er og gjør i kunnskapsintensive bedrifter

Arne Carlsen (ph.d.):
Acts of Becoming. On the Dialogic Imagination of Practice in Organizations

Ingrid Loe Dalaker (dr.art.):
Thomas Tellefsen i norsk og fransk musikkultur - en resepsjonshistorisk og verkanalytisk studie

Inghild Flaate (dr.art.):
Die als-Prädikative im Deutschen. Eine syntaktisch-semantische Analyse

Aase Lyngvær Hansen (dr.art.):
Kommunikative praksiser i visuelt orienterte klasserom. En studie av et tilrettelagt opplegg for døve lærerstudenter

Aud Sissel Hoel (dr.art.):
Fremstilling og teknikk: Om bildet som formativt medium

Trude Kolderup (dr.art.)
"CE CŒUR VIDE DE GOÛT POUR LA CLÔTURE" Étude de l'esthétique réaliste chez Marivaux et de la narration ouverte dans La Vie de Marianne et Le Paysan parvenu

Hilde Kvam (dr.philos.):
Den tapte ritus. Malayisk Mak Yong-teater i transformasjon fra ruralt til nasjonalt teater

Vivian Anette Lagesen (PhD):
Extreme make-over? The making of gender and computer science

Randi Margrete Selvik (dr.art.):
"Kjendere og Liebhabere". Musikere og musikkliv i Bergen ca. 1750 - 1830

Hendrik Storstein Spilker (ph.d.):
Den store oppdragelsen: Utviklingen av kommersielle internettjenester i Norge ca. 1997 - 2003

Knut-Willy Sæther (dr.art.):
Spor av Gud. John Polkinghornes forståelse av teologiens forhold til naturvitenskap med særlig henblikk på relasjonen mellom kristen skapertro og naturvitenskap i skolen

Gøril Thomassen (dr.art.):
Den flerbunnete treningssamtalen: En studie av samtaler mellom pasient og student fra sykepleier- og medisinerutdanning

Cathrine Edelhard Tømte (dr.art.):
Å snakke skriftlig sammen. En studie av skriftbasert, digital kommunikasjon i organisasjoner

Astrid Wale (dr.art.):
Nyhet, nytte, framskritt. Introduksjonen av lokale elektrisitetssystem 1877-1900, Trondheim i et nasjonalt og internasjonalt perspektiv

 

2004

 

Emmanuel Nicholas Abakah (dr.art.):
The Segmental and Tone Melodies of Akan

Sara Brinch (dr.art.):
Historietimer for mediesamfunnet. En studie av dokumentarfjernsynets historieformidlende egenskaper

Helen Jøsok Gansmo (ph.d.) :
Towards a happy ending for girls and computing?

Anne Gjelsvik (dr.art.):
Fiksjonsvoldens etiske betydninger. En studie av vurderinger av vold i amerikansk fiksjonsfilm

Rikke Gürgens (dr.art.):
"En usedvanlig estetikk" - en studie av betydningen av egenproduserte teatererfaringer for det usedvanlige menneske

Svein-Halvard Jørgensen (dr.art.):
På sporet av improvisasjonens potensiale

Jan Thomas Kobberrød (dr.art.):
Sverre Steen - Sosialdemokratiets historieforteller

Berit Moltu (ph.d.):
"BPR på norsk!" Managementkonseptet Business Process Reengineering (BPR) som kulturell praksis

Lise Rye (dr.art.):
The Rise and Fall of the French Demand for Social Harmonization in the EEC, 1955 - 1966

Jøran Solli (dr.art.):
Kalkylenes retorikk. Økonomiske argumenter i utvikling av nye energiteknologier

Egil Lien Thorvaldsen (dr.art.):
Geistelig overøvrighet i møte med ei ny tid. Peter Wilhelm Kreydahl Bøckman som biskop i Nord-Norge 1893-1910

 

2003

 

Jardar Eggesbø Abrahamsen (dr.art.):
Ein vestnorsk intonasjonsfonologi

Tor-Helge Allern (dr.art.):
Drama og erkjennelse. En undersøkelse av forholdet mellom dramaturgi og epistemologi i drama og dramapedagogikk

Trond Oscar Amundsen (dr.art.):
Fortellinger om forandring. En narrativ studie av planlagt organisasjonsendring i et norsk finanskonsern

Kaja Borthen (dr.art.):
Norwegian Bare Singulars

Hege Lysholm Faber (dr.art.):
Kunstverket i dataalderen. Perspektiver på interaktivitet og nettkunst

Sissel Furuseth (dr.art.):
Mellom stemme og skrift. En studie i Gunvor Hofmos versifikasjon

Jan Grande (dr.art.)
Veien, Sannheten og Livet: Norske medisineres vitenskapelige moderniseringsarbeid ca. 1840 - 1880

Rainer Hoppe (ph.d.):
"Horizont aus Schlagbäumen"...? Die deutsche und Teilung und Gesellschaftsdarstellungen des geteilten Deutschlands in der erzälenden deutschen Nachkriegsliteratur (1945-1989)

Knut Helge Kolnar (dr.art.):
Det ambiøse selv

Jostein Arve Lorås (dr.art.):
Sjølsysselsetting og lønnsarbeid på Helgeland 1900-1950. En kulturanalyse av minner fra småbrukarmiljø

Anne Beate Maurseth (dr.art.):
L'analogie et le probable: Deux configurations dans la pensée et l'écriture de Denis Diderot

Magne Njåstad (dr.art.):
Grenser for makt. Konflikter og konfliktløsing mellom lokalsamfunn og øvrighet ca. 1300-1540

Helge Ridderstrøm (dr.art.):
På vei til multimediale skrivepraksiser. Ungdommers tekster på Verdensveven i didaktisk perspektiv

Merete Røskaft (dr.art.):
Maktens landskap. Sentralgårder i Trøndelag ved overgangen fra vikingtid til kristen middelalder, ca. 800-1200 e. Kr.

Berit Sandnes (dr.art.):
Fra Starafjall til Starling Hill. Dannelse og utvikling av norrøne stedsnavn på Orknøyene

Erling Skjei (dr.art.):
Kritikk av den sistebegrunnede fornuft. Et forsøk på å tolke og å vurdere Descartes', Apels og Hösles gjendrivelser av skeptisismen

Hilde Gunn Slottemo (dr.art.):
Fabrikkarbeider, far og forsørger. Menn og mannlighet ved Koksverket i Mo i Rana, 1950 - 1980

Berge Solberg (dr.art.):
Sortering av liv? Etiske hensyn ved å lage barn med og uten genetisk risikoinformasjon

Helge Svare (dr.philos.):
In situ corpori. Kant's theory of experience interpreted in the context of his theory of the embodied mind

Anne Charlotte Torvatn (dr.art.):
Tekststrukturens innvirkning på leseforståelsen - en studie av fire læreboktekster for ungdomstrinnet og sju elevers lesning av dem

 

2002

 

Thoralf Berg (dr.art.):
Teateret i Trondheim 1865-1911. Strukturell utvikling, publikum og nasjonale aspekter

Ågot Bergli (dr.art.):
Higher Organizational Patterns and their Function in Quechua Oral Legendary Texts

Kristin Melum Eide (dr.art.):
Norwegian modals

Ingvild Folkvord (dr.art.):
Sich ein Haus schreiben- Drei Texte aus Ingeborg Bachmanns Prosa

Kåre Sigvald Fuglseth (dr.art.):
A Sectarian John? A Sociological-Critical, Historical and Comparative Analysis of the Gospel of John, Philo and Qumran

Annjo Klungervik Greenall (dr.art.):
Towards a socio-cognitive account of flouting and flout-based meaning

Berit Gullikstad (dr.art.):
Kvinnelig livsoppgave- mannlig lønnsarbeid? Kjønn og arbeid under velferdsstatens oppbygging, ca. 1945-70

Yngve Sandhei Jacobsen (dr.art.):
Inventarium: Medier og maskiner hos Henrich von Kleist

Martina Maria Keitsch (dr.philos.):
Zum Verhältnis von Naturästhetik und ökologischer Ethik

Herbert Kramer (dr.philos.):
Ein dreissigjähriger Krieg gegen ein Buch. Zur Publikations- und Rezeptionsgeschichte von Stefan Heyms Roman über den 17. Juni 1953

Atle Krogstad (dr.art.):
Tid, landskap, erfaring - om den norske livsverden i Dag Solstads forfatterskap

Gunnar Martin Lamvik (dr.art.):
The Filipino Seafarer - A life between Sacrifice and Shopping

Britt Dalen Laux (dr.art.):
Die Nicht-restrictive Relativsatzkonstruction im Deutschen: Diskursfunction und temporale Interpretation

Nils Edward Naastad (dr.art.):
En planlagt krig? RAF og den britiske opprustningen på 1930-tallet

Harald Rise (dr.art.):
Orgelet og impresjonismen. En studie av impresjonistiske aspekter i orgelverker av Maurice Duruflé

Erik Steinskog (dr.art.):
Arnold Schoenberg's Moses und Aron:Music, Language and Representation

 

2001

 

Mai Elisabeth Berg (dr.art.):
Fra myte til poesi. Gudediktene i Den eldre Edda som litterær komposisjon

Erling Birkedal (dr.art.):
Noen ganger tror jeg på Gud, men ... En undersøkelse av gudstro og erfaring med religiøs praksis i tidlig ungdomsalder

John Brumo (dr.art.):
Modernitet og historisitet i norske 1930-talls romaner

Knut Andreas Grimstad (dr.art.)
Styling Russia: Structuring Mechanisms in the Prose Fiction of Nikolai Leskov

Faith Gabrielle Guss (dr.art.):
Drama Performance in CHildren's Play-culture: The Possibilities and Significance of Form

Anita Synnøve Hammer (dr.art.):
Weaving Plots: Frames of Theatre and Ritual in Simultaneous Interactive Digital Communication

Jens Haugan (dr.art.):
Old Norse Word Order and Information Structure

Leif Johan Larsen (dr.art.):
Mønsteret og meningen. Agnar Mykles romaner om Ask Burlefot

Margaret Hope Magnus (dr.philos.):
What's in a Word? Studies in Phonosemantics

Hanna Johanne Mellemsether (dr.art.):
Misjonærer, settlersamfunn og afrikansk opposisjon: Striden om selvstendiggjøring i den norske Zulukirken, Sør-Afrika ca. 1920-1930

Per Mæleng (dr.philos.):
MARGINALIA. Feminiteten som undertekst. En litteraturvitenskapelig avhandling om Jonas Lies roman Familien paa Gilje. Et Interiør fra Firtiaarene (1883)

Kalyanamalini Sahoo (dr.art.):
Oriya Verb Morphology and Complex Verb Constructions

Brit Strandhagen (dr.art.):
Fristatens estetikk. En vandring med Kant

 

2000

 

Eva Bakøy (dr.philos.):
Med fjernsynet i barnets tjeneste. NRK-fjernsynets programvirksomhet for barn på 60- og 70-tallet

Lars Johan Berge (dr.art.):
Løs Baanderne, Lad Kræfterne udvikles. En beskrivelse og analyse av kirkeforfatningsdebatten i Norge fra 1840 til 1859 med tanke på dens kirkelige og historiske forutsetninger

Beate Indrebø Hovland (dr.art.):
Å bli fortalt hvordan en skal handle. Bibelbruk i nåtidig etisk debatt sett i et narrativt perspektiv

Harald Nilsen (dr.art.):
På leiting etter tekstens implisitte leser. Leserimpliserende signal i elevtekster fra grunnskolens 7.- 9. klasse

John Kwadwo Osei-Tutu (dr.art.):
The asafoi (socio-military companies) in the history and politics of Accra (Ghana) from the 17th to the mid-20th Century

Ivan Vesselinov Pavlov (dr.art.):
The Non-Argument Functional Field of Bulgarian Clause Structure

Aud I. Mikkelsen Tretvik (dr.art.):
Tretter, ting og tillitsmenn. En undersøkelse av konflikthåndtering i det norske bygdesamfunnet på 1700- tallet

Valentin Vulchanov (dr.art.):
The Byzantine Tradition in the Old Bulgarian Original and Translation Hagiograpic Literature in Relation to other Slavic Tradition

Carl Haakon Waadeland (dr.art.):
Rythmic Movements and Moveable Rythms. Syntheses of Expressive Timing by Means of Rythmic Frequency Modulation

 

1999

 

Magnar Breivik (dr.art.):
Musikalsk funksjonalisme. En studie i Arnold Schönbergs og Paul Hindemiths musikktenkning

Rolf Hobson (dr.art.):
Imperialism at Sea. Naval Strategic Thought, the Ideology of Sea Power and the Tirpitz Plan, 1875-1914

Marion Lund (dr.art.):
Frigjort fra Gud – og bundet til Ham. Pär Lagerkvists selvbiografiske roman Gäst hos verkligheten (1925) og romanserien 'korsfestelsessyklusen' (1950-64)

Bjørn K. Myskja (dr.art.):
The Sublime and the Ethics of Literature. Kant's Aesthetic Theory and Beckett's Molloy

Anne Marie Rekdal (dr.art.):
Frihetens dilemma. Ibsen med Lacan

Laila Sakshaug (dr.art.):
Norwegian Compound Deverbal Nouns: An Autolexical Analysis in Morphology, Syntax, and Semantics

Karin Fjellhammer Seim (dr.philos.):
De vestnordiske futhark-innskriftene fra vikingtid og middelalder - form og funksjon

Ingvald Sivertsen (dr.art.):
Eléments pour une description logico-syntaxique des phrases à verbe être en français moderne

01 jul 2020