Forsking

Humanistisk forsking omhandlar dei fleste område rundt kva det vil seie å vere menneske, korleis vi menneske reflekterer rundt oss sjølve og våre relasjonar til verda rundt oss.

 

Humanistisk forskning spiller en nøkkelrolle for velferd og utvikling i Norge. Vekst, kunnskapsdannelse og verdiskaping knyttes gjerne til viktige særtrekk ved det norske samfunnet: et høyt utdanningsnivå, demokrati og sosial stabilitet. Humanistiske perspektiver og verdier er sentrale elementer i dette bildet. Gjennom utvikling og anvendelse av grunnforskning, og gjennom mangfold i faglige perspektiver, bidrar humaniora med nødvendig kompetanse for å svare på sentrale samfunnsutfordringer.

Humaniora handler om hva det i bred forstand vil si å være menneske; om identitet, språk, historisk sammenheng og verdigrunnlag. Humanistisk forskning handler om så ulike ting som språkforståelse, arkeologiske undersøkelser av førhistoriske samfunn, betydningen av religion og religiøse ritualer, og definisjoner av hva som er god kunst.

 

Forskningsrådet , Divisjon for vitenskap:
Nasjonal strategi for humanistisk forskning

 

 

Det humanistiske fakultet ønskjer å bruke nettsidene om forsking til å presentere noko av det mangfoldet som finn stad innanfor humanistisk forsking.

Disputaser ved HF