Forskning

Det humanistiske fakultet

Forskning

Forsidebilde forskning norsk HF

Dame tar på hette med elektroder på mann

Ved NTNU skal humanioramiljøene drive forskning, formidling og forskerutdanning av høy kvalitet. Grunnforskning, tverrfaglig forskning og handlingsorientert forskning skal gjensidig styrke hverandre og danne grunnlag for all undervisning og samarbeid med eksterne parter.

Vi jobber målrettet med å etablere og videreutvikle flere forskergrupper som styrker forskningsmiljøene, vi har som mål å delta aktivt i alle NTNUs tematiske satsinger, bidra aktivt i utvikling av store satsinger i Forskningsrådet og utnytte mulighetsrommet i EUs rammeprogram.

Vi satser også på tettere samarbeid med samfunns-, arbeids- og næringsliv.


Forskningssentre:


Samfunnsrelevans

Kunnskap for en bedre verden

Forskning innen humanistiske fag har som et av sine mål å bidra til å løse samfunnsutfordringer for nåtid og framtid.

Våre fagmiljø bidrar gjennom kunnskapsutvikling, nyskaping og kunstnerisk utviklingsarbeid til endring og nytenking på en rekke samfunnsarenaer.

Eksempler på samfunnsbidrag fra humanistisk forskning ved NTNU

 

Kontakt forskning

Kontakt

Bjørn Myskja
Prodekan for forskning
Bjørn K. Myskja
Hanne Siri Sund
Seksjonsleder for forskning
Hanne Siri Sund
Ansatte i forskingsseksjonen

Ph.d.-utdanning

Ph.d.-utdanning

Doktorgradspromosjon ved NTNU i aulaen.

HF tilbyr doktorgradsutdanning både innen vitenskapelig forskning og kunstnerisk utviklingsarbeid.

Lær mer om forskerutdanning ved HF.