Norsk havteknologisenter

Norsk havteknologisenter

Verden trenger mat, mineraler og energi. Løsningene finnes i havet.

Norsk havteknologisenter skal bidra til den grønne omstillingen av Norge og sikre Norges posisjon som ledende havnasjon.

Illustrasjoner Norsk havteknologisenter

  • Illustrasjon Norsk havteknologisenter
    Illustrasjon: Link arkitektur/Statsbygg
  • Illustrasjon Norsk havteknologisenter
    Illustrasjon: Link arkitektur/Statsbygg
  • Illustrasjon Norsk havteknologisenter
    Illustrasjon: Link arkitektur/Statsbygg

Om OSC

Norsk havteknologisenter blir et av verdens mest avanserte anlegg for forskning og utdanning. Senteret gir NTNU og SINTEF tilgang til fasiliteter og lokaler i verdensklasse.

Senteret inneholder våte og tørre laboratorier, verksted, undervisningslokaler, kontor og møtelokaler. 

Senteret vil bidra til utviklingen og omstillingen av havnæringen lokalt, nasjonalt og globalt.

Film Norsk havteknologisenter


Byggeplasskamera

Byggeplasskamera

Byggekamera
Bassengbygget - Tyholt
Byggekamera
Professor Mørchs hus - Tyholt
Byggekamera
Bassengbygget - Tyholt
Byggekamera
Maskinlaboratoriet - Torgard