Norsk havteknologisenter

Norsk havteknologisenter

Verden trenger mat, mineraler og energi. Løsningene finnes i havet.

Norsk havteknologisenter skal bidra til den grønne omstillingen av Norge og sikre Norges posisjon som ledende havnasjon.

Film Norsk havteknologisenter


Om OSC

Norsk havteknologisenter blir et av verdens mest avanserte anlegg for forskning og utdanning innen marin teknikk. Senteret gir NTNU og SINTEF tilgang til fasiliteter og lokaler i verdensklasse.

Senteret blir lokalisert i Trondheim, Ålesund, på Hitra og Frøya og inneholder våte og tørre laboratorier, laboratorier i sjøen, verksted, undervisningslokaler, kontor og møtelokaler. 

Senteret vil bidra til utviklingen og omstillingen av havnæringen lokalt, nasjonalt og globalt.

Illustrasjoner Norsk havteknologisenter

 • Illustrasjon Norsk havteknologisenter
  Tankplassen og ​​​Professor Mørchs hus. Illustrasjon: Link arkitektur/Statsbygg
 • Bassengbygget innvendig. Illustrasjon: Link arkitektur/Statsbygg
 • Bassengbygget innvendig. Illustrasjon: Link arkitektur/Statsbygg
 • Illustrasjon Norsk havteknologisenter
  Oversiktsbilde. Illustrasjon: Link arkitektur/Statsbygg
 • Illustrasjon Norsk havteknologisenter
  Arkimedes' hus. Illustrasjon: Link arkitektur/Statsbygg

Byggeplasskamera

Byggeplasskamera

Byggekamera
Bassengbygget - Tyholt
Byggekamera
Professor Mørchs hus - Tyholt
Byggekamera
Bassengbygget - Tyholt
Byggekamera
Maskinlaboratoriet - Torgard