course-details-portlet

TEP4195 - Turbomaskiner

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Hjemmeeksamen 100/100 4 timer

Faglig innhold

Maskintyper. Mekanisk oppbygging. Klassifisering. Euler energiligning. Strømningsforhold i stasjonære kaskader. Strømningsforhold og ytelser i løpehjul. Aksielle krefter og momenter. Dimensjonering og analyse av ulike turbomaskiner, inkl. hoveddimensjoner, løpehjulsdimensjonering, skovlform. Reell kompresjon- og ekspansjonsanalyse. Flerfase strømningsregime. Tapsmekanismer. Flerfase pumpe og turbiner. Våtgass kompressorer. Gassturbinprosesser. Miljøutslipp og -påvirkning. Driftsforhold og systemanalyse.

Læringsutbytte

Kunnskaper:

Emnet skal gi studenten kunnskap om:

- Grunnleggende design av Sentrifugalpumper, Kompressorer, Francis-, Pelton, Kaplan- og Gassturbiner.

- Strømningsforhold og geometri beskrivelse av hovedkomponentene i Sentrifugalpumper, Kompressorer, Francis-, Pelton, Kaplan- og Gassturbiner.

- Kavitasjon i Francis turbiner.

- Surge og chocking i Kompressorer og Gassturbiner.

 

Emnet skal gi studenten innsikt i:

- Grunnleggende design av Vind turbiner, pumpeturbiner, flerfase pumper og våtgass kompressorer

- Hovedkomponentene i et vann- og gasskraftverk.

 

Ferdigheter:

Emnet skal gjøre studenten i stand til å:

- Beregne hoveddimensjoner på vannturbiner.

- Evaluere hvilken turbin som skal benyttes i et vannkraftverk eller gasskraftverk.

- Evaluere hvilken pumpe eller kompressor som skal benyttes i et prosessanlegg, gass eller væske-system.

 

Generell kompetanse:

Emnet skal gi studenten:

- Etter fullført emne skal studenten ha kompetanse om Vannturbiner, Gassturbiner, Pumpeturbiner, Sentrifugalpumper og Kompressorer.

- Studenten skal kunne anvende denne kompetansen i prosjekter der disse turbomaskinene inngår som komponenter i for eksempel et prosessanlegg eller et kraftverk.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og øvinger. Laboratorieøvelse. Selvstudium. Enkeltforelesninger kan forekomme på engelsk. Undervisningen gis på engelsk dersom studenter som ikke behersker norsk tar emnet. Hvis undervisningen gis på engelsk gis eksamensoppgavene kun på engelsk. Studentens besvarelse kan være på norsk eller engelsk.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger

Mer om vurdering

Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Spesielle vilkår

Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

TEP4100/TEP4105/TEP4110 Fluidmekanikk og TEP4120 Termodynamikk 1

Kursmateriell

Kompendium og utlevert faglitteratur.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SIO4042 7.5
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2022

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Energi- og prosessteknikk
  • Hydro- og gassdynamikk
  • Hydraulikk
  • Teknologiske fag
  • Vannkraft
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Hjemme-eksamen (1) 100/100

Utlevering
09.06.2022

Innlevering
09.06.2022


09:00


13:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Hjemme-eksamen 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
  • 1) Merk at eksamensform er endret som et smittevernstiltak i den pågående koronasituasjonen.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU