TEP4195 - Turbomaskiner

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 4 timer D

Faglig innhold

Maskintyper. Mekanisk oppbygging. Klassifisering. Euler energiligning. Strømningsforhold i stasjonære kaskader. Strømningsforhold og ytelser i løpehjul. Aksielle krefter og momenter. Dimensjonering og analyse av ulike turbomaskiner, inkl. hoveddimensjoner, løpehjulsdimensjonering, skovlform. Reell kompresjon- og ekspansjonsanalyse. Flerfase strømningsregime. Tapsmekanismer. Flerfase pumpe og turbiner. Våtgass kompressorer. Gassturbinprosesser. Miljøutslipp og -påvirkning. Driftsforhold og systemanalyse.

Læringsutbytte

Kunnskaper:
Emnet skal gi studenten kunnskap om:
- Grunnleggende design av Sentrifugalpumper, Kompressorer, Francis-, Pelton, Kaplan- og Gassturbiner.
- Strømningsforhold og geometri beskrivelse av hovedkomponentene i Sentrifugalpumper, Kompressorer, Francis-, Pelton, Kaplan- og Gassturbiner.
- Kavitasjon i Francis turbiner.
- Surge og chocking i Kompressorer og Gassturbiner.

Emnet skal gi studenten innsikt i:
- Grunnleggende design av Vind turbiner, pumpeturbiner, flerfase pumper og våtgass kompressorer
- Hovedkomponentene i et vann- og gasskraftverk.

Ferdigheter:
Emnet skal gjøre studenten i stand til å:
- Beregne hoveddimensjoner på vannturbiner.
- Evaluere hvilken turbin som skal benyttes i et vannkraftverk eller gasskraftverk.
- Evaluere hvilken pumpe eller kompressor som skal benyttes i et prosessanlegg, gass eller væske-system.

Generell kompetanse:
Emnet skal gi studenten:
- Etter fullført emne skal studenten ha kompetanse om Vannturbiner, Gassturbiner, Pumpeturbiner, Sentrifugalpumper og Kompressorer.
- Studenten skal kunne anvende denne kompetansen i prosjekter der disse turbomaskinene inngår som komponenter i for eksempel et prosessanlegg eller et kraftverk.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og øvinger. Laboratorieøvelse. Selvstudium. Enkeltforelesninger kan forekomme på engelsk. Undervisningen gis på engelsk dersom studenter som ikke behersker norsk tar emnet. Hvis undervisningen gis på engelsk gis eksamensoppgavene kun på engelsk. Studentens besvarelse kan være på norsk eller engelsk.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger

Mer om vurdering

Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

TEP4135 Strømningslære og TEP4120 Termodynamikk 1

Kursmateriell

Gas Turbine Theory, HIH Saravanamuttoo et al, ISBN 0132224372 or 9780132224376, 6th Edition. H. Brekke: Strømningsmaskiner, Del 1; Pumper og turbiner, kompendium. T.K.Nielsen: Dynamisk dimensjonering av vannkraftverk.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SIO4042 7.5

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Vår ORD Skriftlig eksamen 100/100 D
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.