course-details-portlet

EP8406 - Frekvens- og effektregulering av vannkraftverk

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Muntlig
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Muntlig 100/100 D

Faglig innhold

Kurset presenterer strukturmatrisemetoden for matematisk modellering av hydro-elektriske kraftverk og pumpesystem tilkoplet kompliserte rørledning- og/eller tunnelsystem inkludert ventiler, akkumulatorer og reguleringssystem. Teorien bygger på en ikke-lineær friksjonsdemping av oscillerende strøm i tunneler og rør og innvirkningene fra turbin og pumpekarakteristikker i systemer for turbin og pumpekraftverk eller pumpesystem. Frekvensresponsmålemetoder for å bestemme stabiliteten av kraftverk beskrives. Matematisk modellering av tunnel, rør, turbin, vannstandsregulering, generator og elektrisk nett i frekvensplanet gjennomgås.

Læringsutbytte

Kunnskaper: – Emnet skal gi studenten kunnskap om: • Dimensjonering av vannvei og turbin mhp reguleringsstabilitet • Metoder for simulering av hydrauliske systemer i frekvensplanet • Stabilitetskriterier • Trykkresponsmålinger i vannkraftverk – Emnet skal gi studenten innsikt i: • Frekvens- og effektregulering av vannkraftverk • Dimensjonering og simulering av vannkraftverk med formål å oppnå stabil drift Ferdigheter: – Emnet skal gjøre studenten i stand til å: • Bruke Matrisemetoden for å modellere vannkraftverk • Simulere vannkraftsystemer mhp reguleringsstabilitet Generell kompetanse: – Emnet skal gi studenten: • Kompetanse om frekvens- og effektregulering av vannkraftverk • Kompetanse om turbinens samspill med vannvei, samt med generator og nett

Læringsformer og aktiviteter

Emnet undervises kanskje ikke hvis mindre enn 3 studenter er oppmeldt.

Forelesninger og frivillige øvinger. For å få bestått i emnet kreves det en score på minimum 70 prosent (70 av 100 poeng).

Forkunnskapskrav

Eksamen i emne TTK4105 Reguleringsteknikk med elektriske kretser eller tilsvarende.

Kursmateriell

Hermod Brekke: A Stability Study on Hydro Power Plant Governing. Li Xin Xin: Hydropower System Modelling by the STRUCTURE MATRIX METHOD, HOG Report.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
DIO4907 7.5
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Doktorgrads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Energi- og prosessteknikk
  • Teknologiske fag
  • Vannkraft
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Muntlig

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Muntlig 100/100 D
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Muntlig 100/100 D
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU