EP8407 - Høytrykks vannkraftmaskiner

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Muntlig eksamen
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Muntlig eksamen 100/100 D

Faglig innhold

Den viktigste delen av pensum er en inngående teoretisk analyse for å optimalisere den hydrauliske utformingen av et løpehjul. De viktigste parametrene er reaksjonsgrad og trykkbalansering av blad ved hjelp av bladhelning. Dette for å unngå kavitasjon og oppnå høy virkningsgrad og dynamiske problemer på dellast.//

Emnet undervises ikke hvis mindre enn 5 studenter er oppmeldt.

Læringsutbytte

Emnet skal gi studenten kunnskap om:
- Dybdekunnskap høytrykks Francis turbiner.
- Hydraulisk design av spiraltromme, stag, ledeskovler, løpehjul og sugerør i høytrykks Francis turbiner.
- Krefter som virker på hovedkomponentene i en Francis og Pelton turbin.

Emnet skal gi studenten innsikt i:
- Hydraulisk og mekanisk design av Pelton turbiner.
- Mekanisk design av Francis- og Pelton turbiner.


Emnet skal gjøre studenten i stand til å:
- Beregne detaljerte dimensjoner på høytrykks Francis turbiner.
- Beregne krefter som virker på hovedkomponentene i Francis og Pelton turbiner.


Emnet skal gi studenten:
- Etter fullført emne skal studenten ha solide kunnskaper om design av høytrykks Francis og Pelton turbiner.
- Studenten skal kunne anvende denne kompetansen i prosjekter der disse turbinen inngår som komponenter et vannkraftverk.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger. For å få bestått i emnet kreves det en score på minimum 70 prosent (70 av 100 poeng).

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

Emne TEP4195 Turbomaskiner.

Kursmateriell

Kompendium.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
DIO4909 7.5

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Muntlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Muntlig eksamen 100/100 D
Vår ORD Muntlig eksamen 100/100 D
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.