course-details-portlet

EP8407 - Høytrykks vannkraftmaskiner

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Muntlig
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Muntlig 100/100 D

Faglig innhold

Den viktigste delen av pensum er en inngående teoretisk analyse for å optimalisere den hydrauliske utformingen av en turbin. De viktigste parametrene er reaksjonsgrad og trykkbalansering av blad ved hjelp av bladhelning. Dette for å unngå kavitasjon og oppnå høy virkningsgrad og dynamiske problemer på dellast.// Emnet undervises ikke hvis mindre enn 5 studenter er oppmeldt.

Læringsutbytte

Emnet skal gi studenten kunnskap om: - Dybdekunnskap høytrykks Francis turbiner. - Hydraulisk design av spiraltromme, stag, ledeskovler, løpehjul og sugerør i høytrykks Francis turbiner. - Krefter som virker på hovedkomponentene i en Francis og Pelton turbin. Emnet skal gi studenten innsikt i: - Hydraulisk og mekanisk design av Pelton turbiner. - Mekanisk design av Francis- og Pelton turbiner. Emnet skal gjøre studenten i stand til å: - Beregne detaljerte dimensjoner på høytrykks Francis turbiner. - Beregne krefter som virker på hovedkomponentene i Francis og Pelton turbiner. Emnet skal gi studenten: - Etter fullført emne skal studenten ha solide kunnskaper om design av høytrykks Francis og Pelton turbiner. - Studenten skal kunne anvende denne kompetansen i prosjekter der disse turbinen inngår som komponenter et vannkraftverk.

Læringsformer og aktiviteter

Faget består av forelseninger, kollokvimøter og selvstudier.

Forelesninger. For å få bestått i emnet kreves det en score på minimum 70 prosent (70 av 100 poeng).

Faget blir ikke forelest om det er færre studenter enn 5 i semesteret.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger

Mer om vurdering

Bestått krever 70% score

Forkunnskapskrav

Emne TEP4195 Turbomaskiner.

Kursmateriell

Utvalgte publikasjoner og kompendium.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
DIO4909 7.5
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Doktorgrads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Energi- og prosessteknikk
  • Teknologiske fag
  • Turbiner
  • Vannkraft
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for energi- og prosessteknikk

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Muntlig

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Muntlig 100/100 D
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Muntlig 100/100 D
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU