course-details-portlet

EP8407 - Høytrykks vannkraftmaskiner

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2022/2023

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Muntlig
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Muntlig 100/100 D

Faglig innhold

Den viktigste delen av pensum er en inngående teoretisk analyse for å optimalisere den hydrauliske utformingen av en turbin. De viktigste parametrene er reaksjonsgrad og trykkbalansering av blad ved hjelp av bladhelning. Dette for å unngå kavitasjon og oppnå høy virkningsgrad og dynamiske problemer på dellast.// Emnet undervises ikke hvis mindre enn 5 studenter er oppmeldt.

Faget gis ikke i studieåret 2022/23. Neste gang HØST2023

Læringsutbytte

Emnet skal gi studenten kunnskap om: - Dybdekunnskap høytrykks Francis turbiner. - Hydraulisk design av spiraltromme, stag, ledeskovler, løpehjul og sugerør i høytrykks Francis turbiner. - Krefter som virker på hovedkomponentene i en Francis og Pelton turbin. Emnet skal gi studenten innsikt i: - Hydraulisk og mekanisk design av Pelton turbiner. - Mekanisk design av Francis- og Pelton turbiner. Emnet skal gjøre studenten i stand til å: - Beregne detaljerte dimensjoner på høytrykks Francis turbiner. - Beregne krefter som virker på hovedkomponentene i Francis og Pelton turbiner. Emnet skal gi studenten: - Etter fullført emne skal studenten ha solide kunnskaper om design av høytrykks Francis og Pelton turbiner. - Studenten skal kunne anvende denne kompetansen i prosjekter der disse turbinen inngår som komponenter et vannkraftverk.

Læringsformer og aktiviteter

Faget består av forelseninger, kollokvimøter og selvstudier.

Forelesninger. For å få bestått i emnet kreves det en score på minimum 70 prosent (70 av 100 poeng).

Faget blir ikke forelest om det er færre studenter enn 5 i semesteret.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger

Spesielle vilkår

Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

Emne TEP4195 Turbomaskiner.

Kursmateriell

Utvalgte publikasjoner og kompendium.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
DIO4909 7.5
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Doktorgrads nivå

Undervisning

Ingen

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Energi- og prosessteknikk
  • Teknologiske fag
  • Turbiner
  • Vannkraft
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Muntlig

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Muntlig 100/100 D
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU