course-details-portlet

BA8510 - Falltapsanalyser vanntunneler. Hydraulikk, sprengningsteknikk og økonomi

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Samlet karakter
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Muntlig eksamen 50/100 1 timer E
Rapport 50/100

Faglig innhold

Emner:- Transportkapasitet for vanntunneler, avhengig av de viktigste parametre (trykkhøyde, tverrsnitt og ruhet).- Falltapsmålinger.- Metoder for måling av ruhet.- Falltapsberegninger basert på ruhetsmålinger.- Dimensjonering av vanntunneler (økonomisk optimalisering).- Sammenhengen mellom falltap og utførelse av spreningsarbeid.- Kvalitetssikring og utførelse i samsvar med beregningsforutsetninger.- Metoder for økning av kapasitet i eksisterende tunneler.

Læringsutbytte

Kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse:Emnet skal gi studentene videregående kunnskap og forståelse av ulike forhold som direkte og indirekte har betydning for ruhet, falltap og økonomisk dimensjonering av tunneler for transport av vann.

Læringsformer og aktiviteter

Kollokvier.En utredningsoppgave (f.eks. litteraturstudium, eksperimentelt arbeid el.lign.) skal gjennomføres. Beregningsoppgaver.

Kursmateriell

Oppgis ved kursstart.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  10.0 SP
Studienivå: Doktorgrads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2022

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2023

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for bygg- og miljøteknikk

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Samlet karakter

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Rapport 50/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Muntlig eksamen 50/100 E
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Rapport 50/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Muntlig eksamen 50/100 E
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU