BA8510 - Falltapsanalyser vanntunneler. Hydraulikk, sprengningsteknikk og økonomi

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappevurdering
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Rapport 50/100
Muntlig eksamen 50/100

Faglig innhold

Emner:
- Transportkapasitet for vanntunneler, avhengig av de viktigste parametre (trykkhøyde, tverrsnitt og ruhet).
- Falltapsmålinger.
- Metoder for måling av ruhet.
- Falltapsberegninger basert på ruhetsmålinger.
- Dimensjonering av vanntunneler (økonomisk optimalisering).
- Sammenhengen mellom falltap og utførelse av spreningsarbeid.
- Kvalitetssikring og utførelse i samsvar med beregningsforutsetninger.
- Metoder for økning av kapasitet i eksisterende tunneler.

Læringsutbytte

Kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse:
Emnet skal gi studentene videregående kunnskap og forståelse av ulike forhold som direkte og indirekte har betydning for ruhet, falltap og økonomisk dimensjonering av tunneler for transport av vann.

Læringsformer og aktiviteter

Kollokvier.
En utredningsoppgave (f.eks. litteraturstudium, eksperimentelt arbeid el.lign.) skal gjennomføres. Beregningsoppgaver.

Obligatoriske aktiviteter

  • Kollokvier

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

Oppgis ved kursstart.

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappevurdering

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Muntlig eksamen 50/100
Høst ORD Rapport 50/100
Vår ORD Muntlig eksamen 50/100
Vår ORD Rapport 50/100
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.