course-details-portlet

TEP4225 - Energi og miljø

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Arbeider
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Arbeider 100/100

Faglig innhold

Emnet er en introduksjon til videre studier innen Energi og miljø studieprogrammet og det skal derfor gir oversikt og en bred forståelse av fagområdet. Det vil gi oversikt over følgende temaer:

 • Miljøet som rammebetingelse for energi
 • Energiressurser og energibruk
 • Metoder for energikonvertering samt miljøkonsekvenser for kraft, varme og kjøling
 • Metoder for oppvarming og kjøling samt med miljøkonsekvenser
 • Energieffektivisering i industri og bygninger
 • Energifleksibilitet og distribusjon av fjernvarme
 • Elektrisk energi, elektrisitet som energibærer og infrastrukturen knyttet til dette
 • Elektrisk marked og prismodeller
 • Planlegging og dimensjonering av energiforsyning
 • Energibalanse og miljøregnskap.

Læringsutbytte

Kunnskaper: Emnet skal gi studenten kunnskap om sentrale utfordringer og teknologier innen energibruk, utnyttelse av energiressurser, energieffektivisering samt med miljøkonsekvenser.

Emnet skal gi studenten innføring i følgende:

 • Miljøkrav som vilkår for energibruk og utnyttelse av energiressurser
 • En oversikt over energiressurser og energibruk
 • Metoder for energikonverterting til elektrisk kraft og varme/kulde samt med konsekvenser for miljøet
 • Energieffektivisering i industri og bygninger
 • Fjernvarme systemer
 • Teknologi, distribusjon og infrastruktur i det nordiske elkraftsystemet
 • Hvordan systemet for elektrisk kraftoverføring er bygget opp
 • Handelen i det nordiske kraftmarkedet (Nord Pool)
 • Varmebalanse og energiforsyning for bygninger
 • Drivere for energibruk og klimautslipp
 • Livsløps og miljøkonsekvenser fra energikonvertering
 • Energi og FNs bærekraftsmål

Ferdigheter: Emnet skal gjøre studenten i stand til å: - kunne anvende grunnleggende kunnskaper om ulike former for energikonvertering, transport og anvendelse av elektrisitet og varme/kulde til å løse enkle problemer, samt kunne anvende kunnskapen til å forklare sammenhenger mellom bruk av energiressurser og miljøpåvirkninger.

Generell kompetanse: Etter fullført emne: - Skal studenten ha grunnleggende kompetanse om miljøkonsekvenser som følger av ulike energibærere og tekniske løsninger - Skal studenten kunne anvende denne kompetansen i det videre studiet.

Læringsformer og aktiviteter

Det legges vekt på at studentene får en god oversikt over temaer som behandles i andre emner innen Energi og miljø studieprogrammet. Emnet bygges opp rundt problembaserte oppgaver og laboratorieøvinger. Til disse knyttes det introduksjonsforelesninger av faglærere og eventuelt inviterte fagpersoner. I vurderingsgrunnlaget inngår problembaserte oppgaver som organiseres som gruppearbeid, en presentasjon for andre studenter samt med innlevering av rapport. For å bestå emnet må alle oppgaver være bestått med minst 70% for hver problembaserte oppgave. I tillegg må alle laboratorieøvinger/-demonstrasjoner være godkjent.

Obligatoriske aktiviteter

 • Øvinger
 • Laboratorieøvinger

Mer om vurdering

Tre problembaserte oppgaver som organiseres som gruppearbeid og avsluttes med presentasjon og innlevering av rapport. Bestått krever minimum 70 av 100 poeng for hver problembaserte oppgave. I tillegg må laboratorieøving og eventuell laboratoriedemonstrasjoner være godkjent. Ved gjentak må alle vurderinger i emnet gjentas.

Forkunnskapskrav

Ingen

Kursmateriell

Kompendium og litteraturundersøkelser

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SIO7005 7.5
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2024

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Energi- og prosessteknikk
 • Industriell økologi
 • Industriell økonomi
 • Elkraftteknikk
 • Teknologiske fag

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Arbeider

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Arbeider 100/100
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU