TMR4930 - Marin teknikk, masteroppgave

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Masteroppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Oppgave 100/100

Faglig innhold

Studentene må delta på obligatorisk introduksjonsseminar til masteroppgaven utenom de fastlagte studiepoeng. Seminaret inneholder forelesninger og øvinger som må bestås for at studentene skal kunne levere inn masteroppgave. Seminarets innhold forbereder studentene på oppgaveskriving, slik som litteratursøk, rapportskriving, vitenskapelig publisering og etikk, samt gir et innblikk i hvilke muligheter et ph.d.-studium kan gi.

Læringsutbytte

Etter å ha gjennomført introduksjonsseminaret for masteroppgaven skal studenten:
Kjenne til og forstå viktigheten av etikk, kvalitet og innhold i forskning. Forstå viktigheten av grundige litteratursøk. Kunne gjennomføre grundige litteraturstudier, inkludert å kunne søke i litteraturdatabaser. Kjenne til hvilken kvalitet som forventes i oppgaven. Være i stand til å skrive gode rapporter og forberede oppgaveskriving. Kunne arbeide mer effektivt i arbeidet med oppgaven. Kunne skrive vitenskapelige rapporter, med nødvendig struktur, litteratur, referering og kunne unngå plagiering. Forstå betydningen av vitenskapelig publisering og prosessen rundt. Kjenne til forskningsarbeid på instituttet. Kjenne til mulighetene for ph.d.-studier og betydningen av å ta en doktorgrad. Kunne styre prosjektplan og ressurser, samt håndtere forventninger og behov for endringer. Kunne definere og utarbeide en prosjektbeskrivelse og prosjektplan.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, selvstudium. Obligatorisk øving.

Forkunnskapskrav

Emnet er forbeholdt studenter opptatt til studieprogrammene Marin teknikk (5- og 2-årig grad), Marine Technology og Ingeniørvitenskap og IKT.

Kursmateriell

Veileder i rapportskriving, samt forelesningsnotater.

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Masteroppgave

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Oppgave 100/100
Vår ORD Oppgave 100/100
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.